رديفعنوانخوانندهآهنگسازشاعرنوعقالبمناسبتاجرا
0
0
1سرود یا علیرشید وطن دوستجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالعید غدیر - تولد امام علی (ع)
2سرود یا سیدنا مصطفیعبدالحسین مختابادعبدالحسین مختاباد...سنتیعید غدیر
3سرود جلوه بهارانمحمد علی قدمیمحمود تاجبخشمهدخت مخبرملایممقامیعید غدیر
4سرود عید غدیرمحمد گلریز منتظم صدیقحسن عسگریشاد...عید غدیر
5سرود غدیرحمید موگوییفریدون شهبازیانمحمد حسن زورقملایمارکسترالعید غدیر
6سرود شمشیر خداقاسم رفعتیمحمد ساعدمحمد علی معلمملایمسنتیعید غدیر
7سرود برج ولاحمید غلامعلیحسینعلی رجبی اسلامینصرالله مردانیشادسنتیعید غدیر
8سرود جمال دوستچنگیز حبیبیانعلی تحریریمشفق کاشانیشادسنتیعید غدیر
9سرود مهر ولایتمحمد گلریزمحمد بیگلری پورمحمود شاهرخیملایمسنتیعید غدیر
10سرود خم غدیرسید جلال محمدیانحسین بهروزی نیاعلامه کمپانیملایمسنتیعید غدیر
11سرود یا علیرحمت الله تاتاراحمد علی راغبحسن منشوریملایمسنتیعید غدیر - تولد امام علی (ع)
12سرود داغ ارغوانعباس بهادریاکبر آزاداکبر آزادشادارکسترالایام هفته
13سرود تنهاتر از بیابانعباس بهادریاکبر آزاداکبر آزادملایمارکسترالایام هفته
14سرود آنسوی بیشهعباس بهادریاکبر آزاداکبر آزادشادارکسترالایام هفته
15سرود جلوه مهتابعباس بهادریاکبر آزاداکبر آزادملایمارکسترالایام هفته
16سرود بی تو خاکسترمبهرام حصیریاکبر آزاداکبر آزادملایمارکسترالایام هفته
17سرود نغمه در نغمهبهرام حصیریاکبر آزاداکبر آزادملایمارکسترالایام هفته
18سرود اوج سحربهرام حصیریاکبر آزاداکبر آزادملایمارکسترالایام هفته
19سرود شعر تر بارانبهرام حصیریاکبر آزاداکبر آزادملایمسنتیایام هفته
20سرود گنج غمحسن همایونفالاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیشب جمعه - روز جمعه
21سرود یادحسن همایونفالاحمد علی راغبفریدون معمارملایمسنتیایام هفته
22سرود دیدارحسن همایونفالاحمد علی راغبسعدیملایمسنتیایام هفته - شب جمعه - روز جمعه
23سرود باغ تنهاییحسن همایونفالاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیایام هفته
24سرود در کوی اوحسن همایونفالاحمد علی راغبشمس مغربیملایمسنتیایام هفته - اعیاد
25سرود پروازحسن همایونفالاحمد علی راغبسعدیملایمسنتیایام هفته
26سرود نسیم عشقحسن همایونفالاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیایام هفته - روز جمعه - امام زمان (عج)
27پروازاحمد علی راغبملایمسنتیایام هفته
28سرود مهمانداود فراهانیاحمد علی راغببامداد جویباریملایمسنتیتولد امام رضا
29مهماناحمد علی راغبملایمسنتی
30سرود به یاد یارسید سعید رضویاحمد علی راغبرضا اشعاریشادپاپامام زمان (عج)
31به یاد یاراحمد علی راغبشادپاپ
32سرود شاه خراسانرضا رضویرضا رضویمحمود دست پیشملایمسنتیتولد امام رضا
34شاه خراسانرضا رضویملایمسنتی
35سرود میلاد امام رضا (ع)بهرام گودرزیحسینعلی رجبی اسلامیمحمود شاهرخیشادسنتیتولد امام رضا (ع)
36سرود عمر گذرانعلی خداییاحمد علی راغبمحمود شاهرخیشادسنتیتولد امام رضا (ع)
37عمر گذراناحمد علی راغبشادسنتیتولد امام رضا (ع)
38سرود حدیث عاشقیمهرداد کاظمیمحمود منتظمی صدیقمحمود شاهرخیشادارکسترالبهاری
39حدیث عاشقیمحمود منتظمی صدیقشادارکسترالبهاری
40سرود عشق ایمانبهرام گودرزیعلی اکبر پورمیرزا حبیب خراسانیملایمسنتی
41عشق ایمانعلی اکبر پورملایمسنتی
42سرود گل همیشه بهارپرویز طاهریعلی اکبر پورمشفق کاشانیملایمسنتیاعیاد مذهبی
43سرود خون عشقرامین یوسف زمانیفرهاد رحیمیانمصطفی علیپورسنگینارکسترالدفاع مقدس - شهدا
44سرود صبحمهرداد کاظمیعلی بکانغلامحسین عمرانیمارشارکسترالبعد از اذان صبح - نیایش
45سرود دلدار منعلی خداییعلیرضا بهنام شجاعیمولاناملایمسنتیامام زمان (عج) - شب جمعه - روز جمعه
46سرود آسمان آشنامهرداد کاظمیمحمد بیگلری پورحسن عسگریملایمارکسترالنیایش
47سرود آسمان آشنامهرداد کاظمیمحمد بیگلری پورحسن عسگریملایمارکسترالنیایش
48سرود حمد و ثنادین محمد زنگشاهیدین محمد زنگشاهیخان محمد سماجیملایمسنتینیایش
49سرود صاحب الزماندین محمد زنگشاهیبلوچ زنگشاهیبلوچ زنگشاهیملایمسنتیامام زمان (عج)
50سرود بیا بهاردین محمد زنگشاهیدین محمد زنگشاهیدین محمد زنگشاهیشادسنتیبهاری
51سرود مهدی بیابلوچ زنگشاهیموسی زنگشاهیقادر بخش آب دالانملایمسنتیامام زمان (عج)
52سرود لبخند مهربونیبلوچ زنگشاهیدین محمد زنگشاهیمختار حقیقتشادسنتیایام هفته
53سرود زنده باد رهبر خامنه ایبلوچ زنگشاهیدین محمد زنگشاهیمختار حقیقتشادسنتیمقام معظم رهبری
54سرود صدای پای آبعباس بهادریمحمد علی حیدر نیامشفق کاشانیشادارکسترالبهاری
55سرود سیمای بهارسعید خوانساریحمید رضا شجاعیحمید سبزواریشادسنتیبهاری
56سرود تماشاعلی اکبر سادهآرش بامدادیانبامداد جویباریشادسنتیبهاری
57سرود همقدم بهارداود فراهانیفریدون خالقیمحمد علی شیرازیشادارکسترالبهاری
58سرود تقویم گلداود فراهانیاحمد علی راغباسماعیل فرزانهشادسنتیبهاری
59سرود پیوندمحمد ایروانیاحمد علی راغبسهیل محمودیشادسنتیامام زمان (عج)
60سرود شاهد گلرضا زهراییاحمد علی راغبمشفق کاشانیشادسنتی
61سرود شعله آهعلی شیخ زاده سراجاحمد علی راغبساعد باقریملایمارکسترال
62سرود چشم سبز بهارمحمد ایروانیمجید اخشابیملایمسنتیبهاری
63سرود مهر دوستسعید خلجمجید اخشابیسهیل محمودیملایمسنتیایام هفته - امام زمان (عج)
64سرود پیک بهارفرج علیپورفرج علیپورشهاب قاسمیشادسنتیبهاری
65سرود عیدانهعلیرضا عصارعلیرضا عصارمولاناشادپاپاعیاد مذهبی
66سرود هدیه گلعلیرضا خرسندساسان جمالیانحسن عسگریملایمارکسترالبهاری
67سرود امیدوارانعلیرضا عصارفواد حجازیمولاناسنگینپاپامام زمان (عج)
68ساز و آوازمحمد اصفهانیمجید اخشابیملایمسنتینیایش
69سرود والهبهرام باجلانعلی صمدپورحافظملایمسنتیایام هفته
70سرود عذر تقصیرمحمد اصفهانیمجید اخشابیملایمسنتینیایش
71سرود بهار نو رسیدهاسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریشادسنتیبهاری
72ساز و آوازعلیرضا فریدون پوراسدالله ملک - جهانگیر ملکحمید سبزواریملایمسنتی
73سرود دیار پاک صبحمهدی حبیبیحسین فرهادپورناصر فیضملایمسنتی
74سرود شب انتظاراحمد مرتضی پورمحمد علی حیدر نیامحمود پایندهملایمسنتیامام زمان (عج)
75سرود جلوه بهارانسعید خوانساریمجید اخشابیمحمود شاهرخیشادسنتیبهاری - اعیاد
76سرود داکله (مادر)سعید خوانساریشهرام منظمیغلامرضا سبزعلیملایمسنتیمادر - روز زن
77سرود خدای خوبشهرزاد بهشتیانعلی رئیس فرشیدمحمود کیانوشملایمارکسترالکودک - مادر - روز زن
78سرود در آرزوی بارانبیژن خاوریمهرزاد مهربان پورملیحه سادات قریشیملایمپاپباران
79سرود تمنای همهحسن همایونفالآرش سالمیابو سعید ابوالخیرملایمارکسترالامام زمان (عج)
80سرود مونس جانحسن همایونفالآرش سالمیحافظملایمارکسترالامام زمان (عج)
81سرود معبودشادمهر عقیلیشادمهر عقیلیبامداد جویباریملایمپاپنیایش
82سرود خوشبینی و امیدجواد یادگاریجواد یادگاریابراهیم طوفانملایمارکسترال
83سرود نشان عشقبهرام گودرزیبهرام گودرزیمشفق کاشانیملایمسنتینیایش
84سرود دشت مهتابعباس بهادریعباس بهادریمشفق کاشانیشادارکسترالبهاری
85سرود آینه در آینهجمال الدین منبریمحمد آذریه.ا.سایهملایمارکسترالامام زمان (عج)
86سرود آتش آوازاحد جنگ زادهاحمد علی راغبحسن عسگریملایمسنتیبهاری - ایام هفته
87سرود عاشقمپرویز طاهریسعید محمدی مطلقشیون فومنیملایمارکسترالایام هفته
88سرود عاشقمپرویز طاهریسعید محمدی مطلقشیون فومنیملایمارکسترالایام هفته
89سرود افق امیدمحمدرضا صادقیشهرام رکوعیفاطمه راکعیملایمارکسترالایام هفته
90سرود سرو خزانحمید غلامعلیحسینعلی رجبی اسلامیعزاارکسترالمحرم
91سرود نیایشجهانگیر زمانیاحمد علی راغبملایمسنتینیایش
92سرود نمازمهرداد کاظمیاحمد علی راغبملایمسنتیبعد از اذان
93سرود وداع با زینب (ع)محسن حسن زادهمحسن حسن زادهمارش...محرم
94سرود ساز نی نوامحسن حسن زادهمحسن حسن زادهمارش...محرم
95سرود ناز پرورد اسیرانمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهمارش...محرم
96سرود تکسوار اسطورهمحسن حسن زادهمحمارش...محرم
97سرود روز عاشورامحسن حسن زادهمحسن حسن زادهمارش...محرم - عاشورا
98سرود نوگل دشت نی نوا (1)محمد اصفهانیمحمد اصفهانیاحسان چایچیانمحزونارکسترالمحرم
99سرود نوگل دشت نی نوا (2)محمد اصفهانیمحمد اصفهانیاحسان چایچیانمارشارکسترالمحرم
100سرود سقای تشنگانمحمد اصفهانیمحمد اصفهانیاحسان چایچیانمارشارکسترالمحرم
101پیش درآمد و رنگ قشنگ (دشتی)فریدون خالقیملایمسنتیایام هفته
102راز پروانهفریدون خالقیملایمارکسترالایام هفته
103نوای بارانسید محمد میر زمانیشادارکسترالایام هفته
104آوای بهارمحمد عبدالصمدیشادسنتیایام هفته
105گلستان عشقفرید شب خیزشادپاپاعیاد - ایام هفته
106آیینهمحمود جعفری امیدملایمپاپایام هفته
107سلطان قضا فرمانمحمدرضا عقیلیشادپاپاعیاد - ایام هفته
108بارانرامین بهناملایمپاپباران - ایام هفته
109کنسرتینو برای فلوتجمال الدین منبریسنگینارکسترال
110رنگ ابو عطاماندانا اکبریشادسنتیاعیاد - ایام هفته
111شور خزانپیام طونیشادارکسترالایام هفته
112شیداییشهریار فر یوسفیملایمسنتیایام هفته
113بهار مستعلی بیگلری پورشادارکسترالاعیاد - ایام هفته
114سبک بالشهریار فر یوسفیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
115گروه نوازی ترکدرویش رضا منظمیملایمسنتیایام هفته
116سرود راز پروانهجهانگیر زمانیفریدون خالقیمحمود شاهرخیملایمارکسترالایام هفته
117سرود نوای بارانبیژن خاوریسید محمد میر زمانیمحمود شاهرخیشادارکسترالبهاری - ایام هفته
118سرود آوای بهاریعلاء الدین بابا شهابیمحمد عبد الصمدیسید جلال الدین نظامیشادسنتیبهاری - ایام هفته
119سرود گلستان عشقبیژن خاوریفرید شب خیزمشفق کاشانیشادپاپبهاری - ایام هفته
120سرود آئینهمحمود جعفری امیدمهدی سپهرمجتبی دلیریملایمپاپایام هفته
121سرود سلطان قضا فرمانبیژن خاوریمحمدرضا عقیلیصبوری کاشانیشادپاپتولد امام رضا (ع)
122سرود عید فطرجواد یادگاریجواد یادگاریمعروف عبدالمجیدملایمارکسترالعید فطر
123سرود پرچم آزادیمهرداد کاظمیفریدون خالقیمحمد علی مردانیملایمسنتیدهه فجر
124سرود برفاسفندیار قره باغیرضا رضویشهرام مقدسیسنگینتکنوازیبرف - ایام هفته
125سرود ماه پروازگروه کرفرهاد رحیمیاناکبر دهقان نژادملایمارکسترالرمضان - کودک
126سرود دهه فجرمحمد صادق پرتویصفر علی جاویدمحمود دست پیشملایمسنتیدهه فجر
127سرود مردمان شریفمحمد صادق پرتویصفر علی جاویدمحمد صادق پرتویملایمسنتیدهه فجر
128سرود باده عشقبهمن کاظمیبهمن کاظمیسید صالح ماهیدشتیملایمسنتیمقام معظم رهبری
129سرود احترام شقایق هاپرویز طاهریمحمد علی حیدر نیا (درخشان)ناصر فیضملایمپاپدهه فجر - شهدا
130سرود آفتاب پنهانبهرام گودرزیافشین رامینحسن عسگریملایمسنتیدهه فجر
131سرود باز کن پنجره رایوریک یعقوبیانامیر جاویدانبامداد جویباریملایمپاپبهاری
132سرود میلاد نورگروه کربهمن کاظمیملایمسنتیاعیاد - امام زمان (عج)
133سوز دلعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
134لیلی باوانمعلی بیگلری پورشادسنتیایام هفته
135احساس گلهاعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
136امواجعلی بکانملایمارکسترالایام هفته
137سبلانپدرام درخشان شایقملایمارکسترالایام هفته
138دریاییرضا آباییملایمارکسترالایام هفته
139بامدادرامین بهناملایمارکسترالایام هفته
140صبابابک ریاحی پورملایمارکسترالایام هفته
141سمفونی طبرستانامیر ملوک پورسنگین...ایام هفته - راهپیمایی - عظمت
142سفر به سرزمین آفتابمحمد آذریسنگینارکسترالایام هفته - راهپیمایی
143میلاد برای ارکستر زهیمزدا انصاریسنگین...ایام هفته
144کوهستانجمال الدین منبریسنگین...ایام هفته - عظمت
145کرشمه دلداررامین جمالپورملایمارکسترالایام هفته
146راپسودیعلی رحیمیانسنگین...ایام هفته
147چمن زارعلی بیگلری پورشادارکسترالاعیاد - ایام هفته
148کلبه احزانمزدا انصاریسنگین...ایام هفته
149بهار دلهاعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
150فانتزی شوشتریشاهین یوسف زمانیسنگین...ایام هفته
151خاطره ای از جبههکامبیز تقویسنگین...ایام هفته
152سمفونی طبرستان 2امیر ملوک پورسنگین...ایام هفته
153چابکحسین فرهاد پورشادسنتیاعیاد - ایام هفته
154طلوعمحمد ساعدشادسنتیاعیاد - ایام هفته
155سفر نورکامبیز آریایی نژادشادسنتیاعیاد - ایام هفته
156بیکرانبابک ریاحی پورملایمارکسترالایام هفته
157کویرپدرام درخشانشادارکسترالایام هفته
158آخرین پروازعلی بیگلری پورسنگینتکنوازیایام هفته
159شاعرانهعلی بیگلری پورسنگینتکنوازیایام هفته
160گل همیشه بهارعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
161خاطره هاعلی بیگلری پورملایمارکسترال
162بهار شادیمحمد بیگلری پورشادسنتیاعیاد - ایام هفته
163خورشیدرامین بهناشادارکسترالاعیاد - ایام هفته
164کوچامیر محمد رضاییسنگینارکسترالایام هفته
165شوریدهعلی صمد پورشادسنتیایام هفته
166لوکترن اصفهانکامبیز تقویسنگینتکنوازیایام هفته
167طلوعمحمد ساعدشادسنتیاعیاد - ایام هفته
168چهار مضراب ابو عطامحمد ساعدشادسنتیاعیاد - ایام هفته
169مارش ایرانیسهراب محرابیمارشمقامیایام هفته - جبهه و جنگ
170رنگ ماهورمهرداد دلنوازیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
171رنگ ماهور 2مهرداد دلنوازیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
172مقدمه دشتیمهرداد دلنوازیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
173رنگ دشتیمهرداد دلنوازیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
174چهار مضراب لنگمهرداد دلنوازیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
175خزانعلیرضا شیبانیسنگینارکسترالایام هفته
176سرگذشتپدرام درخشان شایقملایمارکسترالایام هفته
177سرود احوالات حضرت رقیهنادر جوادیفرهاد پاشا افسعید بدلیمحزونارکسترالمحرم
178سرود نغمه دلمصطفی محبی زادهمحمود تاجبخشمشفق کاشانیملایمسنتیایام هفته
179سرود نقاش زندگیحمید غلامعلیرحیم رضاییرحیم رضاییملایمارکسترالایام هفته - شهید- شهادت
180سرود بهار در بهارتورج شعبانخانیتورج شعبانخانیمحمد علی بهمنیملایمپاپبهاری
181سرود بدرقه راهبهرام گودرزیمهرداد زرینیحافظملایمسنتیایام هفته
182سرود ضوء القرآنابراهیم غریبابراهیم غریبشیخ علی الفرجملایمارکسترالرمضان - مسابقات قرآنی
183سرود عطا یا ربیعلی باغشاهیعلی باغشاهیطالب ریحانیملایمارکسترالبعد از اذان - نیایش
184نسیممجید اخشابیملایمسنتیایام هفته
185بغضامیر ملوک پورسنگین...ایام هفته
186سفربابک ریاحی پورملایمپاپایام هفته
187سرود شوق رویشحسن همایونفالاحمد علی راغبمحمود شاهرخیشادسنتیبهاری - ایام هفته
188شوق رویشاحمد علی راغبشادسنتیاعیاد - ایام هفته
189سرود گل مهرفلمینگ خوشقدمیفلمینگ خوشقدمیمحمود شاهرخیملایمپاپبهاری - ایام هفته
190گل مهرفلمینگ خوشقدمیملایمپاپایام هفته
191فلوت و ارکسترمحمد بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
192سه نوازی (سنتور- کمانچه - تنبک)شهرام منظمی - داود یاسریشادسنتیایام هفته
193سرود آفتاب بهارانبیژن خاوری - حسن همایونفال - پرویز طاهریفرید شب خیزحسن عسگریشادپاپبهاری - ایام هفته
194آفتاب بهارانفرید شب خیزشادپاپبهاری - ایام هفته - اعیاد
195سرود دل حرفحسن فدائیاندانا کبیریسحرسنگینارکسترالایام هفته
196سفیررضا آباییملایمارکسترالایام هفته
197هفت سینپدرام درخشانشادارکسترالایام هفته
198سرود ناز ایلمیسن (ناز کردی)مسعود فصیحیمسعود فصیحیاستاد شهریارملایمتکنوازیایام هفته
199سرود آی لاچینمسعود فصیحیملایمتکنوازیایام هفته - امام زمان (عج) - 12 بهمن
200لاچینسعید اسدالهی - وحید اسدالهیملایمارکسترالایام هفته
201ساری بلبلسعید اسدالهی - وحید اسدالهیملایمارکسترالایام هفته
202ساری گلینسعید اسدالهی - وحید اسدالهیملایمارکسترالایام هفته
203بهارسعید اسدالهی - وحید اسدالهیشادارکسترالاعیاد - ایام هفته - بهاری
204پاییزسعید اسدالهی - وحید اسدالهیشادارکسترالاعیاد - ایام هفته - پاییز
205بامدادعلی تفرشیسنگینارکسترالایام هفته
206دخترک ژولیدهکلنل علینقی وزیریشادارکسترالایام هفته
207مرثیهامیر ملوک پورمحزون...
208سالار شهیدانعلی بیگلری پورمحزونارکسترال
209کربلاعلی بیگلری پورعزاارکسترال
210سرود وقت سحرمحمد اصفهانیمجید اخشابیحافظملایمسنتیایام هفته - مناجات
211سرود میلاد گلمحمد گلریزرمضان عظیمیعبدالله حسینیملایمسنتیتولد امام رضا (ع)
212سرود فروغ ایزدیحمید غلامعلیرمضان عظیمیمحمود شاهرخیشادارکسترالتولد امام رضا (ع)
213سرود میلاد باغچهمهرداد کاظمیعلی رحیمیانحافظملایمارکسترالتولد امام رضا (ع)
214سرود ای عاشقانمحمد اصفهانیبابک بیاتمولاناسنگینارکسترالایام هفته - جبهه و جنگ
215یرود بهار بی خزانپروز طاهریجعفر زعیمی نیکومشفق کاشانیسنگینارکسترالبهاری
216سرود فصل بهاراسفندیار رنجبریحسین یوسف زمانیاسفندیار رنجبریملایمارکسترالبهاری
217سرود سفرمحمد اصفهانیمحمد اصفهانیفیض کاشانیملایمارکسترالایام هفته
218سرود ایثارقزلباش بختیاریقزلباش بختیاریقزلباش بختیاریشادسنتیبهاری
219دست افشانمحمد جواد ضرابیانملایمارکسترالایام هفته
220بهارانمحمد جواد ضرابیانشادسنتیاعیاد - ایام هفته - بهاری
221حاجی فیروزمحمود جعفری امیدشادسنتیبهاری - نوروزی - ایام هفته
222سرود گلشن نورمحمد اصفهانیمحمد اصفهانیوحدت کرمانشاهیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
223سرود ماجرای دلمحمد اصفهانیمحمد اصفهانیمولاناملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
224سرود خیل عشقبازانمحمود عبدالحسینیسید حمید خدادادیحافظملایمسنتیایام هفته - جبهه و جنگ
225سرود شهد بهارانعلیرضا نادریعلیرضا نادریعلیرضا نادریملایمسنتیبهاری - ایام هفته
226سرود در انتظار دیدنت نشستممحمد عبدالحسینیعلی تحریریبامداد جویباریملایمارکسترالامام زمان (عج) - جمعه
226سرود در انتظار دیدنت نشستممحمد عبدالحسینیعلی تحریریبامداد جویباریملایمارکسترالامام زمان (عج) - جمعه
228سرود آوای مهربهمن کاظمی و کربهمن کاظمیحافظملایمسنتیاعیاد - ایام هفته
229سرود خورشید آزادیبهرام گودرزیافشین رامیناسماعیل فرزانهملایمسنتیدهه فجر - 12 بهمن
230سرود کاروان آهبهرام گودرزیافشین رامینمهرداد اوستاملایمسنتیایام هفته - شهید- شهادت
231سرود برادریگروه کرامید سیارهمحمد علی معلمسنگین...وحدت
232سرود فصل بهارشاهرخ شیر دوستعلی اکبر پوررحمت دامن دریاشادسنتیبهاری - ایام هفته
233سرود انتظارشهرزاد بهشتیانحسینعلی رجبی اسلامیجعفر ابراهیمیملایمارکسترالکودک - 12 بهمن - امام زمان (عج)
234سرود آرزومحمد اصفهانیمحمد مهدی کورنگیذبیح الزمان رضوانسنگینارکسترالامام زمان (عج)
235سرود لاله های بهشتیپرویز طاهریمحمد علی حیدر نیاحسن عسگریعزاارکسترالشهیدان
236سرود توپ شیرینشهرزاد بهشتیانکامبیز تقویناصر کشاورزشادارکسترالکودک
237سرود سلام منسپهر آزادیامیر بابک وثوقملایمارکسترالکودک
238سرود ایران خالچاسی (قالیچه ایران)نادر جوادیفرهاد پاشائیوسعید بدلیملایمارکسترالایام هفته
239سرود در مکتب قرآننادر جوادیفرهاد پاشائیوسعید بدلیملایمارکسترالایام هفته
240سرود رسم زندگیعبدالرسول کارگشاحسین فرهاد پورمحمود شاهرخیملایمسنتیایام هفته - بهاری
241سرود شکوفه بهارانشاهرخ شعر دوستعلی اکبر پوررحمت دامن دریاملایمسنتیبهاری
242سرود قاصدکگروه کرامیر مرتضویانحسن عسگریملایمارکسترالکودک
243سرود درخت بیدارپویا آزادیامین اسدیمحمود کیانوشملایمارکسترالکودک - بهاری
244سرود تجسم آهعبدالرسول کارگشامهرزاد مهربان پورحسن عسگریملایمسنتیایام هفته - فراق
245سرود منتظرداود فراهانیاحمد علی راغببامداد جویباریملایمسنتیامام زمان (عج)
246ساز و آواز: آتش عشقمحمد گلریزملایمتکنوازیمناجات
247سرود باغ نظرجهانگیر زمانیجعفر زعیمی نیکوفریدون کاویانیملایمارکسترالایام هفته
248ساز و آواز: غم جانانهمحمد گلریزملایمتکنوازیمناجات
249سرود گل همیشه بهارپرویز طاهریعلی اکبر پورمشفق کاشانیملایمسنتیبهاری - ایام هفته
250ساز و آواز: بال شوقمحمد گلریزملایمتکنوازیمناجات
251پیام اهداء خوناحمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
252پیام اهداء خون 2احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
253پیام اهداء خون 3احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
254پیام اهداء خون 4احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
255پیام اهداء خون 5احمد علی راغبملایمارکسترالاهداء خون
256سرود باغ ارغوانیحمید غلامعلیفریدون خالقیاکبر آزادملایمسنتیبهاری
257سرود روشنی سپیدهحمید غلامعلیمهرزاد مهربان پورملیحه سادات قریشیملایمپاپایام هفته - امام زمان (عج) - دهه فجر
258سرود تنهای یکتاحمید غلامعلیامیر محمد رضاییاستاد شهریارملایمارکسترالدهه فجر - دفاع مقدس
259سرود همدلیحمید غلامعلیتهمورس پور ناظریمحمود شاهرخیملایمارکسترالجشن عاطفه ها - جشن نیکوکاری
260سرود سرزمین سرخ زیتونحمید غلامعلیعلی رئیس فرشیدحسن زادهملایمارکسترالشهدا
261سرود قطره شبنماحد جنگ زادهفریدون خالقیمحمدیملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
262سرود نسیم آسیابهرام باجلانسعید اردیانیمحمد حسن کرمانشاهیملایمسنتیایام هفته
263سرود نکته دان عشقعلیرضا عصارعلیرضا عصارحافظسنگینپاپمناجات - ایام هفته
264سرود قسمت نشدشادمهر عقیلیشادمهر عقیلیاکبر آزادملایمپاپفراق
265سرود قرارمجید اخشابیحسینعلی رجبی اسلامینیاز کرمانیملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
266سرود تماشاحسن فدائیانعلی تحریریاکبر آزادملایمسنتیایام هفته
267سرود خاک عجزجمال الدین منبریجمال الدین منبریفیض کاشانیملایمسنتیمناجات
268سرود پرستشداود فراهانیداود فراهانیبامداد جویباریشادسنتیمناجات
269سرود لاله دلداود فراهانیمحمد بیگلری پورساعد باقریملایمسنتیایام هفته
270ساز و آواز: مناجات (ابو عطا)محسن روح افزاشهریار فر یوسفیخواجه عبدالله انصاریملایمتکنوازیمناجات
271ساز و آواز: مناجات (شور)محسن روح افزاشهریار فر یوسفیملایمتکنوازیمناجات
272سرود باده عشق 2بهرام حصیریمرحوم علیرضا آزاد بختکمال الدین حسین خوارزمیملایمسنتیایام هفته
273سرود جام صفامصطفی محبی زادهمحمود تاجبخشمشفق کاشانیملایمسنتیایام هفته
274سرود کوک دریاسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریایرج خواجویملایمارکسترالایام هفته
275سرود کوچقزلباش بختیاریقزلباش بختیاریقزلباش بختیاریملایمسنتیایام هفته - کوچ عشایر
276سرود بوی بهارقزلباش بختیاریقزلباش بختیاریقزلباش بختیاریشادسنتیایام هفته - بهاری - دهه فجر
277سرود بهار با گلهای رنگینودود موذن زادهکامبیز رحیمیمحمود دست پیشملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
278سرود آئینه عبرتمحمد مدیریسعید محمد مطلقمشفق کاشانیملایمارکسترالبهاری
278سرود آئینه عبرتمحمد مدیریسعید محمد مطلقمشفق کاشانیملایمارکسترالبهاری
280سرود توحیدحسام الدین سراجفرهاد رحیمیانثناییسنگینارکسترالمناجات - بعد از اذان
281سرود بهار بهارصفر علی جاویدصادق پرتویمحمود دست پیشملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
282سرود شادی عیدصفر علی جاویدصادق پرتویصادق پرتویشادارکسترالبهاری
283سرود زلال محبتحمید غلامعلیمحمدرضا عقیلیحسن عسگریسنگینپاپجشن عاطفه ها - ایام هفته
284سرود مناجاتعلی خداییفریدون حافظیخواجه عبدالله انصاریملایمسنتیمناجات
285بداهه نوازی: تکنوازی عودملایمتکنوازی
286رنگ سه گاهمهیار فیروز بختملایمسنتیایام هفته
287افقبابک ریاحی پورملایمارکسترالایام هفته
288قصه زندگیمحمود جعفری امیدملایمارکسترالایام هفته
289غروب کعبهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته - مناجات - ایام وفات و شهادت
290تکنواز 338 دشتیملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
291تکنوازی تار و تنبکملایمتکنوازیایام هفته - مناجات
292تکنوازی تار و تنبک (ابو عطا)ملایمتکنوازیایام هفته - مناجات
293تکنوازی تار و تنبک (ماهور)ملایمتکنوازیایام هفته - مناجات
294دل شکسته - تکنوازی تار و ویلنملایمتکنوازیایام هفته - مناجات
295سرود قطعه بهاران (چهار گاه)حمیدرضا پایوردرویش رضا منظمیشادسنتیبهاری - ایام هفته
296سرود پس کوچه های عشقخشایار اعتمادیخشایار اعتمادیافشین یدالهیسنگینپاپمحرم - عزاداری
297پس کوچه های عشقخشایار اعتمادیسنگینپاپمحرم
298سرود غروببیژن خاوریمحمد علی حیدر نیارضا عبدالهیملایمپاپشهدا - ایام هفته
299سرود ترانه های بهاریپرویز طاهریمحمد علی حیدر نیابهروز چتر نورشادپاپبهاری - ایام هفته
300سرود رویای طلاییعلی تفرشیپدرام درخشان شایق پورشیون فومنیملایمپاپمناجات - ایام هفته
301سرود نقاش بهارعبدالرسول کارگشاعبدالرسول کارگشاانوریشادسنتیبهاری - ایام هفته
302سرود حدیث مهربانیمحمدرضا صادقیرمضان عظیمیمحمد اسماعیل توسلملایمارکسترال
303سرود شیوه عشقعبدالرسول کارگشاافشین رامینانوریشادسنتیاعیاد - ایام هفته
304سرود هنگام بهارمصطفی محمودیمحمد عبدالصمدیکریم کلاشی فردشادسنتیبهاری - ایام هفته
305سرود مهمان دلداود فراهانیفریدون خالقیبامداد جویباریشادسنتیمناجات - ایام هفته
306سرود نغمه اذانقاسم رفعتیشهریار فر یوسفیغلامحسین عمرانیملایمسنتیرمضان - قبل از اذان
307سرود آتش دلسعید خلجمجید اخشابیرهی معیریملایمسنتیاعیاد - ایام هفته
308سرود مادر جانمولی قاسمیصفر علی جاویدعلی عظیمی مقدمملایمارکسترالروز مادر
309سرود کبوتر دعاعلی خداییامیر محمد رضاییحسن عسگریملایمسنتیمناجات
310سرود رها کنیدمقاسم رفعتیعلی تحریریشیون فومنیملایمارکسترالمناجات
311تصویر زندگیعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
312گلستانمحمد بیگلری پورملایمسنتیایام هفته
313سرود بهارمحمد بیگلری پورملایمسنتیایام هفته
314نقش توفریدون خالقیسنگینارکسترالایام هفته
315شبهای تابستانعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
316شب مهتابعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته - عزاداری
317گلهای آفتابگردانعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته - عزاداری
318افق روشنمحمد بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
319نغمه آذربایجانبردیا کیارسسنگین...ایام هفته - عزاداری
320شوریدهمهرداد زرینیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
321دیار دوستحسین شریفیملایمپاپایام هفته
322نوای دلعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته - عزاداری
323بهار زندگیمحمد بیگلری پورشادسنتیایام هفته - اعیاد
324مارش مقاومتعلی بیگلری پورمارشمقامیبسیج - دفاع مقدس
325یاسمنعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
326بارانعلی بیگلری پورشادسنتیایام هفته
327سرود چراغ زندگیعلیرضا افتخاریعلی جعفریانمشفق کاشانیملایمارکسترالایام هفته
328سرود افسانه توعلیرضا افتخاریعلی جعفریانمشفق کاشانیملایمارکسترالایام هفته
329سرود بهشت آرزوعلیرضا افتخاریعلی جعفریانفریدون مشیریملایمارکسترالایام هفته
330سرود ای دوستعلی تفرشیفرهاد برنجانشیون فومنیسنگینارکسترالایام هفته - امام زمان (عج)
331سرود چلچله هاشهرام غواصپدرام مرندیزرحمت دامن دریاملایمپاپایام هفته
332سرود وصل جاناناحمد مرتضی پورمحمود تاجبخشسیف مرغانیملایمسنتیایام هفته - مناجات
333تکنوازی پیانو: زرد ملیجهشهره شکوریملایمتکنوازیایام هفته
334تکنوازی پیانو: قطعه ای در چهارگاهشهره شکوریملایمتکنوازیایام هفته
335پیش درآمد ترکجمال الدین منبریملایمسنتیایام هفته
336رنگ بیات ترکجمال الدین منبریشادسنتیاعیاد - ایام هفته
337ارکستر زهیکامبیز تقویسنگین...ایام هفته
338شوشتری برای ارکستراستاد جواد معروفیسنگین...ایام هفته
339رازرامین بهناملایمپاپایام هفته
340مولا علی (ع)نصرت فاتح علی خانشادقوالیامام علی (ع)
341سرود محمد رسول الله (ص)نصرت فاتح علی خانشادقوالیپیامبر (ص)
342سرود وطن عشقیرشید وطندوستکامبیز رحیمیسعید بدلیشادارکسترالوطن
343سرود شورای شهرپرویز طاهریاحمد علی راغبحسن عسگریملایمسنتیانتخابات شوراها
344سرود کلام امام (ره)محمد عبدالحسینیعلی تحریریحسن عسگریملایمسنتیانتخابات - دهه فجر
345سرود فجر بهمنمهرداد کاظمیحسینعلی رجبی اسلامیحسن عسگریملایمارکسترالدهه فجر
346سرود فجر بهمن 2مهرداد کاظمیحسینعلی رجبی اسلامیحسن عسگریملایمارکسترالدهه فجر
347سرود طرح شورامهرداد کاظمیحسینعلی رجبی اسلامیمحمود سنجریملایمسنتیانتخابات شوراها
348سرود وحدتگروه کرمهیار فیروز بختمحمدرضا تفرشیملایمسنتیوحدت - انتخابات
349سرود برای شوراگروه کرمهیار فیروز بختمحمدرضا تفرشیملایمسنتیشورا
350سرود ایران مارشید وطندوستعلی اکبر پوراسماعیل فرزانهمارشمقامیایران
351سرود بت براندازعبدالرسول کارگشاحسین فرهاد پورمشفق کاشانیملایمسنتیدهه فجر - 12 بهمن
352سرود لاله پرپرگروه کرعلی رئیس فرشیدملایمارکسترالشهدا
353سرود نسیمحمید غلامعلیحسین یوسف زمانیهرمز فرهادیسنگینارکسترالشهدا
354سرود رازشهرام زندیمحمدرضا چراغعلیسعید امیر اصلانیملایمپاپایام هفته
355سرود آتش نفسانهمایون کاظمیعلی رئیس فرشیدملایمسمفونیکدفاع مقدس
356سرود غم دلحمید غلامعلیشهریار فر یوسفیبامداد جویباریملایمسنتیایام هفته - مناجات
357سرود نوای طربعبدالرسول کارگشاعلی اصغر هنرجومحمود شاهرخیملایمسنتیبهاری - ایام هفته
358سرود دشت بی غزالبهرام حصیریاحمد علی راغبشیون فومنیملایمسنتیایام هفته
359فانتزی بیدادمزدا انصاریسنگینسنتیعزاداری - ایام هفته
360مارش نوینجاوید مجلسیمارش...بسیج - دهه فجر - دفاع مقدس
361گل زندگیعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
362سرود هر سال بهمن ماهمحمد گلریز و کرعلی رحیمیانحمید سبزواریمارش...دهه فجر
363سرود در دامن بهمنعبدالرسول کارگشاحسین فرهاد پورمشفق کاشانیملایمسنتیدهه فجر
364سرود سکوت شبمحمد گلریزاحمد علی راغبحمید سبزواریملایمسنتیدهه فجر
365سرود بهار بهمنبهرام گودرزیمهیار فیروز بختمحمود سنجریملایمسنتیدهه فجر
366سرود بهمن خرمحمید غلامعلی و کرمحمد بیگلری پورمحمد علی معلمسنگینارکسترالدهه فجر
367سرود فجر صادقمحمدرضا متین و کراحمد بیانمشفق کاشانیملایمارکسترالدهه فجر
368سرود مثنوی عاشقانعباس بهادریعلی بهادریحسن حسینیملایمارکسترالدهه فجر
369سرود خورشید قیامعلی اقتداریمجید اخشابیحسن عسگریملایمسنتیدهه فجر
370سرود شکوفه سحرگروه کرمحمد بیگلری پورمحمود شاهرخیمارشمقامیدهه فجر
371سرود گل خورشیدمحمد گلریزحسینعلی رجبی اسلامیمحمود شاهرخیملایمسنتیدهه فجر
372سرود شوراگروه کربهزاد عیدیحسن عسگریمارشمقامیشورا
373سرود به شورا رای می دهیماحمد نایبیکامبیز رحیمیمحمود دست پیشملایمارکسترالشورا
374سرود خطه ای میان دودبهروز مقدمعلی تحریریحسن عسگریملایمپاپمحیط زیست
375سرود گل مهتاببیژن خاوریفرهاد رحیمیانعبدالهیملایمپاپفراق - شهدا - ایام هفته
376سرود چهره گلعلیرضا نادریعلیرضا نادریمنوچهر کولیوندملایمسنتیبهاری - ایام هفته
377آواز: دیدار دوستعلیرضا نادریعلیرضا نادریمیر نوروزیملایمسنتیایام هفته
378آواز:دیدار دوست 2علیرضا نادریعلیرضا نادریمیر نوروزیملایمسنتیایام هفته
379سرود عید با بهار می آیدجمشید نجفیجابر اطاعتیمحمود دست پیششادارکسترالبهاری
380سرود سواران عاشقمسعود خادمجواد سام نژاداوحدی مراغه ایسنگینارکسترالشهدا
381سرود قدسیان آسمانعلیرضا عصار - محمد اصفهانیفواد حجازیمولاناملایمپاپایام هفته
382سرود آئینه دارقاسم افشارمحمدرضا عقیلیبامداد جویباریملایمپاپدفاع مقدس - بهاری
383سرود چشمه اشکمحمد عبدالحسینیافشین رامینخلیل جوادیملایمسنتیامام زمان (عج)
384سرود لاله رنگینمنوچهر فیروزیحسین فرهاد پورمشفق کاشانیملایمسنتیشهدا
385سرود غنچه آرزومحمد سیفشهرام رکوعیمحمد سیفملایمپاپایام هفته
386سرود دل شیدامصطفی محبی زادهعلی اصغر مبراعلی کرمانیملایمسنتیایام هفته
387سرود گل آفتابگردانعلی تفرشیپدرام درخشانمحمد علی معلمشادپاپدفاع مقدس - ایام هفته
388سرود دیداررامین یوسف زمانیحسین یوسف زمانییوسفعلی میر شکارملایمپاپایام هفته
389سرود مرغ مهاجرپرویز طاهریمحمد علی حیدر نیارضا عبدالهیملایمپاپشهدا
390سرود دلبستگی هااحسان فداییفضل الله توکلفضل الله توکلملایمسنتیایام هفته
391سرود برفعلی تفرشیشهرام رکوعیحسن عسگریملایمپاپبرف
392سرود دخترمفریدون سلامتسید محمد میر زمانیحسن عسگریملایمپاپفرزند دختر
393سرود سلطان دلاحد جنگ زادهافشین رامینمولاناملایمسنتیاعیاد - مناجات
394سرود پرستوهامحمود میرزا صفیکاوه کشاورزمشفق کاشانیملایمسنتیبهاری
395آیریلیق (جدایی)استاد علی سلیمیسنگینارکسترالشهدا - ایام هفته
396سرود تو ای دلمحسن رحیمیشهریار فر یوسفیحسن عسگریملایمسنتیبهاری
397سرود سفربهروز مقدممحمد علی حیدر نیاپور سید محمدشادپاپبهاری - ایام هفته
398سرود آنا (مادر)صادق پرتوییرضا رضویصادق پرتویملایمارکسترالمادر
399سرود شیداییاحد جنگ زادهحمید رضا بهنام شجاعیاسماعیل فرزانهملایمسنتیایام هفته
400سرود تشنه مهربونیکیا باقریفرشید شب خیزساعد باقریشادپاپامام زمان (عج)
401سرود خنده شاپرکبیژن خاوریفرید شب خیزرضا عبدالهیشادپاپبهاری
402سرود بهار 2بلوچ زنگشاهیبلوچ زنگشاهیبلوچ زنگشاهیملایمسنتیبهاری
403سرود گل آن موسمبلوچ زنگشاهیبلوچ زنگشاهیآرلانشادسنتیبهاری
404سرود تهارین شبان من تاراندین محمد زنگشاهیدین محمد زنگشاهیغلامرسول جی یارشادسنتیباران - ایام هفته
405سرود خانه آئینهمحمد اصفهانیشهرام حسن زادهه.ا.سایهشادپاپایام هفته
406سرود عشق نهانمحمد اصفهانیمحمد اصفهانیصفای اصفهانیشادپاپایام هفته
407سرود کعبه نورمحمد اصفهانیفریدون شهبازیانمحمد علی معلمملایمارکسترالحج - بعد از اذان
408سرود نجوامهرداد کاظمیحسین فرهاد پورعلی اکبر خلیلیملایمسنتیایام هفته
409سرود ترنم امیدحمید غلامعلیکوروش حیدرنیاشیر محمدملایمپاپروز مادر
410سرود فصل شادمانیمجید اخشابیمجید اخشابیداود نوروزیملایمسنتیبهاری
411سرود دریا دلانمجید اخشابیمجید اخشابیحسن حسینیملایمپاپبسیج - دفاع مقدس
412بهارجمشید نجفیصمد نوریانصمد نوریانشادارکسترالبهاری
413سرود جامه درانعبدالرسول کارگشاحسین فرهاد پورمحمود شاهرخیملایمسنتیبهاری - ایام هفته
414سرود چهره گل 2علیرضا نادریعلیرضا نادریمنوچهر کولیوندملایمسنتیبهاری - ایام هفته
415سرود دیار دوستعلیرضا نادریعلیرضا نادریمیر نوروز فیضملایمسنتیایام هفته - امام زمان (عج)
416سرود باران بارانهنادر وثوقیحسین یوسف زمانیاکبر آزادملایمارکسترالباران - ایام هفته
417سرود سوز گلسعید خوانساریافشین رامینبامداد جویباریملایمسنتیایام هفته
418سرود آنالی دونیاعلی خداییامیر احمد راستبدسعید بدلیملایمسنتیروز مادر
419سرود آب و خاکعلی تفرشیپدرام درخشانمحمد علی شیرازیملایمپاپایرانیان مقیم خارج از کشور
420سرود بهار عمرمحمد صادق پرتویرضا رضویمحمود دست پیشملایمارکسترالجشن عاطفه ها - ایام هفته
421سرود زخمه عشق مسعود خادممسعود خادمشفیعی کدکنیملایمارکسترال
422سرود مرالیم (آهویم)ودود موذن زادهکامبیز رحیمیاسماعیل فرزانهملایمارکسترالفرزند
423سرود خنده سرخفریدون بیگدلیاحمد بیاناسماعیل فرزانهسنگینارکسترالشهادت امام علی (ع)
424سرود گل بهاراسماعیل عبدیآرش بامدادیانبامداد جویباریشادسنتیبهاری
425سرود جام وصالجواد یادگاریجواد یادگاریجاسم الساعدیملایمارکسترالمناجات
426حدیث نورعلی بیگلری پورسنگینارکسترالعزاداری - ایام هفته
427سرود بارانشهرزاد بهشتیانکامبیز تقویناصر کشاورزملایمارکسترالکودک - باران
428سروستان (2)مسعود میردامادیشادارکسترالایام هفته
429شادی بهارمحمد بیگلری پورمارش...ایام هفته
430نغمه غمخانلار جعفر افملایمارکسترالایام هفته
431سرود روشنتر از ستارهحسین زمانشادمهر عقیلیافشین سرافرازملایمپاپروز مادر
432سرود پرندهحسین زمانمحمدرضا عقیلیافشین سرافرازملایمپاپایام هفته
433سرود بغض گلحسین زمانمحمدرضا چراغعلیافشین سرافرازسنگینپاپشهادت
434سرود معنی دست توحسین زمانمحمدرضا چراغعلیسعید امیر اصلانیملایمپاپشهادت
435سرود دست مهربون بارونحسین زمانمحمدرضا چراغعلیافشین سرافرازملایمپاپباران - مسافر
436سرود شب دلتنگیحسین زمانمحمدرضا چراغعلیافشین سرافرازملایمپاپشهادت
437سرود مسافرحسین زمانبابک بیاتاحمد دانشملایمپاپمسافر
438سرود در پناه توعلی خداییعلی اکبر پورشیون فومنیملایمسنتیوصف خدا - مناجات
439سرود زبان بی زبانیمحسن روح افزابهزاد عبدیحزین لاهیجیملایمسنتیمناجات
440سرود بهانهبهرام سارنگمهرداد دلنوازیشیخ بهاییشادسنتیوصف خدا - مناجات
441سرود باد بهاریمحمد عبدالحسینیحمید خدادادیرهی معیریملایمسنتیبهاری - اعیاد
442سرود همسفرحمید غلامعلیسید امید ابطحیاسماعیل فرزانهملایمپاپهمسر
443سرود قافله بهاربیژن خاوریابراهیم نظری سنگرودیغلامرضا مرادیملایمارکسترالبهاری
444سرود پیوند شقایقهاپرویز طاهریاحمد علی راغبپور شیر محمدشادارکسترالبهاری
445سرود جان پریشانعبدالرسول کارگشاعبدالرسول کارگشاحافظشادسنتیعرفانی - مناجات
446سرود در کوچه باغ آرزومحمود بستاکیمحمد علی حیدر نیامشفق کاشانیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
447سرود چراغم توییعلی بهادریعلی بهادریشهرام مقدسیملایمپاپمناجات
448سرود بهار 3عباس بهادریحسین بهادریسر آبادانیشادپاپبهاری
449شوره زارعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
450آواز سحر - دو نوازی ویلن و دففرود گرگین پورشادتکنوازیایام هفته
451تکنوازان - تکنوازی (بداهه)ملایمتکنوازی
452موسیقی آرامGluckملایمکلاسیکایام هفته
453موسیقی آرامBrahmsملایمکلاسیکایام هفته
454موسیقی آرامJ.S.Bachملایمکلاسیک
455موسیقی آرامMozartملایمکلاسیکایام هفته
456موسیقی آرامWeberملایمکلاسیکایام هفته
457موسیقی آرامChopinملایمکلاسیکایام هفته
458موسیقی آرامCriegملایمکلاسیکایام هفته - عزاداری
459موسیقی آرامملایمکلاسیکایام هفته - عزاداری
460موسیقی آرامSmetanaملایمکلاسیکایام هفته - عزاداری
461موسیقی آرامMozartملایمکلاسیکایام هفته - عزاداری
462موسیقی آرامCriegملایمکلاسیکایام هفته
463سرود بهار گلنده (وقتی بهار می آید)علی خداییامیر احمد راستبدسعید بدلیشادارکسترالبهاری - ایام هفته
464سرود یارم توییعلی خداییمهرداد دلنوازیمنصوره اتابکیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
465سرود درس عشقحمید غلامعلیمحمود جعفری امیدمحمد کریم جوهریملایمارکسترالجشن عاطفه ها - ایام هفته
466سرود هجرانعلیرضا شهابمهرداد دلنوازیحافظملایمسنتیایام هفته
467سرود عشق کارشاهرخ شیر دوستشاهرخ شیر دوسترحمت دامن دریاملایمسنتیتعاون - کار و تلاش
468سرود امید فرداشاهرخ شیر دوستشاهرخ شیر دوسترحمت دامن دریاملایمسنتیایام هفته - امید
469سرود مهربانانبهرام باجلانحمید رضا طاهریحافظملایمسنتیمناجات - امام زمان (عج)
470سرود کاشکیسعید جعفریامیر جاویدانمحمد علی شیرازیملایمپاپجوانی - امید
471سرود نغمه سازاحمد نایبیاحمد نایبیآذر مازندرانیشادارکسترالبهاری
472سفر جادوییپدرام درخشانملایمپاپایام هفته
473سرود وعده ظهورعلی خداییبهزاد عبدیسنگینارکسترالنیمه شعبان
474سرود چه دانستمهمایون شجریاناردشیر کامکارمولاناملایمسنتیایام هفته
475ساز و آواز شور (ناشکیبا)همایون شجریانسعدیملایمسنتیمناجات
476سرود می عشقهمایون شجریاناردشیر کامکارحافظشادسنتیایام هفته
477هاموناردشیر کامکارملایمسنتیایام هفته
478ساز و آواز: زهر شیرینهمایون شجریاناردشیر کامکارفریدون مشیریملایمسنتیمناجات
479ساز و آواز دشتی(داغ دوستی)همایون شجریانسعدیملایمسنتیمناجات
480سرود پنهان چو دلهمایون شجریانهمایون شجریانمولاناملایمسنتیمناجات - ایام هفته
481رنگ: رقص چوباردشیر کامکارشادسنتیاعیاد - ایام هفته
482سرود مادراسد الله نعمتیمجید اخشابیخانم فرجادیملایمسنتیروز مادر
483سرود جوانیداود فراهانیعلی رئیس فرشیدمجید مشفقملایمارکسترالجوانی
484سرود می خوانمتاحد جنگ زادهعلی رحیمیانحسن عسگریملایمارکسترالمناجات
485سرود در انتظارجمال الدین منبریعلی رحیمیانتورج نگهبانملایمارکسترالنیمه شعبان
486سرود رقم تهنیتمهرداد کاظمیفریدون خالقیمحمود سنجریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
487سرود آتا (پدر)علی خداییکامبیز رحیمیاسماعیل فرزانهملایمارکسترالپدر
488سرود باغ هستیعلی امیر قاسمیحسین فرهاد پورمحمود سنجریملایمسنتیایام هفته
489سرود لطافت جمالمهرداد کاظمیمسعود میردامادیفخرالدین عراقیملایمارکسترالنیمه شعبان - ایام هفته
490سرود رهرو عشقحمید غلامعلیمحمد مهدی گورنگیخلیل جوادیمحزونپاپمحرم
491سرود وداعحمید غلامعلیمحمد بیگلری پورامیر خسرو دهلویعزاارکسترالمحرم
492سرود ره عشقجمال الدین منبریامین الله رشیدینظام فاطمیملایمارکسترالمناجات
493رنگین کمانمحمد بیگلری پورشادسنتیاعیاد - ایام هفته
494سروئ کوی بی نشانحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیمولاناملایمسنتیمناجات
495غریبانهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالمحرم - عزاداری
496سرود گلبارانرسول سهیلیایرج بسطامیشادسنتیبهاری - ایام هفته
497سرود جای تو سبزهرسول سهیلیایرج بسطامیشادسنتیبهاری - ایام هفته
498سرود دشت شقایقهارسول سهیلیایرج بسطامیشادسنتیمناجات - بهاری - ایام هفته
499سرود گله گلهرسول سهیلیایرج بسطامیشادسنتیبهاری - برف - ایام هفته
500سرود ایرون خومی (ایران خودمی)اسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریملایمارکسترالایران - ایام هفته
501سرود بلبل غزل خوانعلی خداییمهرداد خداوردیمحمد علی ناصحشادسنتینیمه شعبان - ایام هفته
502سرود سوز دلعلی خداییفرهاد رحیمیاناستاد شهریارسنگینارکسترالمناجات - ایام هفته - شهدا
503سرود بهار گلشنمحمد رضا صادقیآسمانیحسن عسگریملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
504سرود دل منقاسم رفعتیحسین فرهاد پورمعین کرمانشاهیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
505سرود لطافت جمال 2مهرداد کاظمیمسعود میردامادیفخرالدین عراقیسنگینارکسترالنیمه شعبان - ایام هفته
506افسانه های ایرانیکامبیز رحیمیسنگینکلاسیکایام هفته
507تار و ارکسترعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
508سرود شد ز غمتعلی رستمیانکورش شربتیمولاناملایمسنتیمناجات - ایام هفته
509سرود جام جمعلی رستمیانفرود خاموشیانحافظشادسنتیایام هفته
510سرود دل منعلی رستمیانقدیمیاسماعیل فرزانهملایمسنتیایام هفته
511سرود داغ تو و مژده دلعلی رستمیانقدیمیحسن عسگریملایمسنتیشهدا
512سرود یوسف خوشنامعلی رستمیانکورش شربتیمولاناشادسنتینیمه شعبان - ایام هفته
513سرود جام عشقبهزاد علیپور (کامیا)محمد جلیل عندلیبیحکیم سیناییملایمارکسترالایام هفته
514سرود پروانهبلوچ زنگشاهیبلوچ زنگشاهیشاد...ایام هفته
515پروانهبلوچ زنگشاهیشاد...
516سرود ایران زمینبلوچ زنگشاهیبلوچ زنگشاهیملایم...ایران
517سرود شلالهرشید وطن دوسترضا رضویسعید بذلیملایمارکسترالطبیعت - ایام هفته
518سرود لاله رنگینعبدالرسول کارگشاحسین فرهاد پورمشفق کاشانیملایمسنتیشهدا
519سرود کوهستانجمال الدین منبریامین الله رشیدیتورج نگهبانملایمارکسترالطبیعت - ایام هفته
520سرود غمگینجمال الدین منبریاستاد علینقی وزیریرودکی سمرقندیسنگین...ایام هفته
521حماسهکاظم داودیانمحزونارکسترالعزاداری - محرم - دفاع مقدس
522حورشهریار فر یوسفیملایمسنتیایام هفته
523شادی دهقانانصفر علی جاویدشادارکسترالایام هفته
524والس ملانکونیک (تکنوازی پیانو)محمدرضا تفضلیسنگینتکنوازیایام هفته
525مرثیهبهرنگ شگرف کارسنگینارکسترالایام هفته
526روندو برای ارکستر زهیفرهاد برنجانسنگین...ایام هفته
527سرود نوبهارفریدون بیگدلیمهدی خالقیورزنده بادملایمارکسترالبهاری
528سرود گردشگریولی قاسمیصفر علی جاویدمحمود دست پیششادارکسترالگردشگری
529سرود میلاد گلگروه کربهزاد هزار خانیروزبه فروتن پیملایمارکسترالکودک - تولد حضرت زهرا (س)
530سرود حدیث عشقاحمد قربانیکیوان علاییخواجوی کرمانیملایم...ایام هفته
531سرود چه روزهاییهادی سر کمریهادی سر کمریمحمد علی معلمملایمپاپاعتیاد
532سرود دلواپسیمنوچهر اسدیفواد حجازیرضا عبدالهیملایمپاپایام هفته - شهدا
533سرود صدای بهارمهرداد کاظمیحسین یوسف زمانیفریدون مشیریملایم...بهاری - ایام هفته
534چهار مضراب افشارینادر یونسی سینکیشادسنتیایام هفته
535آوای نیعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
536لالایی - تکنوازی پیانومرتضی حنانهسنگینتکنوازیایام هفته
537قطعه ای برای پیانو - تکنوازی پیانومرتضی حنانهسنگینتکنوازیایام هفته
538سوئیت کوچکامیر ملوک پورسنگین...ایام هفته
539پولود شرقیامیر ملوک پورسنگین...ایام هفته
540چهر مضراب ماهورنادر یونسی سینکیشادسنتیایام هفته
541سرود خزونفریدون سلامتجابر اطاعتیبامداد جویباریملایمارکسترالپاییز
542سرود هیهای مستانحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
543سرود وصف گلجواد یادگاریفرید الاطرسمعروف عبدالمجیدملایمارکسترالگل - بهاری
544سرود همنشین دلرضا پهلوانیانعلیرضا بس دستحافظملایمسنتیمناجات - ایام هفته
545سرود بهار غنچه سازبهرام باجلاناسدالله ملکشیون فومنیملایمسنتیبهاری - ایام هفته
546سرود شوق لالهقزلباش بختیاریبهمن همتی زادهبهمن همتی زادهملایمسنتیگل - ایام هفته
547سرود گل گیسعلی تاجمیریعلی تاجمیریمحمد باقر محب زادهملایمسنتیایام هفته
548سرود مرا می بینیمحمد گلریزعسگریحافظملایمسنتینیمه شعبان
549سرود ساقی نامهعلیرضا نادریسهیل ایوانیملا پریشانملایمسنتیایام هفته
550سرود عشق بی پایانابراهیم بناییفرهنگ لبیبمهدی برهانیملایمارکسترالایران
551سرود گل شبنممسعود خادمجواد سام نژادعلی حاجتیان فومنیملایمپاپبهاری
552سرود ساحلعلی خلدیامیر محمد رضاییاسماعیل فرزانهملایمارکسترالنیمه شعبان
553سرود میلاد گل 2محمد گلریزرمضان عظیمیامام خمینی (ره)ملایمسنتینیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
554سرود روز وصلچنگیز حبیبیانرمضان عظیمیامام خمینی (ره)ملایمسنتینیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
555سرود سخن عدلعلی محتشمجواد سام نژادمریم فرجادیملایمپاپنیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
556سرود آئینه فرداعلی خداییامیر محمد رضاییمحمد زمان تفرشیملایمسنتینیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
557سرود تو خواهی آمدمهرداد کاظمیمحمد علی حیدر نیامحمود دست پیشملایمارکسترالنیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
558سرود اشک بی تابچاوید عسگریفرهاد رحیمیانمحمود سنجریملایمپاپنیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
559سرود ماه پنهاننادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیخلیل جوادیملایمسنتینیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
560سرود سبزینه آوای دوستسعید شهروزعلی غلامعلیآزاده دالاییملایمپاپنیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
561سرود آفتاب عالم آراعباس خلجیسید کمال رضاییجلال الدین هماییملایمسنتینیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
562سرود مداراسید یوسف مناجاتیمجید اخشابیساعد باقریملایمسنتینیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
563سرود انقلاب با امامعبدالرسول کارگشامحمد بیگلری پورمحمد علی معلمسنگین...نیمه شعبان - تولد امام زمان (عج)
564سرود نخل بی سرعبدالرسول کارگشامحمد بیگلری پورمحمود سنجریسنگین...یکصدمین سال تولد امام خحمینی (ره) - هفته دفاع مقدس - 14 خرد
565سرود تمثیل مهرمهرداد کاظمی و کرمهیار فیروز بختبامداد جویباریسنگینارکسترالیکصدمین سال تولد امام خحمینی (ره) - 14 خرداد
566سرود نوبهار عشقپژمان مبراامید سیارهحسن عسگریسنگینارکسترالیکصدمین سال تولد امام خحمینی (ره) - 14 خرداد
567سرود آیت حقحمید غلامعلیاحمد علی راغبمحمد زمان تفرشیملایمسنتییکصدمین سال تولد امام خحمینی (ره) - 14 خرداد
568سرود پرواز خورشیدعلی تفرشیعلی بکانمزدا انصاریسنگین...یکصدمین سال تولد امام خحمینی (ره) - 14 خرداد
569سرود مژده صبحپرویز طاهریمحمد علی حیدر نیامحمود سنجریملایمارکسترالیکصدمین سال تولد امام خحمینی (ره) - 14 خرداد
570بهارین قدرین بیلک (قدر بهار را بدانیم)امیر احمد راستبدشادارکسترالبهاری - ایام هفته
571سرود گوزل کندیمیز (روستایمان)احمد نایبیکامبیز رحیمیاسماعیل فرزانه - ناصر فیضشادارکسترالبهاری
572گوزل کندیمیزکامبیز رحیمیشادارکسترالایام هفته
573سرود رسم گلحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمی - شهرام منظمیرمضان پروردهملایمسنتیبهاری - ایام هفته
574رسم گلدرویش رضا منظمی - شهرام منظمیملایمسنتیایام هفته
575سرود قدیم بهار (قدم بهار)ناصر مسعودیعلی اکبر پورعبدالرضا رضایی نیاملایمسنتیبهاری - ایام هفته
576قدیم بهار (قدم بهار)علی اکبر پورملایمسنتیایام هفته
577سرود جوانمردیفریدون پور رضارضا فداییعبدالرضا رضایی نیاملایمسنتیایام هفته
578جوانمردیرضا فداییملایمسنتیایام هفته
579سرود بهار و گل نرگسفریبرز داناییشاهرخ پناهی فردسعید بذلیملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
580بهار و گل و نرگسشاهرخ پناهی فردملایمارکسترالایام هفته
581سرود بهارین قدرین بیلک(قدر بهار را بدانیم)علی خداییامیر احمد راستبدمحمود دست پیششادارکسترالبهاری - ایام هفته
582ضربی موعودغلامرضا حقیقی فردغلامرضا حقیقی فردملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
583ضربی نواغلامرضا حقیقی فردملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
584سرود شهیدرسول پویانمهدی زنگنهمرجان زنگنهملایمسنتیدفاع مقدس
585سرود دفاع مقدس علی تفرشی و کرمحمد بیگلری پور محمد علی معلممارش...دفاع مقدس
586دفاع مقدسمحمد بیگلری پور مارش...دفاع مقدس
587سرود جانبازان قله های استقامتحمید غلامعلیعلی رحیمیانعباس براتی پورمارشمقامیدفاع مقدس
588جانبازان قله استقامتعلی رحیمیانمارشمقامیدفاع مقدس
589سرود سرو روانمحمد عبدالحسینیغلامرضا حقیقی فردمحمد عبدالحسینیسنگینسنتیدفاع مقدس
590سرو روانغلامرضا حقیقی فردسنگینسنتیدفاع مقدس
591سرود حماسه اروندگروه کربهزاد عبدیپرویز بیگی حبیب آبادیمارش...دفاع مقدس
592حماسه اروندبهزاد عبدیسنگین...دفاع مقدس
593سرود دلاورانعلی دلفانیشهرام منظمیایرج قنبری - اسماعیل فرزانهسنگینسنتیدفاع مقدس
594سرود اوجا سنگرلر (سنگرهای بلند)فریبرز داناییفرهاد برنجان - شهرام مظلومیناصر فیضسنگینارکسترالدفاع مقدس
595اوجا سنگرلر (سنگرهای بلند)فرهاد برنجان - شهرام مظلومیسنگینارکسترالدفاع مقدس
596مارش دفاع مقدسعلی بیگلری پورمارش...دفاع مقدس
597سرود گل هزار رنگجمشید عزیز خانیجمشید عزیز خانی - آرش صمیمی پورسید سعدالدین ستودهشادسنتیبهاری - ایام هفته
598سرود بهار کوهسارولی الله اصلانیجمشید عزیز خانی - داود برزیدههاشم ربیعیشادسنتیبهاری - ایام هفته
599بهار کوهسارجمشید عزیز خانی - داود برزیدهشادسنتیبهاری - ایام هفته
600سرود چشم جاناننادر وثوقیآزاد میرزاپوروفایی مهابادیملایمسنتیایام هفته
601نوحهمحسن طاهری و مداحان اهل بیت (ع)عزا...شهادت امام علی (ع)
602سرود فیک الرجاءعلی باغشاهیجابر اطاعتیپوران اخوانملایمسنتیتولد پیامبر (ص)
603سرود صفای دلجمال الدین منبریجمال الدین منبریحافظملایمسنتیایام هفته
604سرود آرزوی دلجمشید عزیز خانیسهیل ایوانیستودهشادسنتیایام هفته
605سرود بی خبریعلاءالدین بابا شاهیسهیل ایوانیستودهشادسنتیایام هفته
606سرود قصه های آشناشهرام زندیمحمدرضا چراغعلینیلوفر فولادیملایمپاپایام هفته
607سرود زندگیداود فراهانیعلی رئیس فرشیدفرهنگ قاسمیملایمسنتیزندگی
608سرود اصالتمهرداد زارعیحسن فلاحشهریار زارعیملایمپاپایام هفته - ایرانیان مقیم خارج از کشور
609بارانعلی بیگلری پورملایمارکسترالباران - ایام هفته
610کوله باراسدالله ملکملایمسنتیایام هفته
611سرود خاطرهچنگیز حبیبیانمحمدرضا چراغعلیسهیل محمودیشادپاپایام هفته
612سرود بیتانمچنگیز حبیبیانمحمدرضا چراغعلیمحمود دست پیشملایمپاپوطن
613سرود شبگردچنگیز حبیبیانمحمدرضا چراغعلیسعید امیر اصلانیملایمپاپمناجات - ایام هفته
614سرود ساحل جداییچنگیز حبیبیانمحمدرضا چراغعلیافشین سرافرازملایمپاپشهدا - ایام هفته
615سرود همسفرچنگیز حبیبیانشادمهر عقیلیسهیل محمودیملایمپاپایام هفته
616سرود خاک خشکاحمد کربلاییعبدی یمینیمحمد علی معلمملایمپاپمحیط زیست
617سرود طعنهخشایار اعتمادیخشایار اعتمادیافشین یدالهیملایمپاپایام هفته
618سرود خاتونخشایار اعتمادیمرتضی شفیعشهرام دانشملایمپاپایام هفته
619سرود مژده سحرمحمد گلریزهادی آرزمحافظملایمسنتیایام هفته
620ساز و آواز در دستگاه ماهورجمال الدین منبریدکتر محمد سریراحمدیملایمسنتیمناجات
621سرود غم دلمحمد عبدالحسینی و کرفرهاد رحیمیانمحمود شاهرخیملایمارکسترالایام هفته
622سرود طواف کعبهحسام لرنژادمحمد جلیل عندلیبیملایمسنتیعید قربان
623سرود خالق یکتا مددحسام لرنژادمحمد جلیل عندلیبیملایمسنتیعید قربان
624سرود ذبیح عشقسعید جعفریاحمد علی راغبمحمود سنجریشادپاپعید قربان
625سرود عید قرباناحمد نایبیکامبیز رحیمیمحمود دست پیششادارکسترالعید قربان
626سرود جانم به قربانفریدون بیگدلیفرهاد پاشا افسعید بذلیشادارکسترالعید قربان
627سرود خورشید غدیرعلی خداییمهرداد دلنوازیمحمود سنجریشادسنتیعید غدیر
628سرود گمشدهمسعود خادمپیام طونیمحمد علی شیرازیملایمپاپایام هفته
629سرود قاصد بهارعباس بهادریحسن فلاح باباییمحمد زمان تفرشیشادپاپبهاری - عید نوروز
630سرود تصویر بهاربهروز مقدممحمد علی حیدر نیاملایمپاپبهاری - عید نوروز
631سرود چشم به راهپرویز طاهریکورش حیدرنیاعباس سجادیملایمپاپبهاری - عید نوروز - اعیاد
632سرود مهر خوبانعلیرضا شهابافشین رامینحافظملایمسنتیایام هفته
633سرود کویر غربتعلیرضا عصارفواد حجازیملایمپاپایام هفته
634سرود انسانم آرزوستعلیرضا عصارفواد حجازیمولاناملایمپاپایام هفته
635سرود پرستار دلسعید خوانساریسهیل ایوانیرمضان پروردهملایمسنتیایام هفته
636سرود کی رفته ای زدلبهرام باجلانهادی آرزمفروغی بسطامیملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
637سرود ای بهارجمال الدین منبریجمال الدین منبریفریدون مشیریملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
638سرود بهار تماشاجمال الدین منبریفریدون خلعتبریصائب تبریزیسنگینارکسترالبهاری - ایام هفته
639بهار تماشافریدون خلعتبریسنگینارکسترالایام هفته
640سرود پیوندعلی تفرشیکاظم داودیانسهیل محمودیسنگین...ایام هفته
641سرود میراثعلی تفرشیبهنام صبوحیسهیل محمودیملایمپاپایام هفته
642سرود آواز بهارمهرداد کاظمیعلی بکانسهیل محمودیملایمارکسترالبهاری
643سرود گریه کنبهرام حصیریشهرام توکلیناصر فیضملایمارکسترالایام هفته
644سرود مسیحاداود فراهانیداود فراهانیبامداد جویباریملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
645سرود کاروان عشقگروه کرعلی بیگلری پورسنگینارکسترالشهدا - ایام هفته
646سرود دل شیدامحمد گلریزهادی آرزمهزین لاهیجیملایمسنتیایام هفته
647سرود تجلی نورعلی خداییشهریار فر یوسفیجواد خلیلیملایمسنتیمناجات - قبل از اذان - ایام هفته
648سرود طلاقعلی تفرشیمحمد جلیل عندلیبیبهروز چتر نورسنگینارکسترالطلاق
649طلاقمحمد جلیل عندلیبیسنگینارکسترالایام هفته
650سرود می عشقعلی تفرشیعلی تفرشیعراقیملایمپاپعرفانی - مناجات
651سرود دیوانه شوعلی تفرشیپدرام درخشان شایقمولاناملایمپاپعرفانی - مناجات
652سرود شکسته دلافشین گنجوینیما اطمینانیمهدی سهیلیملایمپاپدعا - مناجات
653شکسته دلنیما اطمینانیملایمپاپایام هفته
654سرود گنج طاهاعبدالرسول کارگشااحمد علی راغبحمید سبزواریملایمسنتیامام حسن مجتبی (ع)
655گنج طاهااحمد علی راغبملایمسنتیایام هفته
656سرود چشمه خورشیدمحمد عبدالحسینیحمید خدادادیبامداد جویباریملایمارکسترالنیمه شعبان - اعیاد مذهبی - ایام هفته
657چشمه خورشیدحمید خدادادیملایمارکسترالایام هفته
658سرود گلشن مقصودمحمد گلریزهادی آرزمعرفیملایمسنتینیمه شعبان - اعیاد - ایام هفته
659سرود یاشا بلبل (زنده باد بلبل)صادق پرتویرضا رضویقاسمی زاد نویدیملایمپاپبهاری - ایام هفته
660سرود کوی دوستعلی خداییامیر محمد رضاییبیگی حبیب آبادیملایمسنتینیمه شعبان - مناجات - ایام هفته
661سرود باغچه ها دیدنیناحمد محمدیحسین فرهاد پورمحسن حسن زادهملایمسنتیایام هفته
662سرود گل باغ بهشتجاوید عسگریکیوان علاییسنگینارکستراللالایی
663سرود گل افشانیجاوید عسگریفرخ خدابندهمحسن حسن زادهملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
664سرود لا مکان خانهعلیرضا نادریسهیل ایوانیامیر آزادبختملایمسنتیایام هفته
665سرود باران نیامدشهرام غواصمحمد پیرزادهعزیز الله زیادیملایمپاپباران - ایام هفته
666سرود ناخدایم باشبهمن سلحشورمجید رضازادهناصر فیضملایمپاپمناجات - ایام هفته
667سرود چشم امیدگروه کرمحمود جعفری امیدحسن عسگریسنگینارکسترالمناجات
668سرود دامن محرابگروه کرافشین رامینمشفق کاشانیسنگینارکسترالشهادت امام علی (ع)
669سرود بابا آمدمژگان عظیمیعلیرضا رجبمصطفی رحماندوستشادارکسترالکودک - پدر
670سرود باد کی میادمژگان عظیمیعلی رئیس فرشیدناصر کشاورزشادارکسترالکودک - باد
671سوئیت ایرانی (4)کامبیز تقویشاد...ایام هفته
672ترنم بهاریاسدالله ملکشادسنتیایام هفته
673آوای دشت - تکنوازی پیانوفرهاد برنجانملایمتکنوازیایام هفته
674افسونعلی بیگلری پورسنگینارکسترالشهدا - ایام هفته
675طوفانعلی بیگلری پورشادپاپایام هفته
676فانتزی زندگیحسین شریفیملایمپاپایام هفته
677سرود ماه منناصر عبدالهیناصر عبدالهیمحمد علی بهمنیملایمپاپمناجات - ایام هفته
678سرود گنجشک خوبگروه کرامیر مرتضویانجعفر ابراهیمیشادارکسترالکودک - نیایش
679سرود رهنمای عشقخلدیعلی تحریریسمیرا معتمد جلالیملایمسنتی14 خرداد
680سرود زلال خورشیدعبدالعلی جواهریانعلی تحریریمریم مکفیملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
681سرود قصه هجرانعلیرضا خرسند فرعلی تحریریمولاناملایمپاپایام هفته
682سرود سفرحمید غلامعلیفرهاد برنجانخلیل جوادیملایمارکسترالشهدا - ایام هفته
683سرود مادرفریدون سلامتساسان جمالیانساعد باقریملایمپاپمادر
684سرود شکوفاییعلی محتشمجواد سام نژادپرویز بیگیملایمپاپاعیاد مذهبی - ایام هفته
685سوئیت ایرانی (5)کامبیز تقویسنگین...ایام هفته
686رویامجید اخشابیسنگینارکسترالایام هفته
687بادعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
688گفتم گفتامهرداد دلنوازیملایمسنتیایام هفته
689سرود نسیم بهاراحد جنگ زادهاحمد علی راغبناصر فیضملایمسنتیبهاری
690سرود تشنه بارانمحمد عبدالحسینیعلی رحیمیاناسماعیل فرزانهسنگینارکسترالشهدا
691سرود چرا نیاییعلی مینو سپهرامین الله رشیدی - مزدا انصاریاسماعیل فرزانهملایمارکسترالمناجات - نیمه شعبان
692سرود نظر یارحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیسعدیملایمسنتیمناجات
693سرود ایران زمینمهرداد کاظمیشهرام توکلیمحسن دهقانسنگینارکسترالایران
694سرود ستایشجاوید عسگریفرهاد برنجانمریم جعفر پورسنگینارکسترالایران
695سرود خلبانانجمشید نجفی و کرفیروز برنجانفیروز برنجانملایمپاپخلبانان
696سرود پریزاداحمد کربلاییفضل الله توکلفضل الله توکلملایمپاپمادر
697سرود شیوه ماناصر عبدالهیناصر عبدالهیمحمد علی بهمنیملایمپاپایام هفته
698سرود خستهشهریار کهن زادمحمدرضا چراغعلیافشین سرافرازملایمپاپایام هفته
699سرود ای عشقشهریار کهن نژادمحمدرضا چراغعلیهوشنگ ابتهاجملایمپاپمناجات - ایام هفته
700باورانهامیرمحمد رضائیشادسنتیایام هفته
701گل افشانغلامرضا حقیقی فردملایمارکسترالایام هفته
702شعفی به اندوه دلمسعود صالحتاشملایمسنتیایام هفته
703طواف خانه دوستمسعود صالحتاشملایمسنتیایام هفته
704شادمانه(1)سهیل ایوانیشادپاپایام هفته
705شادمانه(2)سهیل ایوانیشادپاپایام هفته
706نور آسمانشهریار فر یوسفیشادسنتیایام هفته
707گل ما هور شهریار فر یوسفیشادسنتیایام هفته
708بهارانهغلامرضا حقیقی فردملایمارکسترالایام هفته
709پاییزغلامرضا حقیقی فردملایمارکسترالایام هفته
710خروش (چهارگاهغلامرضا حقیقی فردشادارکسترالایام هفته
711یکه سوارحسین فرهاد پورشادسنتیایام هفته
712شتاب (سه گاه)حسین فرهاد پورشادسنتیایام هفته
713افقاحمد علی راغبشادسنتیایام هفته
714بهانهمهرداد دلنوازیشادسنتیایام هفته
715شادی سبزکامبیز رحیمیملایمپاپایام هفته
716موج زندگیعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
717دامان دالاهوافشین رامینشادسنتیایام هفته
718خاطرهرضا رضویشادپاپایام هفته
719دل انگیزمحمد بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
720آسمانکیوان اعلاییسنگینارکسترالایام هفته
721سماءحمید رضا بهنام شجاعیشادسنتیایام هفته
722سرود پروازمحمد رضا صادقیشهرام رکوعیاسماعیل فرزانهملایمپاپشهدا - سفر - ایام هفته
723سرود در قیر شبجاوید عسگریفرهاد برنجانسهراب سپهریملایمپاپایام هفته - شب - تاریکی
724سرود باغ یاربهرام سارنگجابر اطاعتیمحمود دست پیشسنگینارکسترالنیمه شعبان - بهاری - ایام هفته
725سرود آئینه افلاکعباس بهادریعباس بهادریفرهنگ قاسمیملایمپاپایام هفته
726سرود مولانا علی (ع)گروه کرفرهاد برنجانمولاناسنگینارکسترالامام علی (ع)
727حدیث عشقمسعود صالح تاششادپاپایام هفته
728به یاد لاله های سرخمسعود صالح تاشسنگینپاپشهدا - ایام هفته
729بشارت بهشتمسعود صالح تاششادپاپایام هفته
730ساقی نامهمسعود صالح تاشملایمسنتیایام هفته
731شبابمسعود صالح تاشملایمپاپایام هفته
732شهیدانعلی بیگلری پورسنگینارکسترالشهدا - ایام هفته
733گلبرگعلی رئیس فرشیدشادسنتیایام هفته
734سروستانمسعود میردامادیشادارکسترالایام هفته
735سرود لحظهحسن یوسف زمانیسنگینارکسترالایام هفته
736خنچهفرهاد برنجانسنگینارکسترالایام هفته
737سرود باغ جاناحد جنگ زادهحمید رضا بهنام شجاعیاسماعیل فرزانهملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
738سرود ترانه مادرحمید غلامعلیجعفر زعیمی نیکوزهرا اکافانملایمپاپمادر
739سرود رنج مادرداود ایمانیکامبیز توکلیداود ایمانیملایمپاپمادر
740سرود کشاورزمهرداد کاظمیفرهاد احمد پورمحسن حسن زادهملایمپاپ
741سرود مهربانیعلی محتشمافشین رامینداود نوروزیملایمپاپمهربانی
742سرود صدایم کنیاور اقتداریآرش سزاوارآرش سزاوارشادپاپایام هفته
743سرود ایران منیاور اقتداریآرش سزاوارآرش سزاوارشادپاپایران
744سرود شور شیرینجمال الدین منبریمهرداد دلنوازیادیب نیشابوریملایمسنتیایام هفته
745سرود خورشیداحمد کربلاییفضل الله توکلفضل الله توکلملایمپاپایام هفته
746سرود صدای نورمهرداد یکتامحمد بیگلری پورحسن عسگریملایمارکسترالنیمه شعبان
747سرود همواره توییمحمد رضا صادقیفرهاد برنجانفریدون مشیریملایمپاپمناجات
748سرود گهواره مرگیاور اقتداریآرش سزاوارآرش سزاوارملایمپاپایام هفته
749میلادحسینعلی رجبی اسلامیشادسنتیایام هفته
750مهرانگیزغلامرضا حقیقی فردملایمارکسترالایام هفته
751سرود فصل گلهاعلاءالدین بابا شاهیجابر اطاعتیطاهر بگملایمسنتیبهاری - ایام هفته
752سرود صدای حقیقتناصر خادمیساسان جمالیانمحمود سنجریملایمپاپشهدا - ایام هفته
753سرود کبوتر سحرمهرداد کاظمیسید محمد میر زمانیمشفق کاشانیملایمارکسترالشهدا - ایام هفته
754سرود پرنده زیر بارونجاوید عسگریکیوان اعلاییداود نوروزیملایمپاپشهدا - ایام هفته
755سرود غزلهای بهارغفور شیخحسین فرهاد پورمشفق کاشانیملایمسنتیبهاری
756سرود 313 ستارهبیژن خاوریعلی غلامعلیمحمد زمان تفرشیملایمپاپامام زمان (عج)
757سرود خزانمحمد عبدالحسینیسید مصطفی ماجدیسید مصطفی ماجدیشادسنتیپاییز
758سرود سپیدهرضا شیرازیفرهاد رحیمیانمحمود شاهرخیملایمارکسترالامام زمان (عج)
759سرود معراججواد یادگاریجواد یادگاریجاسم ساعدملایمارکسترالمعراج پیامبر (ص)
760سرود گلهای خوش عطرعلی خداییجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
761سرود آغلاما (گریه نکن)پرویز طاهریپرویز طاهریمحمود دست پیشملایمپاپایام هفته
762حاضر باشعلینقی وزیریملایمارکسترالایام هفته
763شبنماسدالله ملکملایمسنتیایام هفته
764دو نوازی تار و تنبکفریدون حافظیملایمتکنوازیایام هفته
765حصارامید سیارهشادسنتیایام هفته
766کیمیافریدون حافظیشادسنتیایام هفته
767باورعلی تحریریشادسنتیایام هفته
768ترنمغلامرضا حقیقی فردشادارکسترال
769سروعلی رئیس فرشیدشادسنتیایام هفته
770وداعامید سیارهملایمسنتیایام هفته
771مارش وحدتعزیز الله احمدیانمارشارکسترالدفاع مقدس - ایام هفته
772پیام عشقاحمد علی راغبملایمسنتیایام هفته
773مستانهمهرداد دلنوازیملایمسنتیایام هفته
774دلشادحسینعلی رجبی اسلامیشادارکسترالایام هفته
775بهارانه 2فرج علیپورشادارکسترالایام هفته
776قو با نین آق الماسی(سیب سفید)علی اکبر قربانیملایمارکسترالایام هفته
777دلاورانعلی بیگلری پورمارشارکسترالدفاع مقدس - ایام هفته
778ابرو کمونکیوان اعلاییملایمارکسترالایام هفته
779راز خلوتامیر محمد رضاییشادارکسترالایام هفته
780قطعه تابش ماهامیر محمد رضاییملایمارکسترالایام هفته
781نوبهارمحمد مهدی گورنگیملایمپاپایام هفته
782سرود آخرین امیدعلی تفرشیعلی تفرشیرضا اشعاریملایمپاپمناجات - ایام هفته
783سرود شمارشعلی تفرشیعلی تفرشیمسعود هوشمندملایمپاپایام هفته
784سرود آی ایرانماحمد نایبیاحمد نایبیاسماعیل فرزانهشادپاپایران
785سرود آنا (مادر)احمد نایبیاحمد نایبیآذر مازندرانیملایمپاپمادر
786سرود یارا ینجی مسین (یار نرنجد)احمد نایبیاحمد نایبیمحمود دست پیششادسنتیایام هفته
787سرود کندیمیز (روستای ما)احمد نایبیاحمد نایبیآذر مازندرانیشادسنتیروستا
788سرود گوزله رم سنی (منتظرت میمانم)احمد نایبیاحمد نایبیمحمود دست پیشملایمپاپایام هفته
789سرود رمز نیایشجمشید عزیز خانیپیمان محمد خانیکورش همه خانیملایمسنتیامام علی (ع)
790سرود شیداجمشید عزیز خانیجمشید عزیز خانیعبدالطیف هاشمیملایمسنتیایام هفته
791سرود بزم مابهرام حصیریعلی جعفریانمشفق کاشانیملایمارکسترالایام هفته
792سرود ققنوسحمید غلامعلیفرهاد برنجانداود نوروزیملایمارکسترالقدس - فلسطین - شهدا
793سرود چشم مستحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیمولاناملایمسنتیایام هفته
794سرود آواز شبانهعلی شیخ زادهاحمد علی راغبمحمد علی شیرازیملایمسنتیایام هفته
795سرود پلی به رنگ بارانامید جعفریمحمدرضا عقیلیسروناز بهبهانیملایمپاپایام هفته
796سرود فصل گلمحمد عبدالحسینیعبدالحسین برازندهسخائی اصفهانیملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
797سرود تکیه گاهعلی شوکتعباس لطیفیمحسن حسن زادهملایمپاپپدر - مادر - ایام هفته
798سرود مزرع سبز فلکبهرام باجلانمنصور نریمانحافظملایمسنتیایام هفته
799سرود باران امیدقزلباش بختیاریحسین فرهاد پورمحمود سنجریشادسنتیایام هفته
800سرود رهبر مارشید وطن دوستکیوان اعلاییمحمد علی معلمسنگینارکسترالمقام معظم رهبری
801سرود شکوه پروردگارجواد یادگاریجواد یادگاریطالب ریحانیملایمارکسترالمناجات
802سرود گل رفت و گلستانمسعود حسامیانحسین فرهاد پورمسعود حسامیانملایمسنتیایام هفته
803سرود بهار در زمستانبهبود نظری افشارسعید بذلیشادمحلیدهه فجر
804سرود باباپرویز طاهریمحمد مهدی گورنگیاسماعیل فرزانهملایمپاپروز پدر
805سرود شوق سفررشید وطن دوستمحمدرضا عقیلیناصر فیضسنگینارکسترالهفته دفاع مقدس
806سرود پیریجمشید عزیز خانیجمشید عزیز خانیشادسنتیپیری
807سرود مثل روزای بارونیناصر عبدالهیناصر عبدالهیمحمد علی بهمنیملایمپاپایام هفته
808سرود نسیمرضا شیرازیحمید سعیدیداود نوروزیملایمپاپایام هفته
809سرود مدهوش حقحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیسعدیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
810سرود بیکرانحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیحافظشادسنتیایام هفته
811سرود دریافیروز فتوحیمهیار فیروز بختبامداد جویباریملایمارکسترالدریا
812سرود شب یلداشهرام زندیناصر عبدالهیسعید امیر اصلانیملایمپاپشب یلدا - باران - ایام هفته
813سرود زندگیچنگیز حبیبیانعلی تحریریاسماعیل فرزانهملایمپاپزندگی - امید - ایام هفته
814سرود عشق خداییمهرداد کاظمیفریدون خالقیبامداد جویباریملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
815سرود هجر یارجمشید عزیز خانیماهدشتیملایمسنتیفراق
816سرود بهارجمشید عزیز خانیحسن صلاحشادسنتیبهاری
817سرود سرزمین من ایرانجمشید عزیز خانیابراهیم احمدیملایمسنتیایران
818سرود پاییز زردجمشید عزیز خانیفرزاد عباسیملایمسنتیپاییز - ایام هفته
819سرود ولایت عشقرشید وطن دوستکامبیز رحیمیمحمود دست پیشمحزونارکسترالشهادت امام علی (ع)
820سرود گل باغ ملکوتمحمد گلریزنادر یونسی سینکیمحمود سنجریملایمسنتیامام حسن مجتبی (ع)
821سرود زنگ آخرگروه کربهزاد هزار خانیشهرام مقدسیملایمارکسترالکودک - مدرسه
822سرود بنده عشقبهرام حصیریاحمد علی راغبمحمد علی شیرازیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
823ساز و آواز (افشار)بهرام حصیریاحمد علی راغبمولاناملایمتکنوازیمناجات
824سرود یک سینه سخنبهرام حصیریاحمد علی راغبمولاناملایمسنتیمناجات - ایام هفته
825سرود گلریزانجمشید عزیز خانیابراهیم احمدییدالله لر نژادشادسنتیاعیاد - ایام هفته
826سرود آینه دلجمشید عزیز خانیعلیرضا نیکزادفرشادسنتیطبیعت - ایام هفته
827سرود دیدار گلجمشید عزیز خانیابراهیم احمدیهوشنگ آذرنیاشادسنتیبهاری - ایام هفته
828سرود هجرانجمشید عزیز خانیابراهیم احمدیشادسنتیفراق
829سرود شهر من سنندجعلاءالدین بابا شاهیملایمسنتیسنندج
830سرود لالاییعلی سلیمیاحمد مقراضیمشفق کاشانیمحزونارکستراللالایی - شهادت
831سرود یا علی (ع)محمد گلریزهادی آرزمحسن عسگریمارشارکسترالامام علی (ع)
832سرود دلبر پنهاننادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیمولاناملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
833سرود خروشبهرام سارنگحسینعلی رجبی اسلامیمشفق کاشانیملایمسنتیمناجات - اعیاد
834سرود باغ گل سرخمحمد رضا صادقیاحمد علی راغبهوشنگ ابتهاجملایمارکسترالبهاری
835سرود دستهای مهرباناحمد کربلاییعبدی یمینیاسماعیل فرزانهملایمپاپجشن نیکوکاری
836سرود گلهای باغ بهشتجاوید عسگریفرهاد برنجاناسماعیل فرزانهملایمپاپجشن نیکوکاری
837سرود شهودمنوچهر طاهر زادهمنوچهر طاهر زادهمحمد علی چاوشیملایمپاپبهاری - ایام هفته
838سرود کوچمنوچهر طاهر زادهمنوچهر طاهر زادهسعید اصلانیملایمپاپشهادت - ایام هفته
839سرود آخرین برگمنوچهر طاهر زادهمنوچهر طاهر زادهمحمد علی چاوشیملایمپاپنیمه شعبان - ایام هفته
840سرود کودکیمنوچهر طاهر زادهمنوچهر طاهر زادهسعید اصلانیملایمپاپایام کودکی - ایام هفته
841سرود زاهدداریوش خواجه نوریمحمدعلی خواجه نوریمولاناملایمپاپمناجات - ایام هفته
842سرود سرو سمن برینکامیا بهزادمحمد جلیل عندلیبیمولاناملایمسنتینیمه شعبان - مناجات - ایام هفته
843سرود آهسته آهستهکامیا بهزادمحمد جلیل عندلیبیمولاناملایمسنتیمناجات - ایام هفته
844سرود معماعلی تفرشیعلی تفرشیمسعود هوشمندشادپاپنیایش - ایام هفته
845سرود آلاچیق عشقعلی تفرشیعلی تفرشیمسعود هوشمندملایمپاپمناجات - ایام هفته
846سرود پرندهمانی رهنمابابک بیاتشهین حنانهسنگینپاپشهادت - ایام هفته
847سرود خرامانعلیرضا شاه محمدیمهدی آذرنیاعطارملایمسنتیمناجات - ایام هفته
848سرود بادامکعلیرضا شاه محمدیمهدی آذرنیابابا طاهرملایمسنتیمناجات - ایام هفته
849سرود رمیدهبهرام حصیریاحمد علی راغبمحمد علی شیرازیشادسنتیمناجات - ایام هفته
850سرود مورچهآوا نظرمسعود نظرناصر کشاورزشادارکسترالکودک - مورچه
851سرود صدای عشقبهرام حصیریاحمد علی راغبمحمد علی شیرازیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
852ساز و آواز (شور)بهرام حصیریاحمد علی راغبطیب اصفهانیملایمتکنوازیمناجات
853سرود یا مولابیژن بیژنیکامبیز روشن روانابو سعید ابوالخیرملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
854سرود بی قراربیژن بیژنیکامبیز روشن روانامیر حسن سعیدیملایمارکسترالنیمه شعبان - ایام هفته
855سرود گل پامچالبیژن بیژنیکامبیز روشن روانملایمارکسترالبهاری
856سرود زلفای یارم بی نظیرهبیژن بیژنیکامبیز روشن روانملایمسنتینیمه شعبان - اعیاد - ایام هفته
857سرود خاطره های گمشدهبهرام حصیریاحمد علی راغبمحمد علی شیرازیملایمسنتیایام هفته
858سرود وهم سپیدهبهرام حصیریاحمد علی راغبمحمد علی شیرازیملایمسنتیایام هفته
859سرود جلوه پرستبهرام حصیریاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
860سرود خدا نگهدارناصر عبدالهیناصر عبدالهییغما گلروئیملایمپاپایام هفته
861سرود سربلندناصر عبدالهیناصر عبدالهیقیصر امین پورملایمپاپجانبازان - آزادگان
862سرود پشت این پنجره هاناصر عبدالهیناصر عبدالهینسرین خلعتبریملایمپاپشهدا
863سرود خودت را نشان بدهبهرام سارنگجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالنیمه شعبان
864سرود گل آفتابنادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیسید ضیاء قاسمیملایمسنتیتولد پیامبر (ص)
865سرود رهاییعلی تفرشیعلی تفرشیمسعود هوشمندملایمپاپمناجات - ایام هفته
866سرود غیبت عشقیاور اقتداریآرش سزاوارآرش سزاوارملایمپاپشهادت - شهداء
867سرود جوانهیاور اقتداریآرش سزاوارآرش سزاوارملایمپاپطبیعت - محیط زیست
868سرود آسمانییاور اقتداریآرش سزاوارآرش سزاوارملایمپاپاعیاد - امام خمینی (ره)
869سرود رویای سبزمهرداد یکتامحمد بیگلری پورزهرا اکافانملایمارکسترالبهاری - ایام هفته - محیط زیست
870سرود وطنرشید وطن دوستعلی اکبر قربانیحسین اسرافیلیملایمارکسترالایران - وطن
871طراوتدرویش رضا منظمیملایمسنتیایام هفته
872کنسرتو نقارهفرهاد فرجلیشادارکسترالایام هفته
873چهار مضراب ماهورنادر یونسی سینکیشادسنتیایام هفته
874شوشتریمهرداد جهانفرملایمسنتیایام هفته
875قطعه ترکمهرداد جهانفرملایمسنتیایام هفته
876شادمانهکامبیز ایزدیشادسنتیایام هفته
877بی نامکامبیز ایزدیشادتکنوازیایام هفته
878رویشکامبیز ایزدیملایمتکنوازیایام هفته
879نیلوفر آبیعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
880رنگ ماهورماجدیشادسنتیایام هفته
881آرام دلعلاییشادارکسترالایام هفته
882پیام شادیمحمود جعفری امیدشادسنتیایام هفته
883ساحلمحمد مهدی گورنگیملایمپاپایام هفته
884امواجاسدالله ملکشادسنتیایام هفته
885خوابهای طلاییعلی بکانملایمارکسترالایام هفته
886صبحگاهشهرام مظلومیشادارکسترالایام هفته
887سروربهمن سپهری شکیبملایمارکسترالایام هفته
888دو نوازی تار و تنبکسیاوش اکبریملایمتکنوازیایام هفته
889سرود ضیافتناصر عبدالهیناصر عبدالهییغما گلروئیشادپاپایام هفته
890سرود یه رویاناصر عبدالهیناصر عبدالهیامینه دریا نوردشادپاپایام هفته
891سرود ناصریاناصر عبدالهیناصر عبدالهیناصر عبدالهیشادپاپ
892سرود حقیقت داردامیر کریمیمحمدرضا چراغعلیاحمد رضا احمدیملایمپاپایام هفته
893سرود خستهامیر کریمیمحمدرضا چراغعلیمحمد علی بهمنیملایمپاپایام هفته
894سرود آهو خانمشاهکار بینش پژوهشاهکار بینش پژوهشاهکار بینش پژوهملایمپاپفلسطین - جنگ - عراق
895سرود ایرانشاهکار بینش پژوهشاهکار بینش پژوهشاهکار بینش پژوهشادپاپایران
896سرود مهتابشاهکار بینش پژوهشاهکار بینش پژوهشاهکار بینش پژوهملایمپاپشب
897سرود مادرعلی شیخ زادهشادمهر عقیلیافشین سیاه پوشملایمپاپمادر
898سرود مسافرداریوش خواجه نوریمحمد علی خواجه نوریافشین سرافرازملایمپاپمناجات - ایام هفته
899سرود شهر یارانشهریار کهن زادشهریار کهن زادشهریار کهن زادملایمپاپدفاع مقدس - شهدا
900سرود پیر خراباتشهریار کهن زادشهریار کهن زادشهریار کهن زادملایمپاپمناجات
901سرود مدح علی (ع)حشمت الله رجب زادهغلامرضا حقیقی فردمحمد علی معلمسنگینارکسترالامام علی (ع)
902سرود برخیزنادر وثوقیحسین یوسف زمانیمحمود شاهرخیملایمسنتیرمضان - امام علی (ع)
903سرود جشن رمضاناحمد مرتضی پورمهیار فیروز بختمهدی کلهرملایمسنتیرمضان - شب قدر
904سرود امیر عشقگروه کرهادی آرزمسهیل محمودیملایمآکاپلارمضان - امام علی (ع)
905سرود بچه های فلسطینگروه کرغلامرضا حقیقی فردمحمد علی معلمسنگینارکسترالقدس
906سرود بوی بهشتمسعود نجاریعلی تحریریسید ضیاء قاسمیملایمسنتیشهدا
907سرود درد مجنونعلیرضا خرسند فرفرهاد رحیمیانرهی معیریملایمپاپمناجات - ایام هفته
908سرود دریا یه آشنا می خواهدفلمینگ خوش قدمیفلمینگ خوش قدمیحسن عسگریملایمارکسترالایام هفته
909سرود خانه توتورج پیرزادمهدی عندلیبیسعید دبیریشادپاپمناجات - ایام هفته
910سرود ستاره عشقبهرام حسین زادهامیر جاویدانحسین چتر نورشادپاپاعیاد - ایام هفته
911سرود بکربهرام حسین زادهامیر جاویدانحسین چتر نورملایمپاپمناجات - ایام هفته
912سرود وطن 2بهرام حسین زادهامیر جاویدانحسین چتر نورملایمپاپوطن
913سرود زائررسول اکبریانفرزین فردین فرندا کارگرملایمپاپامام رضا (ع)
914سرود انتظارمحمد رضا متینمجید راستبدمحمود دست پیشسنگینارکسترالامام زمان (عج)
915سرود نمازالادا انزابی نژادامیر راستبدناصر فیضشادارکسترالکودک
916سرود گرفتار دلمحمد عبدالحسینیسید حمید خدادادیمحمد عبدالحسینیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
917سرود خانه خورشیدنادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیشهرام مقدسیملایمسنتیمناجات
918سرود سجاده خونینحمید غلامعلیهادی آرزمحمید سبزواریمحزونارکسترالشهادت امام علی (ع)
919سرود درد آشناحشمت الله رجب زادهشهرام منظمیحمید سبزواریملایمسنتیرمضان - امام علی (ع)
920ساز و آواز ماه روزهجواد یادگاریجواد یادگاریجاسم ساعدملایمتکنوازیرمضان
921سرود فلسطینجمشید عزیز خانیعلیرضا صنعتیپرویز پناهیملایمسنتیفلسطین
922سرود صحبت یارانمهدی حبیبیحسین فرهاد پوراستاد شهریارملایمسنتیشهادت
923سرود حکمت عشاقجواد یادگاریجواد یادگاریمعروف عبدالمجیدملایمارکسترالمناجات
924سرود ساحل تماشاییحسن همایونفالجواد آذز چهرسهیلا محمدی نیاملایمارکسترالدریا - آزادی
925سرود بارانعلی خداییرضا رضویمحمود دست پیشملایمارکسترالباران
926سرود رویای رنگینبهرام حصیریعلی اکبر پورفاطمه راکعیملایمسنتیمناجات
927سرود سوئیت ایرانی (6)بهمن کاظمیکامبیز تقویبابا طاهر عریانشادارکسترال
928ای گشته ز روی صدق دمساز علیهادی آرزمسنگین...مدح علی (ع)
929ای گشته ز روی صدق دمساز علی 2هادی آرزمسنگین...مدح علی (ع)
930حب علی ابن ابیطالبهادی آرزمملایم...مدح علی (ع)
931یا ذالمعالی یا علیهادی آرزمملایمآکاپلامدح علی (ع)
932مولا علی، علی یا علیهادی آرزمملایمآکاپلامدح علی (ع)
933لک الحمد یا ذی الجود و المجدهادی آرزمملایمآکاپلامناجات - دعا
934قل انما ولیکم اللههادی آرزمملایمآکاپلاعید غدیر
935الله، افتاره رب العلیهادی آرزمشادآکاپلاعید غدیر
936یا نور الا نامهادی آرزمملایمآکاپلامدح علی (ع)
937اهدیک یا زوج البتولهادی آرزمملایمآکاپلامدح علی (ع)
938الله یا الله امفلج ثغرکهادی آرزمشاد...مدح علی (ع)
939امفلج ثغرکهادی آرزمملایم...مدح علی (ع)
940صل یا علی مولاهادی آرزمملایم...مدح علی (ع)
941بس که در راه ملاقات خداملایم...مدح علی (ع)
942یا خیر مولود به مکهملایم...تواد امام علی (ع) - تولد حضرت زهرا (س)
943علی ای همای رحمتاستاد شهریارملایم...تواد امام علی (ع)
944احبتک یا علی (ع)......تواد امام علی (ع)
945تا صورت و پیوند جهان بود علی بود......تواد امام علی (ع)
946یا مولود النور......تواد امام علی (ع)
947نیاد یحیم یوم الغدیر ......عید غدیر
948بابی انت و امی......تواد امام علی (ع)
949مولای یا مولای......تواد امام علی (ع)
950ولدته فی حرم الله......تواد امام علی (ع)
951صل یا علی......تواد امام علی (ع)
952بابی انت و امی 2......تواد امام علی (ع)
953لک الحمد یا ذی الجود و المجد العلی ......تواد امام علی (ع)
954ای گشته ز روی صدق دمساز علی 3......مدح علی (ع)
955همتی کز پا نشستم یا علی......مدح علی (ع)
956من ندانستم کیستم یا چیستم......مدح علی (ع)
957سرود تو که دل ربودی از من......مدح علی (ع)
958سرود تویی آنکه سکه سلطنت......مدح علی (ع)
959سرود هستیم بردی شیداییم دادی......مدح علی (ع)
960سرود تا صورت و پیوند جهان بود علی بود......مدح علی (ع)
961سرود جان مرا جانان علی......مدح علی (ع)
962سرود علی نسخه هستی......مدح علی (ع)
963سرود ای علی عالی اعلی من......مدح علی (ع)
964سرود ای همه پیدا و نا پیدای من......مدح علی (ع)
965سرود نه مراست قدرت......مدح علی (ع)
966سرود تو برون ز تصرف آب و گلی مولا......مدح علی (ع)
967سرود بر خاک درگه ات به اراده ات نشسته ام......مدح علی (ع)
968سرود کیست علی جان من و جان تو......مدح علی (ع)
969سرود جان مرا جانان علی 2......مدح علی (ع)
970سرود من عاشق و تو دلربا......مدح علی (ع)
971سرود من سخن عشق تو زینت دفتر کنم......امام علی (ع)
972سرود هستیم بردی شیداییم دادی 2......امام علی (ع) - عید غدیر
973سرود تویی آنکه سکه سلطنت زده حق......امام علی (ع) - عید غدیر
974سرود جان مرا جانان علی 3......امام علی (ع) - عید غدیر
975سرود مرا در تن بود تا جان علی گویم......عید غدیر
976سرود بیا ساق بده ساغر......عید غدیر
977سرود یا علی علی علی ......امام علی (ع)
978سرود یا علی، حیدر، صفدر، علی......مدح علی (ع)
979شعر......امام علی (ع)
980سرود قبله گاه نماز نخستینمحمد رضا جعفریعلی تحریریمحمد علی معلمملایمسنتیروز قدس
981سرود ای قدسرضا شیرازیمحمدرضا عقیلیاسماعیل فرزانهملایمپاپروز قدس
982سرود بوسه بر تیغمهراج محمدیفواد حجازیمظاهر مصفاشادپاپامام علی (ع)
983سرود خاطر تومهراج محمدیفواد حجازیرویا نصیریملایمپاپشهادت - شهداء
984سرود کویرحمید غلامعلیجمال الدین منبریسهیلا محمدی نیاملایمارکسترالمحیط زیست
985سرود قلب عاشقانبهرام حصیریهمایون خرمتورج نگهبانملایمارکسترالمناجات
986سرود بازیچهبهرام حصیریهمایون خرمتورج نگهبانملایمارکسترالمناجات
987سرود مقتدای عشقضیاء الدین رضویسهیل ایوانیاسماعیل فرزانهشادسنتیشهدا
988سرود داغ هجرانپژمان مبرافرهاد رحیمیانآزاده والاییمحزونپاپشهدا
989سرود جمال الهیبهرام حصیریفرهاد غفوریانحافظملایمارکسترالمناجات
990سرود عروس ناز بهاراحمد نایبیاحمد نایبیاسماعیل فرزانهملایمسنتیبهاری - دهه فجر
991سرود سرزمین آبی عشقعباس بهادریحسن فلاحآزاده والاییملایمارکسترالدهه فجر - 12 بهمن
992سرود نور حقیقتمهدی حبیبیحسین فرهاد پورمحمود سنجریملایمسنتیامام علی (ع)
993سرود شاهدان دانش و دینرشید وطن دوستبهزاد عبدیحسن عسگریمارشارکسترالشهدای دانشجو
994سرود نماز 2محمد گلریزاحمد علی راغبنصرالله مردانیملایمسنتینماز
995سرود جلوه دیدارعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیمولوی معدونیملایمسنتیمناجات
996سرود جداییبهمن معروفیبهمن معروفیبهمن معروفیملایمپاپشهدا - فراق
997سرود سایه سبزگروه کرمحسن رشید خانسپیده کاشانیسنگینارکسترالایام هفته
998موسیقیشادسنتیایام هفته
999سرود افسانهامین الله رشیدیامین الله رشیدیتورج نگهبانشادارکسترالایام هفته
1000سرود نگاهی به ابرهاامین الله رشیدیامین الله رشیدیمهرداد اوستاشادارکسترالایام هفته - رویا
1001سرود ساوالانبهبود نظری افشارسعید بذلیشادسنتیساوالان
1002سرود قهرمانان فوتبالبهبود نظری افشارسعید بذلیشادسنتیفوتبالیست
1003سرود مولا علی (ع)داود بختیاریمهیار فیروز بختمهدی کلهرملایمارکسترالامام علی (ع)
1004راپسودی ارکستر و ویلناسدالله ملکسنگین...ایام هفته
1005شهر من سسندجسهیل ایوانیملایمسنتیایام هفته
1006حماسه یارانمحمد بیگلری پورسنگینارکسترالدفاع مقدس - ایام هفته
1007پرندهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالدفاع مقدس - ایام هفته
1008آشیانه دلسید امید ابطحیملایمارکسترالایام هفته
1009دشتیسپهری شکیبملایمارکسترالایام هفته
1010نواحامد ثابتسنگینارکسترالدفاع مقدس - ایام هفته
1011ترانه شرقیفرهاد برنجانسنگینارکسترالایام هفته
1012رنگ سه گاهمحمود جعفری امیدشادسنتیایام هفته
1013گل افشانعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
1014مارش جانبازانعلی اکبر پورمارشارکسترالدفاع مقدس - ایام هفته - بسیج
1015خزان دلنشینمصطفی ماجدیشادسنتیایام هفته
1016رود آبیعلی بیگلری پورشادارکسترالایام هفته
1017خوابهای طلایی 2جواد معروفیملایمپاپایام هفته
1018پروانهمحمد دلنوازیشادسنتیایام هفته
1019سیب عاشقکامبیز رحیمیشادارکسترالایام هفته
1020سرو نازشهرام مظلومیشادسنتیایام هفته
1021رنگ بیات ترککامبیز تقویشادارکسترالایام هفته
1022عاشقانهبهزاد عبدیملایمارکسترالایام هفته
1023حبیبی (2)حسین فرهاد پورملایمارکسترالایام هفته
1024شادانهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1025سرود آرزوی آفتابمحمد عبدالحسینیحمید خدادادیمحمد عبدالحسینیملایمارکسترالمناجات
1026سرود همسفرفریبز غفاریمحمد مهدی گورنگیفریبرز غفاریملایمارکسترالایام هفته
1027سرود حیرانینادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیرحمت الله شاکریملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
1028سرود دل و دریارضا شیرازیجواد سام نژادیوسف عبدالهیملایمپاپشهدا - ایام هفته
1029سرود شادی کرم دارانمحمد رضا دارابیشاهرخ حسینیصالح ماهیدشتیملایمسنتیامام علی (ع)
1030سرود افسوسمصطفی محبی زادهمهیار فیروز بختحکیم عمر خیامملایمسنتیایام هفته
1031سرود چشمه سار دلاسفندیار رنجبریمسعود میردامادیاسفندیار رنجبریملایمپاپمناجات - ایام هفته
1032سرود قبله آرزواحد جنگ زادهامیر محمد رضاییاسماعیل فرزانهشادسنتیمناجات - ایام هفته
1033سرود سبزامید جعفریمحمد علی حیدر نیاشهرام مقدسیملایمپاپایام هفته
1034سرود نیکوکاریعلیرضا نادریعلیرضا نادریعلیرضا نادریملایمسنتیجشن نیکوکاری - جشن عاطفه ها
1035راز زندگیعلی لهراسبیعلی بکانداود نوروزیملایمپاپایام هفته - جوانی
1036سرود کتاب سرنوشتامید جعفریعلی بکانحسن عسگریملایمپاپایام هفته - شهدا
1037سرود گستره رویاحمید غلامعلیشهروز حقیمحمود سنجریملایمپاپایام هفته
1038سرود تقدیربهرام حصیریحسین لوافیحافظملایمسنتیایام هفته
1039سرود نغمه های شادمحمد عبدالحسینیمحمد بیگلری پور ناصر فیضملایمارکسترالایام هفته
1040سرود خیمه عشقمحمد عبدالحسینیامیر محمد رضاییحداد عادلملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1041سرود پسر شیر خدامحمد عبدالحسینیدرویش رضا منظمیمحمد علی معلمملایمسنتیامام علی (ع)
1042سرود گل منحشمت الله رجب زادهعلیرضا بس دسترهی معیریملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
1043سرود پیروزیرشید وطن دوستکامبیز رحیمیناصر فیضشادارکسترالدفاع مقدس - بسیج
1044سرود ضامن آهواحد جنگ زادهرمضان عظیمیفریدون کاویانیملایمسنتیامام رضا (ع)
1045سرود لرزانحشمت الله رجب زادهشهرام منظمیشادسنتیایام هفته
1046سرود بهار چشمانتمحمد رضا متینجابر اطاعتیحسین صادقیانملایمارکسترالایام هفته
1047سرود سوگندبهرام حصیریاحمد علی راغبمحمد زمان تفرشیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1048سرود طاق آسمانحشمت الله رجب زادهدرویش رضا منظمیحافظملایمسنتیایام هفته
1049سرود فلسطین عاشقآرش آرین نژادشهرام فرشیدشهرام فرشیدسنگینپاپقدس
1050سرود ابر بهارعلی تاجمیریعلی تاجمیریعلی تاجمیریشادسنتیبهاری
1051سرود قاصد سپیدهعلی خداییحسین اعتمادیکمال جندقیملایمپاپنیمه شعبان - ایام هفته
1052آواز چهار مضرابمحمد عبدالحسینیدرویش رضا منظمیسعدیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1053سرود خورشید تابانمحمد عبدالحسینیدرویش رضا منظمیاسماعیل فرزانهملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1054سرود ای عشقمحسن رحیمیحمید رضا بهنام شجاعیمحمود سنجریملایمسنتیایام هفته
1055سرود گل نرگسمحمود مدیریسعید محمدی مطلقشهرام مقدسیملایمپاپامام زمان (عج)
1056سرود دلدار صادقعلی خداییهادی آرزمصائم کاشانیملایمسنتیاعیاد مذهبی
1057سرود آغ چیچک لر (گلهای سفید)نادر جوادیعاشیق اصیلرقیه قاسمی نژادشادسنتیبهاری - ایام هفته
1058سرود موندن یا نموندنعلیرضا افتخاریجمشید برازندهمحمد علی معلمملایمارکسترالایام هفته
1059سرود فصل سبز آشناییجاوید عسگریحسن فلاح باباییداود نوروزیشادپاپایام هفته
1060سرود دعوتعلی خلدیاحمد علی راغبسخائی اصفهانیملایمارکسترالایرانیان مقیم خارج از کشور
1061سرود آمدی امابیژن خاوریفرهاد برنجانپروین معظمیسنگینپاپجانبازان
1062سرود مثل طوفانپرویز طاهریجعفر زعیمی نیکواسماعیل فرزانهسنگینارکسترالایام حماسی
1063سرود عاشوراعلیرضا افتخاریمجید اخشابیحافظملایمارکسترالمحرم
1064سرود خورشید عاشورامحسن روح افزاشهرام توکلیشهروز حقیمحزونارکسترالمحرم
1065شور عشقفریدون خالقیملایمسنتیایام هفته
1066تنبک و نوارضا آبائیشادسنتیایام هفته
1067رقص آتشمانی بلوریملایمسنتیایام هفته
1068جوانیامیر احمد راستبدشادارکسترالایام هفته
1069سرود وجینحسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقملایمارکسترالایام هفته - کار - روستایی
1070سرود وارشحسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقسنگینارکسترالباران
1071سرود وطن 3حسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقسنگینارکسترالوطن
1072سرود سپیدهحسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقملایمارکسترالایام هفته - صبح
1073سرود محبتحسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقملایمارکسترالایام هفته
1074سرود سرماحسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقملایمارکسترالایام هفته
1075سرود نوروز خانیحسن فداییاندانا کبیریشبره میثاقشادسنتینوروزی
1076سرود بهار منعلی خداییعبدالحسین برازندهسالک اصفهانی - سعدیشادسنتیبهاری
1078سرود بهتر از توسید رضا طیبیمهرداد دلنوازیشهرام مقدسیملایمسنتیامام علی (ع)
1079سرود حق صحبت دیرینمهدی حبیبیحسین فرهاد پورحافظملایمسنتیایام هفته
1080سرود اسیرعلی تفرشیکسری فراهانیداود نوروزیملایمپاپآزادگان
1081سینه زنیهیئت مجمع الذاکرین......امام حسن مجتبی (ع) - 28 صفر - 29 صفر - شهادت امام حسن مجتبی (ع)
1082سینه زنی 2هیئت مجمع الذاکرین......امام حسن مجتبی (ع) - 28 صفر - 29 صفر - شهادت امام حسن مجتبی (ع)
1083سینه زنی 3هیئت مجمع الذاکرین......امام حسن مجتبی (ع) - 28 صفر - 29 صفر - شهادت امام حسن مجتبی (ع)
1084نوحه خوانیرضا قانع......شهادت امام رضا (ع) - 29 صفر
1085نوحه خوانیرضا قانع......امام حسن مجتبی (ع) - 28 صفر - 29 صفر - شهادت امام حسن مجتبی (ع)
1086نوحه خوانیمنصور ارضی......امام رضا (ع) - 28 صفر - 29 صفر
1087نوحه خوانیهیئت حسینی......امام رضا (ع) - 28 صفر - 29 صفر
1088نوحه خوانیهیئت حسینی - منصور ارضی......امام رضا (ع) - 28 صفر - 29 صفر
1089نوحه خوانیهیئت حسینی - محمد طاهری......28 صفر - 29 صفر
1090نوحه خوانی و سینه زنیهیئت حسینی - محمد طاهری......29 صفر - امام رضا (ع)
1091اربعین امام حسین (ع)حاج احمدی......اربعین
1092سلام ما به حسین (ع)موسوی شجاعی......اربعین
1093سرود مرثیه اربعینموسوی شجاعی......اربعین
1094سرود نسیم صبحگاهیصادق پرتویشاهرخ پناهی فردمحمود دست پیشملایمارکسترالایام هفته
1095سرود قرار دل آیداحمد مرتضی پوراحمد علی راغب - حسین فرهاد پورحمید سبزواریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1096سرود پنجره ای رو به سحرامید جعفریعلیرضا لاچینیناصر فیضسنگینپاپایام هفته
1097سرود سفره محبتحمید طالب نظریفرهود احمد پورمحمد زمان تفرشیسنگینپاپایام هفته
1098سرود عطر گل سرخبهرام حصیریاسدالله ملکشادسنتینیمه شعبان - ایام هفته
1099سرود انتظارمحمد رضا متینکامبیز رحیمیامیر علی مصدقملایمارکسترالنیمه شعبان - ایام هفته
1100سرود از سنگ تا ستارهمحمد رضا صادقی و کرکمال طراوتیبامداد جویباریسنگینارکسترالبهاری
1101فرشته هاعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1102درد عشقمحمد بیگلری پورشادسنتیایام هفته
1103رود وشغلامرضا حقیقی فردشادارکسترالایام هفته
1104گیل آواعلی اکبر پورسنگینارکسترالایام هفته
1105سولوی ارکستر و کمانچه (تارانتلا)سلمان عسگراف - امیر احمد راستبدسنگینارکسترالایام هفته
1106سرود نی نوااحد جنگ زادهعلی رحیمیاناستاد شهریارسنگینارکسترالاربعین
1107سرود علی جانتورج رضا پوررضا فداییعبدالرضا رفاقتی نیاسنگینارکسترالامام علی (ع)
1108سرود رسالت امام علی (ع)جواد یادگاریجواد یادگاری - کوروش حیدر نیاجاسم ساعدسنگینارکسترالامام علی (ع)
1109سرود چراغ دلمحمد گلریزهادی آرزمامیر سبزواریسنگینارکسترالکاروان شهدای تفحص
1110سرود فلسطینمحمد گلریز و کررمضان عظیمی - شهرام رکوعیمحمود شاهرخیسنگینارکسترالقدس
1111سرود خورشید خواهد درخشیدرضا صادقیطلا بکراییکولین مک کارتیسنگینارکسترالایام هفته
1112سرود پل عاشقاسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریشادارکسترالایام هفته
1113سرود سراب نیلوفرفرج الله علیپورفرج الله علیپوررمضان پروردهشادسنتیایام هفته
1114سرود سکوتطالب نظریفرهاد رحیمیانفریدون مشیریملایمپاپایام هفته
1115سرود شعله شمععباس جلیلیانسهیل ایوانیمحمد هاشم ربیعیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1116سرود بهار بی خزاناحد جنگ زادهشهرام توکلیاسماعیل فرزانهملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1117سرود بازگشتعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیسعدالدین ستودهملایمسنتیایام هفته
1118سرود همسفربهرام حصیریجمشید برازندهفضل الله شیرازیملایمسنتیایام هفته
1119سرود روز وصلنادر وثوقیدرویش رضا منظمیمولاناملایمسنتیایام هفته
1120سرود بلبل بهارفریبرز داناییفرهاد فرجلینویدیشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1121سرود دعای سحربهرام حصیریهادی آرزممشفق کاشانیملایمسنتیمناجات
1122سرود مادر (آنا)علی خداییکامبیز رحیمیاسماعیل فرزانهسنگینارکسترالمادر
1123سرود بام شبحمید غلامعلیافشین رامینفریدون مشیریملایمپاپغروب - ایام هفته
1124سرود عشق هزار سالهسید رضا طیبیچکاوک یغماییهوشنگ ابتهاجملایمسنتیایام هفته
1125سرود دعوتحمید غلامعلیاحمد علی راغبنیما اصفهانیملایمپاپایرانیان مقیم خارج از کشور
1126سرود بهار گلنده (بهار آمدنی)علی خداییامیر احمد راستبدافشین دودمانشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1127سرود مادربهرام حصیریمودب پوراسماعیل فرزانهسنگینارکسترالمادر
1128سرود تو بمانعلی خداییامید قبادیهوشنگ ابتهاجملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1129سرود کوچه های خاطرهعلی تفرشیامیر محمد رضاییشهرام مقدسیملایمارکسترالشهدا - ایام هفته
1130سرود فصل رنگمحمد رضا صادقیبهزاد عبدیخلیل جوادیملایمارکسترالپاییز - ایام هفته
1131سرود مهر ورزیبهرام پاییزیکامبیز توکلیشهرام مقدسیملایمپاپ جشن عاطفه ها - ایام هفته
1132سرود انتظارنادر اسماعیل زادهنادر یونسی سینکیهوشنگ ابتهاجملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
1133جویبارفضل الله توکلملایمسنتیایام هفته
1134نسیم سحرافشین رامینملایمسنتیایام هفته
1135خزان عشقاسدالله ملکملایمسنتیایام هفته
1136کنج تنهاییبابک شریفی مجدملایمسنتیایام هفته
1137همنوازی فلوت، دف، دایره، تنبکچنگیز عسگر پورشادسنتیایام هفته
1138همنوازی فلوت، دف، دایره، تنبک 2چنگیز عسگر پورشادسنتیایام هفته
1139همنوازی فلوت، دف، دایره، تنبک 3چنگیز عسگر پورشادسنتیایام هفته
1140سوئیت اترک 4کیوان اعلاییسنگینارکسترالایام هفته
1141میلادحسن فلاح باباییشادپاپایام هفته
1142آنا (مادر)امیر احمد راستبدملایمارکسترالایام هفته
1143گل چهرهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1144پاییز نیزارجمشید عندلیبیسنگینپاپایام هفته
1145افسانه عشقجمشید عندلیبیملایمپاپایام هفته
1146فریاد مستانهجمشید عندلیبیملایمپاپایام هفته
1147سولوی ماهورجمشید عندلیبیملایمتکنوازیایام هفته
1148پایکوبانپدرام درخشانملایمپاپایام هفته
1149نو نوارامین بهناملایمپاپایام هفته
1150ساحلبابک ریاحی پورملایمپاپایام هفته
1151بلوچرضا آبائیشادپاپایام هفته
1152مام وطنرامین بهناملایمپاپایام هفته
1153گلاژپدرام درخشانملایمپاپایام هفته
1154شتربانبابک ریاحی پورملایمپاپ
1155روستای سبز و سرخرضا آبائیملایمپاپایام هفته
1156سفر جادوییپدرام درخشانملایمپاپایام هفته
1157سرود یا علینادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعینبات الله سعیدیملایمسنتیامام علی (ع)
1158سرود دیوانه ام دیوانه اممحمد گلریزاحمد علی راغب - حسین فرهاد پورشهید حمید قلمبرملایمسنتیشهید فدایی
1159سرود زمستونم بهارهرستم مه رامینمهدی آرزمسرآبادیشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1160سرود هی جاراسفندیار رنجبریاسفندیار رنجبریملایمارکسترالایام هفته
1161سرود عشقجهانگیر زمانیجمشید برازنده - حمید خدادادیجمشید برازنده...سنتی
1162سرود خورشید شبغفور شیخحسین فرهاد پورمشفق کاشانیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1163سرود شکسته غیرتمهرداد هویداهادی آرزمرهروملایمسنتیاعتیاد
1164سرود محمد (ص)رضا صادقیبهنام بحر آبادینظامی گنجویسنگینارکسترالپیامبر (ص)
1165سرود سوئیت اترک (1)گروه کرکیوان اعلاییمحمود سنجریسنگین...ایام هفته
1166سرود سوئیت اترک (2)گروه کرکیوان اعلاییمحمود سنجریسنگین...ایام هفته
1167سرود سوئیت اترک (3)گروه کرکیوان اعلاییمحمود سنجریسنگین...ایام هفته
1168سرود درد آشناعباس بهادریمحمود جعفری امیدمحمود شاهرخیسنگینارکسترالایام هفته
1169سرود درختان کهنجاوید عسگریجواد سام نژادشهرام مقدسیملایمپاپطبیعت - ایام هفته
1170سرود وطن 4علی شوکتعباس لطیفیحسین اسرافیلیملایمپاپوطن
1171سرود طلاقرضا شیرازیحسین شریفیداود نوروزیملایمپاپطلاق
1172سرود زاهدعلی تفرشیمسعود میردامادی - علی تفرشیمولاناملایمپاپمناجات - ایام هفته
1173سرود داغلار (کوهها)ودود موذن زادهمجید راستبد - علی اکبر قربانیاسماعیل فرزانهسنگینارکسترالطبیعت - ایام هفته
1174سرود بیر دسته گل سرچه (یک دسته گل)ودود موذن زادهعلی اکبر قربانیناصر فیضشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1175سرود یولوئو گوز لرم (منتظرت می مانم)محمد رضا متینامیر احمد راستبدسعید بذلیملایمارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1176سرود هر سحرلطیف کاظمیشاهرخ پناهی فردسعید بذلیشادارکسترالایام هفته
1177سرود بهارمین گوز لیگی (زیبایی بهارم)ودود موذن زادهفرهاد فرجلیسعید بذلیملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
1178سرود درمان کناحد جنگ زادهجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1179سرود بال پروازسیروانبابک شریفیسعدالدین ستودهملایمسنتیایام هفته
1180سرود سرزمین منبیژن خاوریافشین رامینپرویز بیگیسنگینپاپایران
1181سرود مولا علی (ع) 2احد جنگ زادهاحمد علی راغب - فریدون خالقیاعظم سلیمیملایمسنتیامام علی (ع)
1182سرود شاهدان انقلابعلی تفرشیشهروز حقیحسن عسگریسنگینارکسترالشهیدان انقلاب
1183سرود بهانه سرودنبهرام گودرزیافشین رامینحسن عسگریملایمسنتی
1184سرود همپای بهارحمید غلامعلیکسری معظمیمحمود سنجریملایمپاپایام هفته
1185سرود من تنهاهادی سر کمریهادی سر کمریمحمد علی معلمملایمپاپایام هفته
1186سرود صدای پای آبنیما مسیحافرهاد برنجانسهراب سپهریملایمارکسترالایام هفته
1187سرود مادرماحمد جوادیبهنام صبوحیرها شایانملایمپاپمادر
1188سرود خونه عشقاحمد جوادیبهنام صبوحیرها شایانملایمپاپایام هفته
1189رود شوق رهاییحشمت الله رجب زادهشهرام منظمیغلامرضا سبزعلیشادسنتیایام هفته
1190سرود درد دلحشمت الله رجب زادهشهرام منظمیغلامرضا سبزعلیملایمسنتیایام هفته
1191سرود دنکه ناسکولهعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابی - امید سیارهسعدالدین ستودهملایمسنتیایام هفته
1192سرود وره قربانسیروانسهیل ایوانیسعدالدین ستودهملایمسنتیایام هفته
1193سرود بیزیم ائللر (ایل ما)علی خداییمجید رضازادهعلی آقا واحدشادپاپوطن - ایران
1194سرود بلالی جانیم (جان پر بلای من)علی خداییرضا رضویمحمود دست پیششادپاپامام رضا (ع)
1195تکنوازی نیداود ورزیدهمحزونسنتیایام هفته
1196تکنوازی نی 2داود ورزیدهمحزونسنتیایام هفته
1197تکنوازی نی 3داود ورزیدهمحزونسنتیایام هفته
1198سفر رفتهجمشید عندلیبیملایمسنتیایام هفته
1199طرح مهربونیعلی تاجمیریشادپاپایام هفته
1200نم نم بارانجواد یادگاری - علی بیگلری پورمحزونارکسترالایام هفته
1201رویای آتشینعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1202جاز سمفونیکامبیز رحیمیسنگینارکسترالایام هفته
1203وهم مهتابمهرداد دلنوازیملایمسنتیایام هفته
1204چهار مضراب تار و ارکسترعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1205رقص چوبیامید سیارهملایمسنتیایام هفته
1206همنوازی تار و تنبک (ابو عطا)فریدون حافظی - سیاوش اکبریملایمسنتیایام هفته
1207همنوازی تار و تنبک (مخالف سه گاه)منوچهر امیر حشمتی - سیاوش اکبریملایمسنتیایام هفته
1208دکلمه دیده بگشاعلیرضا کهن دیریمحمد علی معلمسنگینارکسترالامام علی (ع)
1209سرود ماه غریبستانمحمد اصفهانیعلیرضا کهن دیریمحمد علی معلمملایمپاپامام علی (ع)
1210سرود غم دلدار - تا من بدیدم روی تومحمد اصفهانیمحمد اصفهانی - علیرضا کهن دیریابو سعید ابوالخیر - مولاناملایمپاپامام علی (ع)
1211سرود ماندگان و رفتگانمحمد اصفهانیفریدون شهبازیان - محمد اصفهانیهوشنگ ابتهاجملایمسنتیامام علی (ع)
1212پیش درآمد - دو نوازی جان جان ذوالفقارمحمد اصفهانیمحمد حقیقیمحمد علی معلمملایمارکسترالامام علی (ع)
1213سرود وصف علی (ع)محمد اصفهانیمجید اخشابیمحمد علی معلم - پرویز حبیب آبادیسنگینارکسترالامام علی (ع)
1214سرود غم فراقفرامرز گرمارودیمحمد جواد ضرابیانمحمد جواد ضرابیانملایمسنتیامام زمان (عج) - فراق - ایام هفته
1215سرود باده جانفرامرز گرمارودیمحمد جواد ضرابیانگلچین رادشادسنتینیمه شعبان - ایام هفته
1216سرود راز دوستفرامرز گرمارودیمحمد جواد ضرابیانحافظشادسنتیمناجات - ایام هفته
1217سرود شاه شاهان جهانفرزام رحیمی - هومن جاویدرضا آبائیمولاناملایمپاپامام علی (ع)
1218سرود جاودانهمحمد عبدالحسینیدرویش رضا منظمیمحمد رضا طغرلملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1219سرود دست گلچینرضا شیرازیعلی رئیس فرشیدداود نوروزیملایمپاپشهدا
1220تکنوازی تار و تنبک افشار و شور در چهار قسمتمنوچهر امیر حشمتی - سیاوش اکبریملایمتکنوازیایام هفته
1221ترکمن - دوتار و ارکسترمحمد حقگوسنگینارکسترالایام هفته
1222تکنوازی کلارینت و تنبک (افشاری)عباس تهرانی - ایزد کاویانیملایمتکنوازیایام هفته
1223تکنوازی کلارینت و تنبک راز و نیاز(اصفهان)عباس تهرانی - ایزد کاویانیسنگینتکنوازیایام هفته
1224تکنوازی کلارینت و تنبک (دشتی)عباس تهرانی - ایزد کاویانیملایمتکنوازیایام هفته
1225تکنوازی تار و تنبک (همایون)منوچهر حشمتی - سیاوش اکبریملایمتکنوازیایام هفته
1226تکنوازی تار و تنبک (همایون) 2منوچهر حشمتی - سیاوش اکبریشادتکنوازیایام هفته
1227تکنوازی تار و تنبک (همایون) 3منوچهر حشمتی - سیاوش اکبریملایمتکنوازیایام هفته
1228تکنوازی تار و تنبک (همایون) 4منوچهر حشمتی - سیاوش اکبریملایمتکنوازیایام هفته
1229تکنوازی کلارینت و تنبک (شوشتری)عباس تهرانی - ایزد کاویانیملایمتکنوازیایام هفته
1230تکنوازی کلارینت و تنبک (شور)عباس تهرانی - ایزد کاویانیشادتکنوازیایام هفته
1231تکنوازی کلارینت و تنبک (دشتی) شکسته بالعباس تهرانی - ایزد کاویانیملایمتکنوازیایام هفته
1232تکنوازی کلارینت و تنبک (دشتی) 2عباس تهرانی - ایزد کاویانیملایمتکنوازیایام هفته
1233سرود سرزمین منملایمسنتیاشغال افغانستان
1234سرود دل من شکوه مکنملایمسنتیافغانستان
1235سرود ای میهنملایمسنتیافغانستان
1236سرود تجلیل شهیدان......شهدای افغانستان
1237سرود لاله لالهملایمسنتیشهدای افغانستان
1238سرود خاک شیرینملایمسنتیافغانستان
1239سرود این خاک لاله گونملایمسنتیافغانستان
1240سرود نثار وطنملایمسنتیایام هفته
1241سرود بخوان به هراتملایمسنتیافغانستان - هرات
1242سرود به کابل گذر داریملایمسنتیافغانستان - کابل
1243سرود ای وای وطنملایمارکسترالشهدای افغانستان
1244سرود برای مرگ جوانمملایمسنتیشهدای افغانستان
1245سرود گریه ما بی اثر ناله ما نارساستملایمسنتیافغانستان
1246سرود در فراق وطنملایمپاپاشغال افغانستان
1247سرود جان شیرینبهرام حصیریفریدون خالقیبامداد جویباریملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1248پیش درآمد طلوع - رنگ طلوعدرویش رضا منظمی - شهرام منظمیملایمسنتیایام هفته
1249ساز و آواز - چهرمضراب (مخالف سه گاه)سالار عقیلیدرویش رضا منظمی - شهرام منظمیحافظملایمسنتیایام هفته
1250سرود فیض گلعلی خداییسینا جهان آبادیحافظملایمسنتیایام هفته
1251سرود لحظه های ناب نمازجهانگیر زمانیمحمود جعفری امیدزهرا اکافانملایمارکسترالنماز
1252سرود حدیث دوستمهدی حبیبیحسین فرهاد پورملایمسنتیمناجات
1253سرود در پناه یزدانفاضل جمشیدیعلی اکبر پوراسماعیل فرزانهسنگینارکسترالایران
1254سرود باد صباامیر محمد تفتیعلی اسغر حسینیملایمسنتیایام هفته
1255سرود خوش آمدید میهمانانعلی باغشاهیعلی باغشاهیطالب ریحانیسنگینارکسترالمیهمانان خارجی
1256سرود میر کوثرگروه کرشهرام مظلومیلیلا مجیدیسنگینارکسترالمدح علی (ع)
1257سرود علی (ع) پیر حقیقتمحمد گلریزهادی آرزمخراسانیملایمسنتیمدح علی (ع)
1258سرود وطن 5سید مبین حمیدیسید مبین حمیدیعبدالقدوس توکلملایمسنتیبرادر
1259سرود میهنمسعود حمیدیمسعود حمیدیملایمسنتیبرادر
1260سرود خلوت شبهمایون کاظمیفرهاد غفوریانناصر فیضملایمسنتیمناجات
1261سرود دیوانه عشقنادر اسماعیل زادهعلی تحریریابوالفاسم حالتملایمسنتیایام هفته
1262سرود بارانرضا پیرویشهرام توکلیناصر فیضملایمارکسترالطبیعت - باران
1263سرود رنگواره های کهنسیروس سپهریگروه رستاکمولاناملایمپاپمناجات - ایام هفته
1264چهار مضراب شور شهنازدرویش رضا منظمیدرویش رضا منظمیسعدیشادسنتیایام هفته
1265یادمانسید مجید آل طه - کامبیز رحیمیسنگینارکسترالایام هفته
1266لیلی ماریرضا فداییملایمارکسترالایام هفته
1267آغازی دیگرعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1268سرود آدینهرضا شیرازیبهزاد عبدیداود نوروزیملایمپاپامام زمان (عج) - جمعه
1269سرود مسافرای خستهحمید فولادی و کررحمت وطندوستحسین صادقیانملایمپاپپدر - مادر
1270سرود برادرفریدون سلامت و کرمحمد میر زمانیعباس سجادیملایمسنتیبرادر
1271سرود تو بمان 2علی خداییفرهاد برنجانمحمد خلیل جمالیملایمپاپمناجات - ایام هفته
1272سرود شرق آینهمحمد رضا صادقیهادی آرزمپرویز حبیب آبادیملایمارکسترالدهه فجر
1273سرود آی آدمهامانی رهنمابابک بیاتنیما یوشیجسنگینپاپایام هفته
1274سرود شهر ماهیانرضا شیرازیشبانی نژادمحمد عبدالحسینیسنگینپاپصرفه جویی آب
1275سرود بانگ سهرابامین ترابیشبانی نژادمحمد عبدالحسینیسنگینپاپصرفه جویی آب
1276سرود جاده بدون مقصدحمید خندانمحمدرضا چراغعلینیلوفر لاری پورملایمپاپایام هفته
1277سرود کوچهحمید خندانمحمدرضا چراغعلیفریبا وکیلیملایمپاپایام هفته
1278سرود گل سرخاحمد کربلاییسراجیاناسماعیل فرزانهملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1279سرود خلوتداود حیدریپوریا حیدریداود حیدریملایمپاپایام هفته
1280سرود حدیث بیداریداود حیدریپوریا حیدریداود حیدریملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1281سرود گریه نکنعلاء الدین بابا شهابیداود ورزیدهشادسنتیایام هفته
1282سرود نی چوپانعلاء الدین بابا شهابیسهیل ایوانیسعدالدین ستودهشادسنتیایام هفته
1283سرود آوای زنگعلاء الدین بابا شهابیسهیل ایوانیسعدالدین ستودهملایمسنتیایام هفته
1284سرود شیداییعباس جلیلیانامید سیارهمحمد هاشم ربیعیملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1285سرود بهاریزاهد مفتی زادهبابک شریفیسعدالدین ستودهملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
1286سرود شو باد (آواز مقامی)زاهد مفتی زادهبابک شریفیسعدالدین ستودهملایمتکنوازیایام هفته
1287سرود گهواره امیدعلاء الدین بابا شهابیامید سیارهسعدالدین ستودهملایمسنتیایام هفته
1288سرود شب یلداعباس جلیلیانشهاب الدین بابا شهابینالیشادسنتیشب یلدا
1289سرود آمد بهاراحد جنگ زادهکامبیز رحیمیسعید بذلیملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
1290سرود یار می آیدولی الله قاسمیفرهاد فرجلیحسین صادقیانملایمارکسترالبهاری
1291سرود دو بیتی هااحمد نایبیامیر احمد راستبدامیر علی مصدقشادارکسترالایام هفته
1292سرود تو بیاییصادق پرتویفرهاد فرجلیاسماعیل فرزانهشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1293سرود زنده باشیفریبرز داناییشاهرخ پناهی فردحسین صادقیانملایمارکسترالزمستان - ایام هفته
1294سرود حیالی قیزیم (دختر با حیایم)احمد نایبیاحمد نایبیآذر مازندرانیشادارکسترالفرزند دختر - ایام هفته
1295سرود خاطره بهجت آباداحمد نایبیاحمد نایبیاستاد شهریارملایمارکسترالخاطرات
1296سرود قافله گلسعید خوانساریفرج علیپورملایمسنتیبهاری - ایام هفته
1297سرود محراب عشقحسین صالحیحسین صالحیملایمپاپایران
1298سرود مهر خوبانامیر شهبازیانامیر شهبازیانعلامه طباطباییملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1299سرود آسمان آبیمهرداد هویدافرهاد رحیمیاناسماعیل فرزانهملایمپاپپاکیزگی - آلودگی هوا
1300سرود ترنمحمید غلامعلیمسعود عبدالرحمناسماعیل فرزانهملایمپاپمناجات - ایام هفته
1301سرود رویای منبهرام حصیریجمشید برازندهمهدی خراسانیملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1302سرود شب ماهجاوید عسگریمحمد مهدی گورنگیعبدالجواد موسویملایمپاپدفاع مقدس
1303سرود مسافر خستهعلی تفرشیفرهاد برنجانفرهاد برنجانملایمپاپآزادگان
1304سرود زندانیرضا شیرازیبهزاد عبدیحسن عسگریملایمپاپزندانیان معمولی
1305سرود عرصه صداقتهافرزین (کاظم بابایی)رحمت الله وطندوستمهرنوش حکیمملایمپاپدوستی - فوتبالیستها
1306سرود خواب سبز باغچهامیر تاجیکساسان جمالیاننسترن زندیملایمپاپزندگی - ایام هفته
1307سرود زیر آسمان شهرامیر تاجیکمهدی غفوریانمحمد علی شیرازیملایمپاپزندگی - ایام هفته
1308سرود جادهرامین یوسف زمانیشاهین یوسف زمانیحسن عسگریملایمپاپزندگی - ایام هفته
1309سرود بگذار بگریمعلیرضا افتخاریمحمد جلیل عندلیبیملک ابراهیمیملایمسنتیفراق - ایام هفته
1310سرود روز و شبعلیرضا افتخاریمهرداد پازوکیسهیل محمودیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1311سرود یا علی (ع)عبدالرسول کارگشافریدون حافظیمحمد علی معلمملایمارکسترالامام علی (ع)
1312سرود سحر یارعلیرضا شهابافشین رامینمولاناملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1313سرود مست جنونعلیرضا شهابافشین رامینمولاناملایمسنتیایام هفته
1314سرود ترانه های بهاریمحمد گلریزفریدون خالقینصر الله مردانیملایمسنتیدهه فجر
1315سرود صبح ازلمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازیمحسن حسن زادهملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1316سرود شاهد ترانه هاعبدالرسول کارگشافریدون حافظی - حسین فرهاد پورحسن عسگریملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1317سرود ساقی کوثرامیر مجاهد مسعودیملک محمد مسعودیمحسن حسن زادهملایمسنتیایام هفته
1318سرود رنگ معماعبد الرسول کارگشاحسین فرهاد پورداود نوروزیملایمسنتیایام هفته
1319سرود آرزومحمد عبدالحسینیکیوان اعلاییمهرداد اوستاملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1320سرود فروغ سحرجمال الدین منبریعلی تفرشیمشفق کاشانیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1321سرود در جستجوی دلمحمد عبدالحسینیهادی آرزمحسین اسرافیلیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1322سرود من و ماهاحد جنگ زادهمنصور نریمانمنصور نریمانملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1323سرود بهانهمحمد عبدالحسینیحسینعلی رجبی اسلامی - هادی آرزمناصر شفیعیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1324سرود خیمه عشقنادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیفروغی بسطامیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1325سرود رهاییفاضل جمشیدیعلی اکبر پورمحمد علی شفاییملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1326سرود اندوه شیرینمحمد رضا صادقیشهرام رکوعیخلیل جوادیملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1327سرود لحظه های بارانیمحمد گلریزعلی رئیس فرشیداسماعیل فرزانهملایمپاپمناجات - ایام هفته
1328سرود بارونرضا شیرازیرضا شیرازی - شهرام رکوعیداود نوروزیملایمپاپطبیعت - باران
1329سرود نیازثمین وطندوستجهانگیر صبوریجهانگیر صبوریملایمپاپاعتیاد
1330سرود همشهریثمین وطندوستجهانگیر صبوریجهانگیر صبوریملایمپاپایرانیان مقیم خارج از کشور
1331سرود اعتمادفرزین اقتداری - یاور اقتداریرحمت الله وطندوستفریبا لاری پورملایمپاپایام هفته
1332سرود تاب بنفشهعلیرضا بلوریعلیرضا عربیان - عباس لطفیحافظملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1333سرود یه مسجدامیر تاجیکمهرداد نصرتیمهدی شادمانیسنگینپاپقدس - فلسطین
1334سرود فغانجهانگیر شعبانیجهانگیر شعبانیجهانگیر شعبانیملایمپاپافغانستان
1335سرود نور جانمسعود جوانروپیمان همه خانیپیمان همه خانیملایمسنتیامام علی (ع)
1336سرود چنگ شکستهجمال الدین منبریمحمد حقگوهوشنگ ابتهاجملایمارکسترال
1337سرود مهر و نورجمال الدین منبریجمال الدین منبریرهی معیریملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1338سرود پرستوجمال الدین منبریمهرداد دلنوازیفریدون مشیریملایمسنتیایام هفته
1339سرود چشمه نورجمال الدین منبریجمال الدین منبریرهی معیریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1340سرود لیلیعلیرضا شهابمیرزا خانیعلیرضا شهابملایمپاپایام هفته
1341سرود سلطان عشقعلیرضا شهابافشین رامینمولاناملایمسنتیفراق - ایام هفته
1342سرود مهر خوبانعلیرضا شهابافشین رامینحافظملایمسنتیفراق - ایام هفته
1343سرود کوی جانانعلیرضا شهابافشین رامینعطار نیشابوریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1344سرود پروانگیمحمد عبدالحسینیمحمد بیگلری پورفروغی بسطامیملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1345سرود آیه های نورانیمحمد گلریزهادی آرزماسماعیل فرزانهملایمارکسترالمناجات
1346سرود کوچه های انتظارنادر اسماعیل زادهمحمد علی حیدر نیامشفق کاشانیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1347سرود خیال تومهدی حبیبیعلی رئیس فرشیدنیر تبریزیملایمسنتیمناجات
1348سرود کوی جانانعلی خدایینادر یونسی سینکیعطارملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1349خالصانهمسعود صالحتاشملایمسنتیایام هفته
1350خزان عشقایرج نوروزیملایمپاپایام هفته
1351قطار زندگیمحمد بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1352بهار زیباعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1353نوای تارعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1354دلشادعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1355نیایششهرام مظلومیسنگینارکسترالایام هفته
1356رنگ ماهورنور علی برومندشادسنتیایام هفته
1357چهارگاهمنوچهر امیر حشمتی - سیاوش اکبریملایمسنتیایام هفته
1358شوشتریمنوچهر امیر حشمتی - سیاوش اکبریملایمسنتیایام هفته
1359تندرغلامرضا حقیقی فردسنگینارکسترالایام هفته
1360قرص ماهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالایام هفته
1361قطعه شوشتریمهرداد جهانفرملایمپاپایام هفته
1362سرود فلسطین کوه آتشفشانگروه کرمحمد بیگلری پورداود نوروزیمارشارکسترالفلسطین
1363سرود سفر دلناصر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیمحمود سنجریملایمسنتیایام هفته
1364سرود لطف ازلمحمد عبدالحسینیشهرام منظمیحافظملایمسنتیمناجات - امام زمان (عج) - ایام هفته
1365سرود دولت عشقمسعود نوریانجلال ذوالفنونمولاناشادسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1366سرود هدهدمسعود نوریانجلال ذوالفنونمولاناشادسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1367سرود سرزمین ماشهاب بخاراییجعفر زعیمی نیکوپرویز حبیب آبادیملایمپاپایران
1368صفای بیکرانهصادق اسماعیلیانمحمد علی حیدر نیاسینا میرزاییملایمپاپمناجات - ایام هفته
1369سرود آه مظلومحمید غلامعلیمحمد مهدی گورنگیداود نوروزیسنگینپاپجشن عاطفه ها - ایام هفته
1370سرود ابر بهاریبهمن معروفیبهمن معروفیایرج قنبریملایمپاپایام هفته
1371سرود صدای خستهداریوش خواجه نوریداریوش خواجه نوریحسن عسگریملایمپاپفراق - ایام هفته - شهدا
1372سرود عشق الهیعلیرضا عصار - محمد اصفهانیفواد حجازیمولانا - بینش پژوهملایمپاپعرفانی
1373سرود مولای عشقپیمان کیانیقاسم افجه ایحسین چتر نورسنگینپاپامام علی (ع)
1374سرود انسانهاپیمان کیانیقاسم افجه ایحسین چتر نورملایمپاپانسانها - ایام هفته
1375سرود صبح آرزوفریدون سلامتدانا کبیریوحید داناملایمپاپایام هفته
1376سرود بلبل تنهاعباس جلیلیانسهیل ایوانیمحمد هاشم ربیعیملایمسنتیایام هفته
1377سرود سونا بلبلصادق پرتویکامبیز رحیمیمحمود دست پیشسنگینارکسترالبهاری - ایام هفته
1378سرود میبریمکورش اسد پورعلی تحریریعبدالعلی خسرویملایمسنتیایام هفته
1379سرود دایینی (می دانی)کورش اسد پورعلی تحریریداراب رئیسیملایمسنتیایام هفته
1380سرود هوای دوستحشمت الله رجب زادهشهرام منظمیصفر علی رجب زادهملایمسنتیفراق - ایام هفته
1381سرود دالکه (مادر)حشمت الله رجب زادهشهرام منظمیسمیرا عیوضیملایمسنتیمادر
1382سرود شوگارحشمت الله رجب زادهعلیرضا بس دستملایمسنتیایام هفته
1383سرود وطن 6علیرضا رشیدیشهرام منظمیرمضان پروردهملایمسنتیوطن
1384سرود گولان دوست بداریم (گلها را دوست بداریم)شاهرخ شیر دوسترضا فدایییعغوب باقریشادسنتیطبیعت - ایام هفته
1385سرود خبره اگیر (خبر بگیر)شاهرخ شیر دوسترضا فداییاردشیر نصیریملایمسنتیطبیعت - ایام هفته
1386گلبان (رنگارنگ)شاهرخ شیر دوسترضا فداییعبدالرضا رضایی نیاشادسنتیایام هفته
1387تمناکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1388سایهکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1389دلتنگیکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1390آوای شرقیکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1391خاطرات گذشتهکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1392دل خستهکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1393رویای آبیکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1394تنهاییکیوان ظهیریملایمپاپایام هفته
1395راز و نیازآذر هاشمیملایمسنتیایام هفته
1396سلحشورانعلی بیگلری پورمارشارکسترالایام هفته
1397نوروز نامهشهرام مظلومیشادارکسترالایام هفته
1398حصارکامبیز رحیمیملایمپاپایام هفته
1399تکنوازی عود و تنبک در مایه بیات اصفهانمنصور نریمانملایمتکنوازیایام هفته
1400سرود منیم آنا (مادر من)بهبود نظری افشارسعید بذلیشادسنتیمادر
1401سنی عزیزله رم (عزیز می کنم تو را)فریبرز داناییامیر احمد راستبدمحمود دست پیششادارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1402سرود چشمه محبتچنگیز حبیبیانعلی بکانمحمود دست پیششادپاپمادر
1403سرود سسله منی (صدا کن مرا)مسعود مسیحیشاهرخ پناهی فرداسماعیل فرزانهملایمارکسترالایام هفته
1404سرود سایه پرورعلاء الدین بابا شهابیامید سیارهمولاناملایمسنتیایام هفته
1405سرود یاد یارهوشنگ تکاوهوشنگ تکاو - امید سیارهمحمد هاشم ربیعیملایمسنتیایام هفته
1406سرود یاد ایامنادر وثوقیآزاد میرزا پوررسول میرزا پور...سنتیایام هفته
1407سرود لاله پرپرعباس جلیلیانسهیل ایوانی - امید سیارهمحمد هاشم ربیعیملایمسنتیشهدا
1408سرود گیله مردان خدا قوتناصر مسعودیرضا فداییعبدالرضا رضایی نیاملایمارکسترالکار و تلاش
1409سرود شانلی وطن (وطن باشکوه)احمد تابع خیامعلیرضا کوه کلانیمیر مسعود صفریشادارکسترالملی ایران
1410سرود رضای دوستایرج راوندشهاب متقی فرفتاحیملایمپاپمناجات - ایام هفته
1411سرود یاوران منسید جلال محمدیانسید جلال محمدیانماهیدشتیملایمسنتیایام هفته
1412پنجه شمشالمصطفی اسد زادهشهاب متقی فرعلی سهامیشادسنتیایام هفته
1413سرود ماه آسمونشهرام فرهمندشهرام کیمیاییشادپاپایام هفته
1414سرود فرعون زمانحسام لرنژادآزاد میرزا پور - امید سیارهسید سعدالدین ستودهسنگینسنتیآمریکا
1415سرود فریاد مرگ بر آمریکاحسام لرنژادمریم مشهدیامیر کریمیسنگینسنتیآمریکا
1416سرود شیطانرشید وطن دوستجابر اطاعتیحسین اسرافیلیسنگینارکسترالآمریکا
1417سرود لانه شیطانرشید وطن دوستکامبیز رحیمیناصر فیضسنگینارکسترالآمریکا
1418سرود آمریکای فتنه گرگروه کرفرهاد برنجانحسن عسگریسنگینارکسترالآمریکا
1419سرود نیرگ آمریکاگروه کراحمد علی راغبمصطفی محدثی خراسانیسنگینارکسترالآمریکا
1420سرود آخرین آمیدعباس بهادریاحمد علی راغبداود نوروزیملایمپاپفلسطین
1421سرود ققنوساسحاق انور و کرهادی آرزمعلی اصغر اقتداریملایمارکسترالفلسطین
1422سرود خلیج فارسعباس بهادریعلی بهادری - حسین بهادریمرضیه رادمندملایمپاپایران - خلیج فارس
1423سرود مهر و آفتابعلی تفرشیشهرام مظلومیناصر فیضملایمپاپایران - وطن
1424سرود مهر ایرانگروه کرعزیزالله احمدیانسنگینارکسترالایران - وله
1425سرود امام عاشقانحمید رضا فولادیفرشید وحدت - حسین اعتمادیعلی اصغر اقتداریملایمپاپمدح علی (ع)
1426حس غریب یک ستارهعلی لهراسبیمحمدرضا چراغعلیسیاوش پور شیر محمدملایمپاپامام زمان (عج)
1427سرود گلایهامیر تاجیکفرید شب خیزاقدس گودرزیملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1428سرود آینه آسمانعلی خدایینادر یونسی سینکیداود نوروزیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1429سرود مثل بارونرضا اصغریامیر محمد رضاییاسماعیل فرزانهملایمسنتیگذشته - ایام هفته
1430تبسمآذر هاشمیملایمسنتیایام هفته
1431راز و نیازآذر هاشمیملایمسنتیایام هفته
1432پروازعلی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
1433پرواز 2علی بیگلری پورملایمارکسترالایام هفته
1434دفرضا آبائیملایمسنتیایام هفته
1435دل بی قرارفریدون خالقیملایمسنتیایام هفته
1436سه گاههنرجو - مهیار فیروز بختملایمسنتیایام هفته
1437ضربی لنگماندانا اکبریشادسنتیایام هفته
1438عزاعلی بیگلری پورعزاارکسترالوفات و شهادت - عزاداری
1439موسیقی الکترونیکملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1440موسیقی الکترونیک 2ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1441موسیقی الکترونیک 3ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1442زیر مهتابعلی موسقی - آندره آرزومانیانملایمتکنوازی
1443موسیقی الکترونیک 4ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1444موسیقی الکترونیک 5ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1445موسیقی الکترونیک 6ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1446موسیقی الکترونیک 7ملایمارکسترالعلمی ورزشی
1447موسیقی الکترونیک 8ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1448موسیقی الکترونیک 9ملایمارکسترالعلمی ورزشی
1449موسیقی الکترونیک 10ملایمارکسترالعلمی ورزشی
1450موسیقی الکترونیک 11ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1451موسیقی الکترونیک 12شادالکترونیکعلمی ورزشی
1452موسیقی الکترونیک 13ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1453موسیقی الکترونیک 14ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1454موسیقی الکترونیک 15ملایمالکترونیکعلمی ورزشی
1455موسیقی الکترونیک 16شادالکترونیکعلمی ورزشی
1456موسیقی الکترونیک 17شادالکترونیکعلمی ورزشی
1457سرود صاحب ذوالفقارمحمد عبدالحسینیحسینعلی رجبی اسلامی - هادی آرزمپرویز حبیب آبادیعزاارکسترالشهادت امام علی (ع)
1458سرود دریغاعلی مداحهادی آرزممحمد نیکوعزاسنتیشهادت امام علی (ع)
1459سرود قدس به خانه هارضا شیرازی و کرمحمد بیگلری پورداود نیکوسنگینارکسترالفلسطین
1460سرود فلسطینفرزاد حیدریمحمدرضا عقیلیشهرام مقدسیسنگینپاپفلسطین
1461سرود آوازهای زخمیمحمد عبدالحسینیفرهاد برنجانپرویز حبیب آبادیسنگینارکسترالفلسطین
1462سرود مرگ محتوم یهودامیر یل ارجمندمحمدرضا عقیلیمحمد علی معلمملایمارکسترالفلسطین
1463سرود برادر فلسطینیمحمد عبدالحسینیمانی بلوریمحسن حسن زادهسنگینارکسترالفلسطین
1464سرود داغ قدسعلی تفرشیعلی تفرشیمحدثی خراسانیسنگینارکسترالفلسطین
1465سرود فلسطین تنها ماندهرشید وطن دوستکامبیز رحیمیمحمود دست پیشسنگینارکسترالفلسطین
1466سرود آنا فلسطینجواد نادریفرهاد پاشا افسعید بذلیملایمارکسترالفلسطین
1467کرملایمارکسترالفلسطین
1468سرود رو به آسمونحمید شریعتیمحمد بیگلری پورمحمد علی معلمملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1469سرود آرزوی وصلنادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیمهستی گنجویملایمسنتیمناجات - امام زمان (عج) - ایام هفته
1470سرود هوای دیدارعلی امیر قاسمیجمشید برازندهجمشید برازندهملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1471سرود چهره بنمابهرام حصیریجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1472سرود نجوا با ماهمحمد عبدالحسینیعلی تحریریشهرام مقدسیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1473سرود تشنه دیدارسعید خوانساریامیر فیروز بختبامداد جویباریملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1474سرود جان هستیعلی سلیمیعلی رحیمیانمشفق کاشانیشادسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1475سرود وطن 7علی تفرشیمهرداد دلنوازی - فرهاد برنجاناسماعیل فرزانهسنگینارکسترالوطن
1476سرود نور فرزانگیمحمد عبدالحسینیشهرام مظلومیافشین یدالهیسنگینارکسترالعلمی - ایام هفته
1477سرود تک ستارهمهرداد میناوندعلی امانیکورش بی باکملایمپاپمادر
1478سرود تشنهصادق اسماعیلیانمحمد علی حیدر نیاناصر فیضملایمپاپامام زمان (عج)
1479سرود بودن یا نبودنهادی سر کمریهادی سر کمری - محمدرضا عقیلیناصر فیضملایمپاپایام هفته
1480سرود سرافرازانهادی سر کمریهادی سر کمریناصر فیضسنگینارکسترالورزشکاران - قهرمانان
1481سبز دشتحسن فداییاندانا کبیریغلامرضا کبیریسنگینارکسترالطبیعت
1482سرود نوروز خوانیحسن فداییاندانا کبیری و حسن ریاحیشبره میثاقسنگینارکسترالعید نوروز
1483سرود نسیم و غنچهفلمینگ خوش قدمیفلمینگ خوشقدمیمجید زورقیملایمپاپطبیعت - ایام هفته
1484سرود جنگلفلمینگ خوش قدمیفلمینگ خوشقدمیبهروز تورانیملایمپاپطبیعت - ایام هفته
1485سرود پابرنده (لک لک)شاهرخ شیر دوسترضا فداییعبدالرضا رضایی نیاشادارکسترالایام هفته
1486سرود گیلان تماشاشاهرخ شیر دوسترضا فداییعبدالرضا رضایی نیاشادسنتیگیلان
1487سرود فرصت شکفتننادر اسماعیل زادهفرید شب خیزمحمود سنجریملایمپاپفراق - ایام هفته
1488سرود چشم پنهاننادر اسماعیل زادهامیر فرشید رحیمیاننعمت الله سعیدیملایمارکسترالایام هفته
1489سرود ایل بایرامی (عید ملت)صادق پرتویامیر احمد راستبدسعید بذلیشادارکسترالدهه فجر
1490سرود انتظارعلی خداییفرهاد فرجلیناصر فیضشادارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1491سرود یشیل خاطره لر (خاطرات سبز)نادر جوادیعاشیقسعید بذلیشادارکسترالایام هفته
1492سرود صفای شهر اردبیلرضا رضویجابر اطاعتیمحمود دست پیششادارکسترالاردبیل
1493سرود بولاق (چشمه)مصطفی اطاعتیکامبیز رحیمیاسماعیل فرزانهشادارکسترالطبیعت - ایام هفته
1494سرود رمانسیونس برومندمجید راستبدناصر فیضملایمارکسترالشهدا - فراق - ایام هفته
1495رمانسمجید راستبدملایمارکسترالایام هفته
1496سرود یاغیش شوکری (شکر باران)رضا خبیریرضا خبیریمیر مسعود صفریملایمارکسترالباران
1497سرود سنگ صبورایرج راوندسید محمد جاسمیمحمد رضا فتاحیشادسنتیمناجات - ایام هفته
1498سرود روانینعلاء الدین بابا شهابیحسین یوسف زمانیایلخانی زادهملایمارکسترالایام هفته
1499سرود دیدار آشنانادر وثوقیآزاد میرزا پورحقیقیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1500سرود کوچعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیسعدالدین ستودهملایمسنتیسفر - ایام هفته
1501سرود ای پادشه خوبانسید مبین حمیدیعلی افغانیحافظملایمپاپپیامبر (ص)
1502سرود مادر منهادی راضی زادههادی راضی زادهملایمسنتیمادر
1503سرود الشیطان الاکبر (شیطان بزرگ)علی باغشاهیعلی باغشاهی - محمد مهدی گورنگیجاسم ساعدیسنگینارکسترالآمریکا
1504سرود فلسطین 2محمد عبدالحسینیمهیار فیروز بختمحمد علی معلمملایمسنتیفلسطین
1505سرود گل افشانیمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازیمحسن حسن زادهملایمسنتیبهاری - ایام هفته
1506سرود شیون دلعلی خداییحمید رضا بهنام شجاعیعطارملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1507سرود سیصد و سیزده سوارحمید شریعتیمحمد بیگلری پورمحمد علی معلمملایمارکسترالیاوران امام زمان (عج)
1508سرود سرزمین عشقحمید غلامعلیسعید محمدی مطلقساعد باقریسنگینارکسترالایران
1509سرود آئینه دارعلی تفرشیکسری معظمیشهرام راستگوملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1510سرود آواز دلنشینفرزاد حیدریفرهاد رحیمیان - محمدرضا عقیلیزهرا خراسانیملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1511سرود همرازمجید اخشابیمجید اخشابیمحمد علی معلمملایمپاپمناجات - ایام هفته
1512سرود قبله گاهمهرداد شهسوارزادهداریوش تقی پورآفاق شوهانیملایمپاپامام علی (ع)
1513سرود بشنو از نیداریوش خواجه نوریمحمد علی خواجه نوریمولاناملایمپاپایام هفته
1514سرود باورمجتبی منوچهریفرید شب خیزرضا اشعاریملایمپاپایام هفته
1515سرود پاروزنعباس بهادریعباس بهادری - علی بهادریحمید سبزواریملایمپاپایام هفته
1516سرود سرود طرحی از تأنیسعلی تفرشی و کرمحمدرضا عقیلیمحمد علی معلمسنگینارکسترالآمریکا
1517سرود خصم آزادیمحمد عبدالحسینیمانی بلوریسعید نوریسنگینارکسترالآمریکا
1518سرود آوازهای زخمیمحمد عبدالحسینیفرهاد برنجانپرویز بیگی حبیب آبادیسنگینارکسترالفلسطین
1519سرود عید بهمنجمال الدین منبریجمال الدین منبریمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیدهه فجر
1520سرود اشک تماشاییعلی خداییعلیرضا بس دستنصرالله مردانیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1521سرود آنسوی باوراحمد مرتضی پوررضا محسنی پورمحمود سنجریملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1522سرود عیش نهاننادر اسماعیل زادهحمید رضا بهنام شجاعیحافظملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1523سرود سر عشقحسام الدین سراجمهرداد زرینیمولاناملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1524سرود چشم پنهاننادر اسماعیل زادهامیر فرشید رحیمیاننعمت الله سعیدیملایمارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1525سرود غم توکاظم واعظیمحسن حسینیابو سعید ابوالخیرملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1526سرود خاکستر دلامیرحسن حاج ابراهیمیمحسن حسینیابو سعید ابوالخیرملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1527سرود اسرار دلبیژن صادقیفرزاد عباسیرهی معیریملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1528سرود نور دلسید جلال الدین محمدیانسید جلال الدین محمدیانمولاناملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1529سرود ای بهارجمال الدین منبری و کرجمال الدین منبریفریدون مشیریملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1530سرود صفای دلجمال الدین منبری و کرجمال الدین منبریحافظملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1531سرود بهار سادگی هافریدون سلامتسید محمد میر زمانیساعد باقریملایمپاپبهاری - جشن عاطفه ها
1532سرود مادرفریدون سلامتساسان جمالیانساعد باقریملایمپاپمادر
1533سرود افسانهعلی خداییشهرام منظمیمحمود شریف صادقیملایمسنتیایام هفته
1534سرود خورشید شبانهعلی خداییحمید رضا بهنام شجاعیمحسن حسن زادهملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1535سرود سودایی یاشا (زنده باش سودایی با صفا زندگی کن)رضا رضویرضا رضویمحمود دست پیششادپاپایام هفته
1536سرود یاشا محبت (زنده باد محبت)رضا رضویرضا رضویمحمود دست پیششادپاپایام هفته
1537سرود سر پناهپژمان مبراپژمان مبرافریبا وکیلیملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1538سرود لحظه دیدارپژمان مبراحسین شریفیمحمد صادقیملایمپاپایام هفته
1539سرود دیدار آشنانادر وثوقیآزاد میرزا پورحقیقیشادسنتیایام هفته
1540سرود فغاننادر وثوقیحسین یوسف زمانیمستوره کردستانیملایمسنتیایام هفته
1541مقام الله - تنبور نوازیسرور احمدیملایمتکنوازیآنونس - زیر صدا - ایام هفته
1542نوایی - مقام الله تنبور نوازیسرور احمدیملایمتکنوازیآنونس - زیر صدا - ایام هفته
1543سرود مهر و مهابوذر نوری زادجعفر زعیمی نیکومحمد علی معلمسنگینارکسترالتولد حضرت زهرا (س) - تولد امام خمینی (ره)
1544سرود فصل شکفتنپرویز طاهریجعفر زعیمی نیکومحمود سنجریملایمپاپبهاری
1545سرود لبریز باده هامحمد نوری زادجعفر زعیمی نیکوپروینیسنگینارکسترالدهه فجر
1546سرود قوه قضاییهگروه کرجعفر زعیمی نیکواسماعیل فرزانهسنگینارکسترالقوه قضاییه
1547سرود مثل طوفانپرویز طاهریجعفر زعیمی نیکواسماعیل فرزانهملایمارکسترالدهه فجر
1548سرود مادر 2حمید غلامعلیجعفر زعیمی نیکوزهرا اکافانملایمپاپمادر - روز مادر
1549سرود شور ایمانجاوید عسگریجعفر زعیمی نیکوداود نوروزیسنگینارکسترالدفاع مقدس
1550سرود شکوه مقاومتابوذر نوری زادجعفر زعیمی نیکومحمود شاهرخیسنگینارکسترالدفاع مقدس
1551سرود راه عشقپرویز طاهریجعفر زعیمی نیکومحسن حسن زاده پشت کوهیسنگینپاپدفاع مقدس
1552سرود فلسطین 3محمد عبدالحسینیمهیار فیروز بختمحمد علی معلمملایمسنتیفلسطین
1553سرود یا ارضناجواد یادگاریسید محمد میر زمانیموسی بیدجملایمسنتیفلسطین
1554سرود قصیده فلسطینجواد یادگاریجواد یادگاریمحمود علی طهسنگینارکسترالفلسطین
1555سرود ندای قدسعلی باغشاهیعلی باغشاهیجاسم ساعدیسنگینارکسترالفلسطین
1556سرود حلاوت عشقغفور شیخحسین فرهاد پورداود نوروزیملایمسنتیایام هفته
1557سرود سروش آمدمهدی حبیبیحسین فرهاد پورحافظملایمسنتیدهه فجر
1558سرود بازم آمدمجمال الدین منبریجمال الدین منبریمولاناملایمسنتیایام هفته
1559سرود دیار دلیرانجمال الدین منبریمهرداد دلنوازیناصر فیضسنگینارکسترالوطن
1560سرود صید و صیادعلی تفرشیعلی تفرشیمحمود سنجریسنگینارکسترالجبهه و جنگ - بسیج
1561سرود کلبه ابریرضا شیرازیافشین رامین - بهزاد عبدیداود نوروزیملایمپاپایام هفته
1562سرود پیر فرزانهافشین حسن پورافشین حسن پور - آندره آرزومانیانحافظملایمپاپایام هفته
1563سرود نسیم نو بهاریمحمد عبدالحسینیجهانبخش آذر چهر - محمد جواد سام نژادسهیلا محمدی نیاملایمارکسترالبهاری
1564سرود فریاد آزادیعلیرضا بلوریعلی رئیس فرشیدمحمود سنجریسنگینارکسترالشهدا - ایام انقلاب
1565سرود همسفرعلیرضا بلوریمحمدجواد سام نژاداسماعیل فرزانهملایمپاپسفر - ایام هفته
1566سرود صبح آرزومهدی زکی زادهشهرام رکوعیمحمد عبدالحسینی - ناصر فیضملایمپاپایام هفته
1567سرود چشم خشک دریاداود خوشبختمسعود عبدالرحمنمحمد عبدالحسینیملایمپاپصرفه جویی آب
1568سرود مهر مادرداود خوشبختمسعود عبدالرحمنمحمد عبدالحسینیملایمپاپصرفه جویی آب
1569سرود چهار فصلجواد یادگاریجواد یادگاری - کوروش حیدر نیاجاسم ساعدیملایمسنتیبهاری
1570سرود خدایا مهلتم دهجواد یادگاریجواد یادگاری - محمد مهدی گورنگیعلی رمضانیملایمسنتیمناجات
1571ضربی دو پاشهرام منظمیشادسنتیایام هفته
1572بهار منسوسن اصلانیملایمسنتیایام هفته
1573رقص بهارسوسن اصلانیملایمسنتیایام هفته
1574سرود انتظار بارانعباس جلیلیانسهیل ایوانیولی رضاییشادسنتیباران - ایام هفته
1575سرود لالاییعلاء الدین بابا شهابیامید سیارهسعدالدین ستودهملایمارکستراللالایی
1576سرود دیلتنگی (دلتنگی)علی ناصر مسعودی نیارضا فداییعبدالرضا رضایی نیاشادسنتیطبیعت - ایام هفته
1577سرود فلسطین 4محمد گلریز و کررمضان عظیمی - شهرام رکوعیمحمود شاهرخیسنگینارکسترالفلسطین
1578سرود مژده دلدارپیروینیما حق پرستحافظملایمسنتیامام زمان (عج)
1579سرود رخسار تومهدی حبیبیعلیرضا بس دستعراقیملایمسنتیامام زمان (عج)
1580سرود محرم اسرارسالار عقیلیدرویش رضا منظمیسعدیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1581سرود عطر حضورقاسم رفعتیجمشید برازنده - شهرام توکلیجمشید برازندهملایمارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1582سرود سرو سیمینمحمد عبدالحسینیحمید خدادادیمحمد عبدالحسینیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1583سرود قصه نا تمام دلسالار عقیلیدرویش رضا منظمینصر الله مردانیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1584سرود ترک زنگاری کمانمهدی حبیبیحسین فرهاد پورخواجوی کرمانیملایمسنتیامام زمان (عج) - مناجات
1585سرود لاله و ریحانمهدی حبیبیحسین فرهاد پورسعدیملایمسنتیامام زمان (عج) - مناجات
1586سرود بارانمحمد رضا صادقیبهنام بحر آبادیضیاء قاسمیملایمارکسترالباران
1587سرود پیر مشرقیرضا شیرازیحسین شریفی - بهزاد عبدیداود نوروزیملایمپاپامام خمینی (ره)
1588سرود شعری برای مادرمحمد رضا صادقیکیوان اعلایی - طلا بکراییرودابه حمزه ایملایمارکسترالمادر
1589سرود چشم انتظاریوسف میر کیانیمحمد مهدی گورنگیداود نوروزیملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1590سرود درس عاشقیبهمن معروفیبهمن معروفی - بردیا کیارسمحمد زمان تفرشیملایمارکسترالمادر
1591رنگ سه گاهچکاوک یغماییشادسنتیآنوس - ایام هفته
1592پرستوآذر هاشمیشادسنتیآنوس - ایام هفته
1593رنگ اصفهانماندانا اکبریملایمسنتیایام هفته
1594پرنیانپدیده احرار نژادشادسنتیایام هفته
1595آواز ریتمیکغلامرضا حقیقی فردشادسنتیایام هفته
1596پیش در آمد اصفهان (گفتگو)غلامرضا حقیقی فردملایمسنتیایام هفته
1597تصنیف اصفهان (ستیز)غلامرضا حقیقی فردملایمسنتیایام هفته
1598چهار مضراب (شادمانه)غلامرضا حقیقی فردشادسنتیایام هفته
1599بهار امیدغلامرضا حقیقی فردملایمسنتیایام هفته
1600آرزوغلامرضا حقیقی فردملایمسنتیایام هفته
1601از فراقغلامرضا حقیقی فردملایمارکسترالایام هفته
1602سونات مهتاباتابک الیاسیملایمارکسترالایام هفته
1603سامانامیر محمد رضاییملایمارکسترالایام هفته
1604سرود سراب دروغینامید جعفریمحمدرضا عقیلیمحمد علی معلمسنگینارکسترالاستکبار جهانی
1605سرود کرکسجاوید عسگریبهزاد عبدیاسماعیل فرزانهسنگینارکسترالاستکبار جهانی
1606سرود با تو می جنگیمگروه کرفرهاد رحیمیانآزاده والاییسنگینارکسترالاستکبار جهانی
1607سرود معشوق عاشقانگروه کرمحمد بیگلری پورمحمد علی معلمملایمارکسترالاستکبار جهانی
1608سرود دردهای بی دریغعلی تفرشیاحمد علی راغبداود نوروزیملایمارکسترالاستکبار جهانی
1609سرود شوق بهارفرامرز نصیریامیر حسین سرگزیمریم دلشادملایمپاپبهاری - سفر - ایام هفته
1610سرود صداقت سپیدهرضا شیرازیحمید سعیدیناصر فیضملایمپاپایام هفته
1611سرود برکهنادر اسماعیل زادهحمید جلالیانملایمپاپمدح علی (ع)
1612سرود خورشید عاشقانمسعود جوانرومسعود جوانرومولویملایمسنتیمدح علی (ع)
1613سرود دومانفریبرز داناییشاهرخ پناهی فردحسین منزویسنگینارکسترالفراق - ایام هفته
1614سرود ماه هدایتاصغر صادق زادهمهدی افشار رضاییمیر مسعود صفریملایمپاپمدح علی (ع)
1615سرود درنا لار(درناها)محمد تقی زادهداود جهانگیریملانیا واقفملایمپاپسفر - ایام هفته - فراق
1616سرود هاوار دلجمشید عزیز خانیفرزاد عباسیفتاحیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1617سرود مژده وصلعلاء الدین بابا شهابیفرزاد عباسیمولانا خالد نقش بندیملایمسنتیدهه فجر - ایام هفته
1618سرود خبر خوشناصر مسعودیعلی اکبر پورعبدالرضا رضایی نیاملایمسنتیایام هفته
1619سرود صبح روشنیعلی تفرشیجمال الدین منبریشهرام مقدسیملایمارکسترالایام هفته - صبح
1620سرود درختان کهننادر اسماعیل زادهکورش حیدر نیاشهرام مقدسیملایمپاپمادر - سالمندان
1621سرود حس تازهامیر تاجیکافشین رامینحسن قدرت آبادیملایمپاپفراق - ایام هفته
1622سرود فردای روشنحمید غلامعلیرازنیک اوهانیانمحسن حسن زادهملایمپاپایام هفته
1623سرود سرزمین ماعلی تفرشیسید محمد میر زمانیشهرام مقدسیملایمارکسترالایران
1624سرود زلال آبداود خوشبختمسعود عبدالرحمنمحمد عبدالحسینیملایمپاپصرفه جویی آب
1625سرود باغ بارونمهدی فیروز فاممهدی فیروز فامانسیه دریا نوردملایمپاپفراق - ایام هفته
1626سرود بلمبیژن خاوریفرید شب خیزرضا عبدالهیشادپاپدریا - ایام هفته
1627سرود مقصدحامی شریفمحمدرضا چراغعلیسعید اصلانیسنگینپاپسفر - ایام هفته
1628سرود دلم گرفتحامی شریفبابک بیاتاهورا ایمانمحزونپاپشهدا
1629سرود پرستوی بهارفرهاد حسینیشهرام کیمیاییملایمپاپبهاری
1630سرود پایان انتظارگروه کرمحمد نصرتیجعفر ابراهیمیملایمپاپامام زمان (عج)
1631سرود برگ سفرامید نیک بینامید نیک بینحمید سبزواریسنگینپاپدفاع مقدس
1632موزیک کلاسیکسنگینکلاسیکایام هفته
1633موزیک کلاسیک 2ملایمکلاسیکایام هفته
1634la boda de luis alsonsomaria jesusسنگینکلاسیکایام هفته
1635la velbena de la palomaملایمکلاسیکایام هفته
1636la leyenda delbesoملایمکلاسیکایام هفته
1637danza hungaranشادکلاسیکایام هفته
1638islas canariasشادکلاسیکایام هفته
1639agvaشادکلاسیکایام هفته
1640rapsodiaشادکلاسیکایام هفته
1641yiraملایمکلاسیکزیر صدا
1642سرود سایه سیاه شیطانرشید وطن دوستبهزاد عبدیمحمود دست پیشسنگینارکسترالآمریکا
1643سرود قلب پدربهبود نظری افشاربهبود نظری افشارسعید بذلیملایمارکسترالپدر
1644شئن لیک (شادی)یونس برومندمجید راستبدناصر فیضملایمارکسترالوطن
1645سرود آرزولار (آرزوها)کامران اطاعتیامیر احمد راستبدناصر فیضملایمارکسترالایام هفته
1646سرود جشن بهاربهروز توکلیآزاد میرزا پوررسول میرزا پورملایمسنتیبهاری - ایام هفته
1647سرود باران 2عباس جلیلیانعباس جلیلیان - امید سیارهجلال میرانیملایمسنتیبهاری - ایام هفته
1648سرود آهوی خستهمحمد دستمزدیحسین فرهاد پورمهدی اخوان ثالثملایمسنتیایام هفته
1649سرود شوق وصلدلفانیشهرام منظمیغلامرضا سبزعلیملایمسنتیایام هفته
1650سرود عکس خاطراتناصر مسعودیعلی اکبر پورعبدالرضا رضایی نیاملایمسنتیفراق - ایام هفته
1651سرود دربان محمد (ص)خدابخش درزادهخدابخش درزادهسعدیشادسنتیمدح پیامبر (ص) - شب
1652سرود مهر جام علی (ع)خدابخش درزادهخدابخش درزادهعبدالرئوفشادسنتیمدح علی (ع)
1653مولا علی (ع)خدابخش درزادهخدابخش درزادهنادوییملایمسنتیمدح علی (ع)
1654بارانعباس جلیلیان - امید سیارهملایمسنتیایام هفته
1655سرود آمریکا آفت بشررشید وطن دوستکورش حیدر نیاداود نوروزیسنگینارکسترالآمریکا
1656سرود آمریکاعباس بهادریعباس بهادری - حسین بهادریمحمود شفاهیسنگینارکسترالآمریکا
1657سرود رعد فریادایمانمحمدعلی امیر ارجمندحسن عسگریملایمپاپفلسطین
1658سرود حماسه عشقشاهین آرینامیر علیزادهمحمد علی شیرازیملایمپاپاهل بیت (ع)
1659سرود جهان عارفانمحمد عبدالحسینیغلامرضا حقیقی فردحسن عسگریملایمسنتیمدح علی (ع)
1660سرود دشتهمایون شجریانهمایون شجریانفریدون مشیریملایمارکسترالروستا - ایام هفته
1661سرود آینه خدامحمد عبدالحسینیچکاوک یغمایی - مهرداد دلنوازیمحمود شاهرخیملایمارکسترالمناجات - بهاری - ایام هفته
1662سرود هماوردمحمد عبدالحسینیکیوان اعلایینبات الله سعیدیسنگینارکسترالایران
1663سرود مهر و آفتابعلی تفرشیشهرام مظلومیناصر فیضسنگینارکسترالایران
1664سرود زمهریر بی مهریحمید غلامعلیفضل الله رضایینعمت الله سعیدیسنگینارکسترالامام زمان (عج)
1665سرود بی هم نفسحمید غلامعلیجهانگیر شعبانیخاقانیملایمارکسترالفراق - ایام هفته
1666سرود نسیم و رازقیحمید رضا اهل بوب (حامی شریف)حسین شریفی - سهراب برهمندیحسن عسگریملایمپاپمحیط زیست
1667سرود شراره عشقمهرداد پیکر زادهعلی رئیس فرشیدداود نوروزیملایمارکسترالامام زمان (عج)
1668سرود سفیر صبحنادر اسماعیل زادهامیر محمد رضاییاسماعیل فرزانهملایمسنتیامام زمان (عج)
1669سرود مسافر تنهابهرام حصیریحامد جواهر جو - علی تحریریسعید نوریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1670سرود منجیمازیار عصریمحمد نصرتیفریبا فداییملایمپاپامام زمان (عج)
1671سرود آنشوی وجودمازیار عصریسید امید ابطحیمریم سلیمیملایمپاپامام زمان (عج) - ایام هفته
1672سرود کوچحامی شریففرهاد برنجانمحمد علی معلمسنگینارکسترالمحیط زیست
1673سرود نسیم و رازقی 2حامی شریفحسین شریفی - سهراب برهمندیحسن عسگریملایمپاپمحیط زیست
1674سرود آینه دارعلی تفرشیکسری معظمیشهرام راستگوملایمپاپ
1675سرود رنگ تازهعلی شوکتعباس لطیفیعلی شوکتملایمپاپاعتیاد
1676سرود بارونفریبرز غفاریمحمد مهدی گورنگیبهمن صیامی پورملایمپاپباران - ایام هفته
1677سرود آتش آهمحسن نیک فرجاممحمدعلی امیر ارجمندداود نوروزیملایمپاپفلسطین
1678سرود خانه امیدفرهاد حسینیشهرام کیمیاییملایمپاپوطن
1679سرود پرنده آسمانجواد یادگاریجواد یادگاری - محمد بیگلری پورجاسم ساعدسنگینارکسترالمدح پیامبر (ص)
1680سرود هوای گریههمایون شجریانمحمد جواد ضرابیانسیمین بهبهانیملایمارکسترالایام هفته
1681سرود ساز و آواز همایون و نسیم سحرهمایون شجریانمحمد جواد ضرابیانسعدیملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1682سرود خانه سوداهمایون شجریانمحمد جواد ضرابیانمولاناملایمارکسترالایام هفته
1683سرود عشق از کجاهمایون شجریانمحمد جواد ضرابیانمولاناملایمارکسترالایام هفته
1684سرود حاصل عمرهمایون شجریانسینا جهان آبادیرهی معیریملایمارکسترالایام هفته
1685سرود دفتر دلهمایون شجریانمحمد جواد ضرابیانفریدون مشیریملایمارکسترالایام هفته
1686سرود سکوتهمایون شجریانسینا جهان آبادیرهی معیریملایمارکسترالایام هفته
1687سرود نسیم وصلهمایون شجریانمحمد جواد ضرابیانرهی معیریملایمارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
1688سرود دولت سحرمحمد عبدالحسینیآزاد میرزا پورمحمد علی معلمسنگینارکسترالهفته دولت
1689سرود کاخ سیاهگروه کرغلامرضا حقیقی فردمصطفی محدثی خراسانیسنگینارکسترالآمریکا
1690سرود غارتگرمازیار عصریعلی تفرشیحسن عسگریسنگینارکسترالآمریکا
1691سرود ایرانمهرداد کاظمیمحمد علی حیدر نیامحمد زمان تفرشیسنگینارکسترالایران
1692سرود زیارت نومهمحمد گلریزاحمد علی راغبمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیمدح امام رضا (ع)
1693سرود قصه شمع سحریعلیرضا افتخاریعلی جعفریانبیژن ترقیملایمارکسترالایام هفته
1694سرود حضور تومهرداد پیکر زادهمنوچهر گودرزیمحمود سنجریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1695سرود بهار جاویدانعبد الرسول کارگشارضا محجوبیحشمتیملایمسنتیایام هفته
1696سرود جان نازنینمهدی حبیبیمهرداد دلنوازیسعدیملایمسنتیمناجات
1697سرود معنای زندگیرضا شیرازیکسری معظمیمحمود سنجریملایمپاپایام هفته
1698سرود ایرانمحمد رضا صادقیحامد پور ساعیناصر زاغری تفرشیملایمپاپایران
1699سیاهان از دست رفتهعلی بیگلری پورسنگینارکسترالسیاهپوستان
1700شور فصل هاعلی بیگلری پورسنگینارکسترالسیاهپوستان
1701صبح سوختهغلامرضا حقیقی فردمحزونارکسترالحسین فرهاد پور
1702جوششغلامرضا حقیقی فردملایمسنتیورزشی - ایام هفته
1703سروغلامرضا حقیقی فردشادسنتیورزشی - ایام هفته
1704شادی ماهورهنرجو - مهیار فیروز بختملایمسنتیایام هفته
1705خاطرههنرجو - مهیار فیروز بختملایمسنتیایام هفته
1706ندای زندگیهومن رادسنگینارکسترالایام هفته
1707پیمان شکستههومن رادسنگینارکسترالایام هفته
1708شبهای آرامهومن رادملایمپاپایام هفته
1709سرود عروجمجید اخشابیمجید اخشابیمحمد علی معلم...پاپایام هفته
1710سرود آرام جانمحمد اصفهانیانوری ابیوردیملایمارکسترالایام هفته
1711سرود تمنامحمد اصفهانیرهی معیریملایمارکسترالایام هفته
1712سرود افسانهمحمد اصفهانیمولاناملایمارکسترالایام هفته
1713سرود تشنگیشهاب بخاراییعباس لطیفیوحید بهادریملایمپاپتولد حضرت عباس (ع)
1714سرود خورشید منعلیرضا شهابعباس لطیفیمولاناملایمپاپامام زمان
1715سرود نقطه آغازعلیرضا شهابعباس لطیفیمرضیه حشمتیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1716سرود دلدادهعلیرضا شهابعباس لطیفیمرضیه حشمتیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1717سرود دخترمعلیرضا شهابعباس لطیفیمرضیه حشمتیملایمپاپفرزند
1718سرود کبوترعلیرضا شهابعباس لطیفیمرضیه حشمتی - علیرضا شهابملایمپاپشهدا
1719سرود بهاریهحمید غلامعلیجعفر زعیمی نیکوشهرام مقدسیملایمپاپبهاری
1720سرود همدلیحمید غلامعلیفریدون خالقیمحمد زمان تفرشیملایمارکسترالوطن
1721سرود راه عشقجاوید عسگریحسن فلاح باباییمولاناملایمپاپمناجات - ایام هفته
1722سرود آواز بیداریحمید غلامعلیافشین رامین - بهزاد عبدیداود نوروزیملایمپاپفلسطین
1723سرود اهریمنگروه کرفرهاد برنجانناصر فیضسنگینارکسترالآمریکا
1724سرود غیبت ماهمحمد گلریزمهیار فیروز بختحسن قدرت آبادیملایمسنتیامام زمان (عج)
1725سرود صبح تجلیمهدی برنگیامید سیارهناصر فیضملایمارکسترالامام زمان (عج)
1726سرود آخرین نماز مولامحمد عبدالحسینیمانی بلوریمحمد عبدالحسینیملایمارکسترالشهادت امام علی (ع)
1727سرود سفر حجقاسم رفعتیمحمد بیگلری پوراسماعیل فرزانهملایمارکسترالمناسک حج
1728سرود دریا دلاسحاق انورهادی آرزمرهی معیریملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1729سرود آهوانهمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازیمحمد علی معلمملایمارکسترالشهدا
1730سرود دو چشم ما و جهانمحمد گلریزعلی تحریریشهرام مقدسیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1731سرود دور از توسعید خلجمجید اخشابیرهی معیریملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1732سرود پدرمازیار عصریشاهین یوسف زمانیفریبا فداییملایمپاپپدر
1733سرود زیر آسمونعباس بهادریحسین بهادریداود نوروزیملایمپاپفراق - ایام هفته
1734سرود دوستمحسن فیروز فاممحسن فیروزفام - بهزاد عبدیآزاده والاییملایمپاپایام هفته
1735سرود ارث معهود مسیحاامید جعفریافشین رامینمحمد علی معلمسنگینارکسترالاسرائیل
1736سرود کرانه عشقمازیار عصری و کرهادی آرزماسماعیل فرزانه - ایرج قنبریسنگینارکسترالصبح - ایام هفته
1737سرود دو برگ پاییزیمهدی فرجامیکیوان ظهیریداود لطف اللهملایمپاپپاییز
1738سرود کمک کنمحمد حشمتیفریدون خشنودیعلیرضا قزوهملایمارکسترالاعیاد مذهبی
1739سرود آرزومحمد حشمتیفریدون خشنودیفصیح الزمان رضوانیملایمپاپایام هفته
1740سرود نسیم گیسوافشین گنجوینیما اطمینانیملایمپاپایام هفته
1741کلیپ نوروزیغلامرضا حقیقی فردشادسنتی
1742کلیپ نوروزی 2غلامرضا حقیقی فردشادسنتینوروزی
1743صبح سوختهغلامرضا حقیقی فردملایمسنتیایام هفته
1744سرود کوهعلی تفرشیصمد جلالیانمحمد علی معلمسنگینپاپطبیعت
1745سرود درخت پیر زیتونکیوان سیادتیشهاب آزادی وطنشاهین رهنماملایمپاپفلسطین
1746سرود مناجاتبهبود نظری افشارمحمود دست پیششادارکسترالرمضان
1747سرود محمد (ص)علی خداییفرهاد فرجلیاسماعیل فرزانهشادارکسترالمدح پیامبر (ص)
1748سرود گلمدی (نیامدی)یونس برومندامیر احمد راستبدمحمدرضا محمدیملایمارکسترالمرثیه
1749سرود اوخشاما (شبیه نباش)فریبرز داناییکامبیز رحیمیناصر فیضملایمارکسترالمرثیه
1750سرود آینه شکستهعلی دلفانیدرویش رضا منظمیغلامرضا سبزعلیملایمسنتیهجران
1751سرود سرزمین سبز ایرانعلی دلفانیدرویش رضا منظمیعلیرضا چنگیزیانملایمسنتیایران
1752سرود سوخته دلعلی دلفانیشهرام منظمیعلیرضا سبزعلیملایمسنتیایام هفته
1753سرود صبح امیدعباس جلیلیانعباس جلیلیانمحمد هاشم ربیعیملایمسنتیامام زمان (عج)
1754سرود ویلان (سرگشته)علاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیآرام مستوفیشادسنتیامام زمان (عج)
1755سرود کوچی دیل (دلم کوچک است)شاهرخ شیر دوستشاهرخ شیر دوستعبدالرضا رضایی نیاملایمارکسترالفراق - ایام هفته
1756سرود سرزمین سبز من ایرانجواد یادگاریجواد یادگاریموسی بیدجملایمارکسترالایران
1757سرود مقام مادرجواد یادگاریجواد یادگاریموسی بیدجملایمسنتیمادر
1758سرود طرحی از تائیسعلی تفرشیمحمدرضا عقیلیمحمد علی معلمسنگینارکسترالآمریکا
1759سرود اهریمن 2گروه کرفرهاد برنجانناصر فیضسنگینارکسترالآمریکا
1760سرود آمریکا آفت بشررشید وطن دوست و کرکورش حیدر نیاداود نوروزیسنگینارکسترالآمریکا
1761سرود کاخ سیاه 2گروه کرغلامرضا حقیقی فردمصطفی محدثی خراسانیسنگینارکسترالآمریکا
1762سرود آمریکا فتنه زمانهگروه کرعلی رحیمیانمحسن حسن زادهسنگینارکسترالآمریکا
1763سرود فریاد مرگ بر آمریکاحسام لرنژادمریم مشهدیامیر کریمیسنگینارکسترالآمریکا
1764سرود فلسطین 5محمد عبدالحسینیمهیار فیروز بختمحمد علی معلمملایمسنتیاسرائیل
1765سرود کرکسجاوید عسگریبهزاد عبدیاسماعیل فرزانهسنگینارکسترالآمریکا
1766سرود داغ قدسعلی تفرشیعلی تفرشیمصطفی محدثی خراسانیسنگینارکسترالفلسطین
1767سرود با تو می جنگیم 2گروه کرفرهاد رحیمیانآزاده والاییسنگینارکسترالاسرائیل - آمریکا
1768سرود انتفاضهامید جعفریشهرام منظمیمحمد علی معلمسنگینارکسترالاسرائیل - انتفاضه
1769سرود شورا و شورجمال الدین منبریمهرداد دلنوازیمحمد علی معلمملایمسنتیانتخابات مجلس - شورا
1770سرود انتخاباتعلی اصغر رستمیمجید اخشابیمحمد علی معلمسنگینسنتیانتخابات مجلس
1771سرود هم حصارانحشمت الله رجب زادهشهرام منظمیمحمد علی معلمسنگینسنتیانتخابات مجلس - شورا
1772سرود قصه سازینیما مسیحافرهاد برنجانمحمد علی معلمسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1773سرود معراجمحمد اصفهانیمجید اخشابیمحمد علی معلم - پرویز حبیب آبادیملایمارکسترالانتخابات مجلس
1774سرود شهر شیرانمحمد عبدالحسینیغلامرضا حقیقی فردمحمد علی معلمسنگینارکسترالدهه فجر
1775سرود ربع قرن انقلاب اسلامینیما مسیحا - جمال الدین منبریغلامرضا حقیقی فردمحمد علی معلمسنگینارکسترالدهه فجر
1776سرود فجرعلی تفرشیمحمد بیگلری پورمحمد علی معلمسنگینارکسترالدهه فجر
1777سرود برپا ایرانمحمد عبدالحسینیغلامرضا حقیقی فردمحمد علی معلم - محمد عبد الحسینیملایمسنتیدهه فجر
1778سرود یادگاریعلی تفرشیمزدا انصاریضیاء الدین شفیعیسنگینارکسترالدهه فجر
1779بیست و پنجمین بهار آزادیاسحاق انورهادی آرزمپرویز بیگی حبیب آبادیشادسنتیدهه فجر
1780سرود شور و شکفتنجاوید عسگریکیوان اعلاییعلیرضا قزوهسنگینارکسترالدهه فجر
1781سرود راویجاوید عسگریشهرام مظلومیعبدالجبار کاکاییسنگینپاپدهه فجر
1782سرود نوبهار و بهمنعلاء الدین بابا شهابیآزاد میرزا پور - داود ورزیدهآرام مستوفیشادسنتیدهه فجر
1783سرود لاله های بهمنعباس جلیلیانآزاد میرزا پور - امیر محمد رضاییمحمد هاشم ربیعیملایمپاپدهه فجر
1784سرود بهمن بایرامی (عید بهمن)بهبود نظری افشاررجب ابراهیمیشادسنتیدهه فجر
1785سرود بهار عشقحشمت الله رجب زادهشهرام منظمی - شهریار منظمیعلیرضا چنگیزیانشادسنتیدهه فجر
1786سرود طلوع فجرجواد یادگاریجواد یادگاری - کوروش حیدر نیاجاسم ساعدیملایمارکسترالدهه فجر
1787سرود آزاده لرین سلطانیاصغر صفی پورشاهرخ پناهی فردمحمود دست پیشملایمارکسترالعید غدیر
1788سرود نشان امیدرشید وطن دوست و کرجابر اطاعتی - شهرام مظلومیناصر فیضسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1789سرود افق روشنشهرام محمدیآزاد میرزا پور - مانی بلوریآرام مستوفیسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1790سرود حماسه حضورحشمت الله رجب زادهشهرام منظمی - شهریار منظمیعلیرضا چنگیزیانشادسنتیانتخابات مجلس
1791سرود حضورگروه کرمعصومه بیابانیسعید نوریسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1792سرود رمز و رویشعلی تفرشیفرهاد برنجانناصر فیضسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1793سرود انتخابات 2علی تفرشیمحمد بیگلری پورمصطفی محدثی خراسانیسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1794وله شماره 1 - انتخاباتگروه کرمهیار فیروز بختمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیانتخابات مجلس
1795وله شماره 2 - انتخاباتگروه کرمهیار فیروز بختمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیانتخابات مجلس
1796وله شماره 3 - انتخاباتگروه کرمهیار فیروز بختمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیانتخابات مجلس
1797وله شماره 4- انتخاباتگروه کرمهیار فیروز بختمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیانتخابات مجلس
1798سرود برکتامید جعفریافشین رامیناسماعیل فرزانهملایمپاپسالمندان
1799سرود آشنا(باد صبا)هادی سر کمریهادی سر کمریحافظملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
1800سرود لبخند بهاریمهرداد پیکر زادهفریدون خالقیمحمد علی شفایی...پاپبهاری
1801سرود قدسبهبود نظری افشارحسین صادقیانشادسنتیفلسطین
1802سرود انتفاضهرشید وطن دوستکامبیز رحیمیناصر فیضشادارکسترالفلسطین - انتفاضه
1803سرود هجوم آئینه هاعلی خدایی و کربهزاد عبدیمحمد علی معلمسنگینارکسترالطبیعت - خشکسالی
1804سرود قنوت درختمهدی حبیبیجابر اطاعتیمهدی حبیبیسنگینارکسترالطبیعت
1805سرود چوبیعادل خالدیآزاد میرزا پورآرام مستوفیشادسنتیایام هفته
1806سرود شکرانهفریدون پور رضارضا فداییعبدالرضا رضایی نیاشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1807سرود اولدوز(ستاره)فریبرز داناییشاهرخ پناهی فردناصر فیضملایمارکسترالدهه فجر
1808سرود وطننیما مسیحاعلی بکانپرویز بیگی حبیب آبادیسنگینارکسترالدهه فجر - وطن
1809سرود صبح وطنحشمت الله رجب زادهحسینعلی رجبی اسلامی حسین اسرافیلیملایمسنتیبهاری
1810سرود الدوز (ستاره)فریبرز داناییشاهرخ پناهی فردناصر فیضملایمارکسترالدهه فجر
1811سرود حرف روشنخسرو معصومیمهرداد دلنوازیاسماعیل فرزانهسنگینارکسترالدهه فجر
1812سرود ایران سر بلندجمشید عزیز خانیجمشید عزیز خانیمحمد رضا فتاحیشادسنتیدهه فجر - ایران
1813سرود جشن آزادیعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیسعدالدین ستودهشادسنتیدهه فجر
1814فجر آزادی غلامرضا حقیقی فردسنگینارکسترالدهه فجر
1815سرود روز آفتابمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازیمریم نائین زادهملایمسنتیانتخابات مجلس
1816سرود برگ های درخت آزادیمحمد عبدالحسینیمهرداد دلنوازینبات الله سعیدیملایمسنتیانتخابات مجلس
1817سرود حماسه حضورگروه کرغلامرضا حقیقی فردشفاهیسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1818سرود رمز رویشرشید وطن دوستفرهاد برنجانمحمود دست پیشسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1819سرود حضور غیرتمندحشمت الله رجب زادهآزاد میرزا پورهاشم ربیعیشادسنتیانتخابات مجلس
1820سرود به پیشرشید وطن دوستفرهاد برنجانمحمود دست پیشسنگینارکسترالانتخابات مجلس
1821سرود سیل اشکمجید اخشابیمجید اخشابیحافظمحزونارکسترالزلزله بم
1822سرود ناله ماهمحمد گلریزاحمد علی راغبعلیرضا قزوهملایمسنتیزلزله بم
1823سرود زندگیمحمد عبدالحسینیاحمد علی راغبپرویز بیگی حبیب آبادیسنگینارکسترالزلزله بم
1823سرود زندگیمحمد عبدالحسینیاحمد علی راغبپرویز بیگی حبیب آبادیسنگینارکسترالزلزله بم
1825سرود مرد آئینامیر تاجیک و کرعلی بکانمحمد علی معلمسنگین...دهه فجر
1826سرود سر منزل مقصودمحمد عبدالحسینیپدیده احرار نژادصائب تبریزیملایمسنتیدهه فجر
1827سرود ماه منجمال الدین منبریجمال الدین منبریاسماعیل فرزانهسنگینارکسترالدهه فجر
1828مرثیه بمعلی بیگلری پورمحزونارکسترالزلزله بم
1829بامدادشهرام مظلومیملایمارکسترالایام هفته
1830سرود فلسطین 6گروه کرحسن فراهانیعلی ناصریسنگین...فلسطین
1831سرود قدسامید جعفریشهرام مظلومیمحسن حسن زادهملایمپاپقدس
1832سرود نه ایستر امریکا(آمریکا چه می خواهد)محمد رضا متینکامبیز رحیمیسعید بذلیسنگینارکسترالآمریکا
1833سرود یاشیلبو تولار(سبز قامتان)جمشید نجفیجابر اطاعتیمحمود دست پیششادارکسترالدهه فجر
1834سرود آئینه ابدینادر جوادیجابر اطاعتیناصر فیضشادارکسترالعید غدیر
1835سرود پائیز واقتی(وقت پائیز)صادق پرتویرضا رضویسعید بذلیشادپاپپاییز
1836سرود قیزیل اوزوک(انگشتر طلا)خسرو محصوریتوفیق قلی اوفرسول رضاسنگینارکسترالایام هفته
1837سرود مستانهعلاء الدین بابا شهابیمحمد جعفری امیدملایمسنتیایام هفته
1838سرود سر شوریدهمحمد دستمزدیحسین فرهاد پورکرامتشادسنتیمناجات - ایام هفته
1839سرود آفاق ایمانعلی تفرشیمهرداد جهانفرمصطفی محدثی خراسانیسنگینارکسترال ایام هفته
1840سرود پیدایش نورعلی تفرشیاسماعیل تهرانیزهره نارنجیسنگینارکسترالدهه فجر
1841سرود شکوفاییغلامرضا پیرویاحمد علی راغبپرویز بیگی حبیب آبادیشادسنتیبهاری
1842سرود رستخیزفریبرز غفاریمحمد مهدی گورنگیحمید سبزواریسنگینارکسترالاسرائیل
1843سرود تندیس اهریمنرضا شیرازیکسری معظمیناصر فیضسنگینارکسترالآمریکا
1844سرود مرهمبیژن گوهریسهیل ایوانیداود نوروزیملایمپاپدهه فجر
1845سرود روح مهربانیعلی محتشممحمدجواد سام نژادخلیل جوادیملایمپاپبهاری
1846سرود میلاد امام حسین(ع)مهدی حبیبیبهمن سپهری شکیبحمید سبزواریملایمسنتیتولد امام حسین(ع)
1847سرود چشمه مهر مهدی حبیبیجمال الدین منبریمصطفی محدثی خراسانیملایمسنتیمناجات
1848سرود شب هجران محمد عبدالحسینیچکاوک یغماییناصر فیضملایمسنتیمناجات ایام هفته
1849سرود شور محبتمحمد عبدالحسینیغلامرضا حقیقی فردحافظملایمسنتیبهاری
1850شور محبتغلامرضا حقیقی فردملایمسنتیبهاری
1851سفر سرنوشتغلامرضا حقیقی فردسنگینارکسترالایام هفته
1852مارش شادیعلی بیگلری پورشادارکسترالدفاع مقدس
1853سرود خوشتر از جانمحمد عبدالحسینیسورنا صفاتیخاقانیملایمسنتیایام هفته
1854سرود حکایت دلغلامحسین اشرفیمانی بلوریحافظملایمارکسترالایام هفته
1855سرود برادرامیر محزونتورج شعبانخانیرضا عبدالهیملایمپاپبرادر
1856سرود ناجیشاهین آرینعلیرضا شیبانیحسن عسگریملایمپاپدفاع مقدس
1857سرود ترانه سازعلی لهراسبیمحمد رضا چراغعلینیلوفر لاری پورملایمپاپخانواده
1858سرود اوره سلطانیم(ساطان قلبم)فریدون بیگلریرضا رضویمحمود دست پیشملایمپاپامام زمان (عج)
1859سرود تبریز لیم (تبریزی هستیم)یونس برومندمجید راستبدناصر فیضسنگینارکسترالتبریز
1860سرود تمنای دیدارنادر وثوقیآزاد میرزا پورحافظ - حقیقیملایمپاپمدح پیامبر (ص)
1861سرود اتحادجمشید عزیز خانیجمشید عزیز خانیسعدالدین ستودهشادسنتیاتحاد -امام زمان(عج)
1862سرود قاصد بهاررضا صالحیهمایون یزدانیرضا بختیاریشادسنتیبهاری - نوروزی
1863سرود مژده عیدعلی خداییداود ورزیدهاسماعیل فرزانهشادسنتیاعیاد
1864سرود دوش دیممرتضی محمدیاحمد علی راغبحافظشادسنتیایام هفته
1865سرود بیا بیا دلدار منعلیر ضا افتخاریجلیل عندلیبیمولاناملایمسنتیامام زمان (عج)
1866سرود سوز عاشقانبهرام گودرزیاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیایام هفته
1867سرود وصل توملک محمد مسعودیهادی منتظریمولاناملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
1868سرود باغ تماشامهرداد کاظمیسهیل ایوانیساعد باقریملایمارکسترالایام هفته
1869سرود هر شب من و دلعلیرضا افتخاریپرویز مشکاتیانملایمسنتیایام هفته
1870سرود جمال جانانمنوچهر طاهرزادهسهیل ایوانیحافظملایمسنتیایام هفته
1871سرودگنبد میناابراهیم ذوالقدرمحمد رضارحیمیحافظملایمسنتیایام هفته
1872سرود مستانهبهروز توکلیمحمد جلیل عندلیبیمولاناملایمسنتیایام هفته
1873سرود عید امد و عید آمدحسن فداییانحسین فرهاد پورملایمسنتیاعیاد مذهبی
1874سرود شیرین دهنابراهیم ذوالقدرمحمد احمدیانمولاناملایمسنتیایام هفته
1875سرود پنجره نوربهرام گودرزیعلی اکبر پورمولاناملایمسنتیایام هفته
1876سرود کرانه نورعباس بهادریحسین بهادریکاشانیملایمپاپبهاری - ایام هفته
1877سرود بارانمهدی حبیبیحسین فرهاد پورعلی اکبر خلیلیملایمسنتیباران
1878سرود بهار منعباس بهادریعلیرضا آزاد بختزهره نارنجیملایمپاپبهاری
1879سرود بوی گل و سنبلمحسن حسن زادههادی آرزماصفهانیملایمسنتیبهاری
1880سرود بوی نوروزمحمد گلریزاحمد علی راغبسعدیملایمارکسترالنوروزی
1881سرود جوانی داود فراهانیداود فراهانیبامداد جویباریملایمسنتیجوانی - بهاری
1882سرود بهار گلاسفندیار رنجبریاسفنیار رنجبریاسفندیار رنجبریملایمارکسترالبهاری
1883سرود گل رازعباس بهادریحسین بهادریمشفق کاشانیشادپاپبهاری
1884سرود رندانهمنوچهر طاهرزادهمنوچهر طاهرزادهحسن خراباتیشادسنتیعرفانی
1885سرود آفتابمهدی سپهرمحمد بیگلری پورمولاناملایمارکسترالایام هفته
1886سرود میهمانمهرداد کاظمیمحمود منتظم صدیققیصر امین پورشادسنتیعید فطر
1887سرود فر ایمانبیژن خاوریعلی رئیس فرشیدمحمود شاهرخیملایمارکسترالهفته دفاع مقدس
1888سرود فصل بهار امدعباس بهادریمحمد علی حیدر نیامحمود شاهرخیشادسنتیدهه فجر
1889سرود در حریم رازمهرداد کاظمیاحمد علی راغبمحمود شاهرخیملایمارکسترالنماز
1890سرود آخرین تپش هابیژن خاوریاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیجشن عاطفه ها
1891سرود شوق شکفتنمهرداد کاظمیساسان جمالیانمحمد رضا سهرابی نژادملایمسنتینماز
1892فروغ جاوید علی(ع)افشین رامینشادسنتیایام هفته
1893پنجره نورعلی اکبر پورشادسنتیایام هفته
1894کرانه نورحسین بهادریملایمسنتیایام هفته
1895بارانحسین فرهاد پورملایمسنتیایام هفته
1896بهار منعلیرضا آزاد بختملایمپاپایام هفته
1897دو نوازی برای سنتورکاظم داودیانملایمتکنوازیایام هفته - زیر صدا
1898سرود حریم رازکیا باقریاحمد علی راغبساعد باقریملایمسنتیمناجات
1899سرود هجرت سبزبیژن خاوریمحمد علی حیدر نیاسیما قدرتیشادپاپدهه فجر - 12 بهمن
1900سرود دلدار رسیده استبیژن خاوریسید محمد میر زمانیعزیز الله زیادیشادسنتیدهه فجر - 12 بهمن - اعیاد مذهبی - نیمه شعبان
1901سرود چشم روشنیبیژن خاوریفرید شب خیزقیصر امین پورشادپاپ12 بهمن - اعیاد مذهبی - نیمه شعبان - بهاری
1902سرود عارفانهجمال الدین منبریمحمد سریرسعدیملایمارکسترالعرفانی
1903سرود بهار اینجاستتورج زاهدیحمید شاهنگیانزهره نارنجیملایمپاپدهه فجر - 12 بهمن - بهاری
1904سرود طاقت هجرانجمال الدین منبریجمال الدین منبریعراقیملایمسنتیفراق - ایام هفته
1905سرود وصل جانانمهرداد کاظمیسهیل ایوانیفروغی بسطامیملایمسنتیمناجات
1906سرود مقام صبرعلیرضا افتخاریپرویز مشکاتیانملایمسنتیایام هفته
1907سرود علی ای همای راستانبیژن پارسااحمد علی راغبمشفق کاشانیملایمسنتیتواد امام علی (ع) - مدح علی (ع)
1908سرود یا علیبابا میرزایفبابا میرزایفبابا میرزایفملایمسنتیتواد امام علی (ع) - مدح علی (ع)
1909آواز: مرحبا ای شیر یزدان آمدیقاسم رفعتیشهریار فر یوسفیمشفق کاشانیملایمسنتیتواد امام علی (ع) - مدح علی (ع)
1910سرود آتش عشقبیژن پارساهادی منتظریمولاناملایمسنتیایام هفته
1911سرود باغ تماشامهرداد کاظمیسهیل ایوانیساعد باقریملایمسنتیایام هفته
1912سرود سلسله موی دوست (تصنیف و مقدمه)بهرام سارنگمهرداد دلنوازیصفا اصفهانیملایمسنتیایام هفته
1913سرود دوش دیدممرتضی محمدیاحمد علی راغبحافظملایمسنتیایام هفته
1914شب عاشقانعلی رحیمیانسنگینارکسترالایام هفته - زیر صدا
1915تکنوازان - 182منصور نریمان-جهانگیر ملکملایمتکنوازیزیر صدا - ایام هفته
1916تکنوازیجمال جهانشاد-محمود فرهمندملایمتکنوازیزیر صدا - ایام هفته
1917دو نوازی سه تار و تبکذوالفنون-ارش قرهنگ فرملایمتکنوازیزیر صدا - ایام هفته
1918سرود خرقه سوختهرضا رضاییمحمد جواد ضرابیانسعدیملایمسنتیعرفانی - ایام هفته
1919سرود دیدار معبودجمال الدین منبریعلی رحیمیانمولاناملایمارکسترالمناجات
1920سرود نشان بی نشانحسام الدین سراجعلی رحیمیانخواجوی کرمانیملایمارکسترالمناجات
1921سرود بلاغت سبزعباس بهادریعلی رحیمیانساعد باقریملایمارکسترالمحرم-حضرت عباس(ع)
1922سرود فصل رویشعباس بهادریحسین بهادریغیاث ابادیملایمارکسترالدهه فجر
1922سرود فصل رویشعباس بهادریحسین بهادریغیاث ابادیملایمارکسترالدهه فجر
1924سرود صدای پای بهارجمال الدین منبریمزدا انصاریفریدون مشیریملایمارکسترالبهاری
1925سرود علی ای همای رحمتمهرداد افشاریمحمود تاجبخش شهریارملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1926سرود مولا علی(ع)احمد مرتضی پورحسین فرهاد پورمحمود شاهرخیملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1927سرود کشتی نجات علی (ع)جهانگیر زمانیمحمد میر زمانیمحمود شاهرخیملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1928سرود جوهر ایمانسیامک علیقلی و کرمحمد میر زمانیمحمود شاهرخیملایمارکسترالتواد امام علی (ع)
1929سرود علی (ع)جانمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیملایمپاپتبریز
1930سرود مولا علی(ع)2محسن حسن زادهمحسن حسن زادهپژمان بختیاریملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1931سرود مولا علی(ع)3محمد ملک مسعودیدارابیمولاناملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1932تصنیف ساغر خوبانسید عبد الحسین مختابادسید عبد الحسین مختاباداوستاملایمسنتیایام هفته
1933سه تار و آواز دشتیسید عبد الحسین مختابادسید عبد الحسین مختاباداوستاملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
1934تصنیف شکوهسید عبد الحسین مختابادسید عبد الحسین مختاباداوستاملایمسنتیعرفانی - ایام هفته
1935تصنیف کاروانسید عبد الحسین مختابادسید عبد الحسین مختاباداوستاملایمسنتیشهدا
1936ساز و آواز در کوی دوستحسام الدین سراجملایمتکنوازیمناجات
1937سا ز و آواز دلتارامحسام الدین سراجعلی رحیمیانملایمارکسترالمناجات
1938سرود بهار آمدجمال الدین منبریمحمد سریرمولاناملایمارکسترالبهاری
1939سرود مژده بهارقدمیعلی رحیمیانحافظملایمارکسترالبهاری
1940سرود عطر نرگسبیژن خاوریفرید شب خیزفریدون مشیریشادپاپبهاری
1941سرود بهار آمد2مهرداد کاظمیحسن ریاحی مولاناشادارکسترالبهاری - ایام هفته
1942سرود ای عاشقانحسام الدین سراجعلی رحیمیانملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
1943سرود به گلزا ر بر آمدعلیر ضا افتخاریجلیل عندلیبیسعدیملایمسنتیایام هفته
1944سرود تعاونپرویز طاهریاحمد رضا معید محسنیگرما رودیملایمارکسترالروز تعاون
1945سرود محبتعباس بهادریمحمد علی حیدر نیاحمید سبزواریملایمارکسترالجشن عاطفه ها- ایام هفته - مهربانی
1946سرود پیر عرفاملک محمد مسعودیسهیل ایوانیشهرضیاییملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1947سرود فروغ جاویدحسن همایونفالافشین رامینعطار نیشابوریملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1948سرود چراغی از علی دارممهدی بهزاپور فخری ملک پور تورج نگهبانملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1949سرود یا علی(ع)بهرام حصیریاسدالله ملکمشفق کاشانیملایمسنتیتواد امام علی (ع)
1950در حریم رازاحمد علی راغبملایمارکسترالبهاری
1951آخرین تپش هااحمد علی راغبملایمسنتیبهاری
1952شوق شکفتنساسان جمالیانملایمارکسترالبهاری
1953آمد بهارمهرداد دلنوازیشادسنتیبهاری
1954هجرت سبزمحمد علی حیدر نیاشادپاپبهاری
1955دلدار رسیده استسید محمد میر زمانیشادسنتیبهاری
1956کوچه هامحمد احمدیانشادسنتیبهاری
1957چشم روشنیفرید شب خیزشادپاپبهاری
1957چشم روشنیفرید شب خیزشادپاپبهاری
1959سرود رحمت حقداود فراهانیداود فراهانیمشفق کاشانیمحزونارکسترالمحرم
1960سرود لبهای فراتمهرداد کاظمیعلی بکانسهرابی نزادمحزونارکسترالمحرم
1961سرود چنگ سکوتمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهقادر طهماسبیعزاارکسترالمحرم
1962سرود شهید نینوامحسن حسن زادهمحسن حسن زادهحسن عسگریعزاارکسترالمحرم
1963سرود حافظ خون شهیدانمحمد گلریزمحمد گلریزسید رضا مویدعزاارکسترالمحرم
1964سرود راز نغمه هاسید عبد الحسین مختابادمهیار فیروز بختکاشانیشادسنتیایام هفته
1965سرود یگانگیسید عبد الحسین مختابادمحمد ساعدشیر علی لایقشادسنتیوحدت
1966سرود حدیث هجرانسید عبد الحسین مختابادحمید شاهنگیانحمید سبزواریسنگینارکسترال
1967سرود آشناییسید عبد الحسین مختابادمهیار فیروز بختسعدیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1968سرود خلوتگه پارساییسید عبد الحسین مختابادمحمد ساعدحافظملایمسنتیمناجات - ایام هفته
1969سرود نوجوان اکبر منمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیعزاارکسترالمحرم
1970سرود محرم آمدمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیوحشی بافقیعزاارکسترالمحرم
1971سرود کشته کربلامهرداد کاظمیحسینعلی رجبی اسلامی سیف فرقانیعزاسنتیمحرم
1972سرود وداع با زینب (س)داود فراهانیامیر جاویدانکاشانیعزاارکسترالمحرم
1973سرود شام ماتم اربعینمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهغرویعزاارکسترالمحرم
1974سرود آه دلمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهعزاارکسترالمحرم
1975عطر نرگسفرید شب خیزشادپاپاعیاد - ایام هفته
1976بهار آمدحسن ریاحی شادارکسترالاعیاد - ایام هفته
1977یا علی (ع)اسدالله ملکملایمسنتیایام هفته
1978محبتمحمد علی حیدر نیاملایمارکسترالایام هفته
1979غزالمحمد ساعدشادسنتیاعیاد - ایام هفته
1980رنگمهیار فیروز بختشادسنتیایام هفته
1981رنگ 2محمد ساعدشادسنتیاعیاد - ایام هفته
1982راز نغمه هامحمد ساعدشادسنتیاعیاد - ایام هفته
1983تکنوازی 16شریف رضویملایمتکنوازیزیر صدا - آنونس
1984تکنوازان - 203فرهنگ شریف - جهانگیر ملکملایمتکنوازیزیر صدا - آنونس
1985دو نوازی سه تار و تبک 2ذوالفنون- فرهنگ فرملایمتکنوازیزیر صدا - آنونس
1986دو نوازی سه تار و تبک 3ذوالفنون- فرهنگ فرملایمتکنوازیزیر صدا
1987موسیقی کلاسیکفرانسیس لستعزاارکسترالعزاداری
1988لبهای فرتعلی بکانعزاارکسترالعزاداری
1989رحمت حقداود فراهانیعزاارکسترالعزاداری
1990کشته کربلاحسینعلی رجبی اسلامی عزاارکسترالعزاداری
1991وداع با زینبامیر جاویدانعزاسنتیعزاداری
1992سرود حسین حسینمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهمحمد علی مجاهدیعزاارکسترالمحرم
1993سرود نوای همسنگرمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهمحمد جواد شفقعزاارکسترالمحرم - اربعین
1994به مناسبت سوگواری امام حسنعلی بیگلری پورعزاارکسترالمحرم
1995سرود تشنه کامان فراتعلی خداییحمید شاهنگیانمشفق کاشانیعزاارکسترالمحرم
1996سرود شقایقمحمد اصفهانیحمید شاهنگیانسهیل محمودیعزاارکسترالمحرم
1997سرود سالار مظلومانمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهسیمین دخت وحیدیعزاارکسترالمحرم
1998آواز: اشک گلایرج کریمیاسدالله ملکملایمتکنوازیمناجات
1999سرود وارث محمد (ص)بهرام گودرزیشهریار فر یوسفیملایمسنتینیمه شعبان
2000سرود مهر عدالتپرویز طاهریعلی اصغر هنر جومحمود شاهرخیملایمسنتینیمه شعبان
2001سا ز و آواز بیدادمحمد منتشریشهریار فر یوسفیملایمتکنوازیمناجات
2002سا ز و آوازمحمد گلریزشهریار فر یوسفیملایمتکنوازیمناجات
2003سا ز و آواز(در مایه بیات ترک)محمد منتشریشهریار فر یوسفیملایمتکنوازیمناجات
2004سا ز و آواز(در مایه بیات ترک)محمد منتشریشهریار فر یوسفیملایمتکنوازیمناجات
2005سا ز و آواز(در دستگاه ماهور)جمال الدین منبریشهریار فر یوسفیملایمتکنوازیمناجات
2006سرود محمد مظهر دینعلاء الدین بابا شهابیحسین زمانحسن صلاحسنگینارکسترالمدح پیامبر (ص)
2007سرود عشق خوش آمدیمحمد گلریزمهرداد کاظمیموسویسنگینارکسترالمدح پیامبر (ص)
2008سرود مصطفیعبدالحسین مختابادمهرداد کاظمیطیب اصفهانیملایمتکنوازیمدح پیامبر (ص)
2009سرود چهره گلمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیطیب اصفهانیملایمسنتیمدح پیامبر (ص)
2010سرود بعثت حضرت محمد(ص)محمد علی قدمیعلی رئیس فرشیدحافظملایمسنتیمبعث
2011سرود در ماتم حسن(ع)چنگیز حبیبیانحسینعلی رجبی اسلامی ناصر رحیمیعزاارکسترالشهادت امام حسن مجتبی(ع)
2012در ماتم حسن(ع)حسینعلی رجبی اسلامی عزاارکسترالشهادت امام حسن مجتبی(ع)
2013سرود شکیباییحمید غلامعلیحمید شاهنگیانسهیل محمودیعزاارکسترالشهادت امام حسن مجتبی(ع)
2014سرود حسرت جداییمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهمحمود شاهرخیعزاارکسترالرحلت پیامبر(ص)
2015سرود باغ لالهمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهوصالعزاارکسترالشهادت امام حسن مجتبی(ع)
2016سرود یوسف مصرمحسن حسن زادهمحسن حسن زادهآیت الله غرویعزاارکسترالشهادت امام حسن مجتبی(ع)
2017سرود ویرانهودود موذن زادهحاج یحیویعزاارکسترالمحرم -عاشورا
2018سرود یارالی اکبرودود موذن زادهمهدی کلهرحاج یحیویعزاارکسترالمحرم -عاشورا
2019سرود کبوتر راه حرمچنگیز حبیبیانمهدی کلهرمحمود شاهرخیعزاارکسترالمحرم -عاشورا
2020سرود وداعحمید غلامعلیحمید شاهنگیانسهیل محمودیعزاارکسترالمحرم -عاشورا
2021سرود غوغای نینوامهرداد کاظمیمحمد بیگلری پورمحمود شاهرخیعزاارکسترالمحرم
2022سرود ندانم چه هستیداود فراهانیداود فراهانیبامداد جویباریملایمسنتیمناجات
2023سرود جمال حقمحمد گلریزمحمد ساعدیعراقیملایمسنتیمناجات ایام هفته
2024سرود هواه خواهداود فراهانیداود فراهانیحافظملایمسنتیایام هفته
2025تصنیف انتظاردرویش رضا منظمیدرویش رضا منظمیشفیعیانملایمسنتینیمه شعبان - ایام هفته
2026سرود شقایققزلباش بختیاریقزلباش بختیاریکریمیملایمسنتیبهاری
2027سرود قزیل شاهین(خلبانان)ودود موذن زادهسعید بذلیملایمارکسترالخلباتان
2028سرود قزیل پائیز(پائیز طلائی)عباس پرنیانکامبیز رحیمیملایمارکسترالپاییز
2029سرود بهار آزادیکوثر علی شهبازیسعید بذلیملایمسنتیانقلاب -دهه فجر
2030سرود باهار نفسی(نفس بهار)محمد رضا متینمحمود بلوریشادسنتیبهاری
2031سرود باهار نفسی(نفس بهار)عباس پرنیانکامبیز رحیمیمحمود دست پیششادارکسترالبهاری
2032گل پامچالملایمارکسترالبهاری - ایام هفته
2033محلی مازندرانیملایمارکسترالایام هفته
2034محلی شیرازیملایمارکسترالایام هفته
2035سلو ترومپت همراه با تارملایمارکسترالایام هفته
2036غزالملایمارکسترالایام هفته
2037سلو ترومپت همراه با پیانوملایمارکسترالباران - ایام هفته -شب
2038مریمملایمارکسترالایام هفته
2039موسیقی عزا و اربعینعزاارکسترالعزاداری
2040موسیقی عزا و اربعینعزاارکسترالعزاداری
2041سرود پیک گلعبدالحسین مختابادمحمد بیگلری پورمحمود شاهرخیملایمسنتیبهاری
2042سرود سواران سفر بهمن کاظمیبهمن کاظمیحافظملایمسنتیبهاری
2043سرود بهارداود فراهانیداود فراهانیکاشانیملایمسنتیبهاری
2044سرود بهار سادگیهافریدون سلامتسید محمد میر زمانیساعد باقریملایمسنتیبهاری
2045سرود خانه گلیعباس بهادریعلی بهادریسهیل محمودیسنگینارکسترالامام علی (ع) -حضرت زهرا (س)
2046سرود کوچه هاحسن همایونفالمحمد احمدیانسهیل محمودیشادسنتیبهاری
2047سرود پدربیژن خاوریعلی رحیمیانمحمود شاهرخیشادارکسترالپدر
2048سرود مادربیژن خاوریعلی رحیمیانمحمود شاهرخیشادارکسترالمادر
2049سرود سعادتبیژن خاوریمحمد میر زمانیمحمود شاهرخیملایمسنتیسعادت
2050سرود گذشتعباس بهادریمحمد میر زمانیمحمود شاهرخیشادسنتیگذشت
2051سرود بد خوییعباس بهادریمحمد میر زمانیمحمود شاهرخیملایمسنتیبد خویی
2052سرود بهاریهداود حیدریاحمد علی راغبشادپاپبهاری
2053سرود عشقبیژن خاوریمحمد میر زمانیمحمود شاهرخیملایمارکسترالوحدت
2054سرود سوی توقدمیعلی رئیس فرشیدگلچین معانیشادسنتیامام علی (ع)
2055قطعه بهاری گل دوستیحسن همایونفالافشین رامینحسن عسگریشادسنتیبهاری
2056سرود آئینه بهارحسن عابدینیامیر جاویدانبامداد جویباریشادسنتیبهاری
2057سرود دفتر عشقجهانگیر زمانیعلی اکبر پوربیاتملایمسنتیهفته دفاع مقدس
2058سرود میلاد گلحسن همایونفالامیر جاویدانبامداد جویباریشادپاپبهاری
2059تصنیف گلزار عشقامیر ناصر اشرفیحسن کساییمولاناملایمسنتیبهاری
2060ساز و آواز 2امیر ناصر اشرفیحسن کساییسعدیملایمتکنوازیمناجات
2061تصنیف لعل شکر ریزامیر ناصر اشرفیحسن کساییوحشی بافقیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
2062ساز و آواز (چهارگاه)امیر ناصر اشرفیحسن کساییحافظملایمتکنوازیمناجات
2063تصنیف وصل هجران (ضربی شوشتری)امیر ناصر اشرفیحسن کساییبابا طاهرشادسنتیمناجات - ایام هفته
2064تصنیف دستارامیر ناصر اشرفیامیر ناصر اشرفیحافظشادسنتیمناجات - ایام هفته
2065چهار مضرابعلی وظیفه دوستشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2066ساز و آواز بیاتامیر ناصر اشرفیعلی وظیفه دوستمولاناملایمتکنوازیمناجات
2067تصنیف لیلی و مجنونامیر ناصر اشرفیاسماعیل مهرتاش - اصغر بهاریبابا طاهر...سنتیمناجات - ایام هفته
2068آواز: پرده عشاقحمیدرضا نور بخشفرامرز پایورمولاناملایمسنتیایام هفته
2069آواز: پرده عشاق 2حمیدرضا نور بخشفرامرز پایورمولاناملایمسنتیایام هفته
2070تصنیف دشتی: چرخ گردونعلی اصغر شاه زیدیعلی تجویدیبیژن ترقی - شمس تبریزیملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
2071آواز دشتیعلی اصغر شاه زیدیعلی تجویدیشمس تبریزی - بیژن ترقیملایمتکنوازیایام هفته
2072سرود چرخ گردونعلی اصغر شاه زیدیعلی تجویدیدرگاهی خراسانی - سعدیملایمارکسترالایام هفته
2073سرود چرخ گردون 2علی اصغر شاه زیدیفریدون شهبازیانبیژن ترقی - شمس تبریزیملایمسنتیایام هفته
2074آواز بیات زندعلی اصغر شاه زیدیفریدون شهبازیانسعدی - درگاهی خراسانیملایمتکنوازیایام هفته
2075تصنیف بیات زندعلی اصغر شاه زیدیفریدون شهبازیانسعدی - درگاهی خراسانیملایمسنتیایام هفته
2076جان عشاقشجریان و ارکستر سمفونیکپرویز مشکاتیانحافظ - بابا طاهرملایمارکسترالایام هفته
2077جان عشاق 2محمدرضا شجریان و ارکستر سمفونیکپرویز مشکاتیانحافظ - بابا طاهرملایمارکسترالایام هفته
2078سرود ساقیمهرداد کاظمیعلی درخشان (علی حیدرنیا)شادسنتیمناجات - ایام هفته
2079سرود همدم گلمهرداد کاظمیعلی درخشان (علی حیدرنیا)حافظشادسنتیمناجات - اعیاد - ایام هفته
2080سرود همدم گل (سرو چمان)مهرداد کاظمیعلی درخشان (علی حیدرنیا)حافظشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2081مهرگانمسعود جاهد - بابک شهریملایمسنتیزیر صدا - آنونس - ایام هفته
2082سبلانمهدی کلهرسنگینارکسترالزیر صدا - ایام هفته
2083روزتان بخیرفریدون حافظیشادارکسترالزیر صدا - ایام هفته
2084باران و پنجرهجابر اطاعتیشادپاپایام هفته
2085سلام صبحگاهیجابر اطاعتیشادارکسترالایام هفته
2086آرم شکارجمال الدین منبریشادارکسترالایام هفته
2087آرم طبیعتجمال الدین منبریشادسنتیایام هفته
2088قطعه پردیسمسعود جاهدملایمسنتیایام هفته
2089سلو ویلنمسعود جاهدملایمتکنوازیزیر صدا - ایام هفته
2090رنگ شوشتریمسعود جاهدشادسنتیایام هفته
2091در ازلمهدی کلهرملایمارکسترالزیر صدا - آنونس - ایام هفته
2092عید عیدهامزدا انصاریملایمسنتیایام هفته
2093چلچراغ دوستیجمال الدین منبریملایمارکسترالایام هفته
2094چذبه دوستیرئیس علی فرشیدشادسنتیایام هفته
2095سرو آزادحمید شاهنگیانمارشارکسترالایام هفته
2096سرود شباحمد مرتضی پورعلی رحیمیانسنگینارکسترالایام هفته
2097سرود به گلزا ر بر آمدعلیرضا افتخاریجلیل عندلیبیشادسنتیایام هفته
2098سرود قصه عشقعلیرضا افتخاریعلی جعفریانشادارکسترالایام هفته
2099سرود جام جهان نمای عشقچنگیز حبیبیانحسینعلی رجبی اسلامی جهان آراییشادسنتیتولد امام زمان (عج)
2100سرود یار منعلی خداییمهرداد خداوردیشادسنتیتولد امام زمان (عج)
2101سن دونیاچنگیز حبیبیانکامبیز رحیمیسنگینارکسترالتولد امام زمان (عج)
2102سرود صبح دلارامحسن شاعریجابر اطاعتیمحمود دست پیششادسنتیتولد امام زمان (عج)
2103سرود آینه لطفجهانگیر زمانیعلی رئیس فرشیدمحمود شاهرخیشادسنتیتولد پیامبر (ص)
2104سرود موعود عادلپرویز طاهریعلی رئیس فرشیدحسن عسگریشادسنتیتولد امام زمان (عج)
2105مقدمه در غم یار (دو نوازی ضربی ماهور) - شاد باشدرویش رضا منظمیسنگینسنتیعزاداری - ایام هفته
2106ضربی (سنگین سماع - دوپا)درویش رضا منظمیملایمسنتیایام هفته
2107سلو کمانچه (خسرو و شیرین) - ضربی طوفاندرویش رضا منظمیشادسنتیایام هفته
2108ضربی (سه پا - نشاط زندگی)درویش رضا منظمیشادسنتیایام هفته
2109سرود چراغ بینشحسن همایونفالافشین رامینمشفق کاشانیشادسنتیتولد امام باقر (ع)
2110سرود غدیر نورمحمد گلریزمحمود منتظم صدیقحسن عسگریشادپاپعید غدیر
2111سرود صبح خنداناحمد مرتضی پورحسین فرهاد پوراقبال لاهوریشادسنتیمبعث
2112سرود آفتاب حسنمهرداد کاظمی و کرمهرداد کاظمیکاشانیشادپاپتولد امام حسن مجتبی (ع)
2113سرود بهشت جاودانمحسن حسن زادهعلی رئیس فرشیدصائب کاشانیشادسنتیمبعث - تولد پیامبر (ص)
2114سرود مظهر عشقمحمد منتشریشهریار فر یوسفیآیت الله غرویشادسنتیتولد امام موسی کاظم (ع)
2115غدیر نورمحمود منتظم صدیقشادپاپعید غدیر - اعیاد
2116صبح خندانحسین فرهاد پورشادسنتیمبعث - اعیاد
2117مظهر عشقشهریار فر یوسفیشادسنتیتولد امام موسی کاظم (ع) - اعیاد
2118سلو نیملایمتکنوازیعزاداری - ایام هفته
2119سلو نی 2ملایمتکنوازیعزاداری - ایام هفته
2120گل شادیملایمارکسترالایام هفته
2121آرمشادسنتیایام هفته
2122آرم 2ملایمارکسترالایام هفته
2123آرم 3شادارکسترالایام هفته
2124جام جهان نمای عشقشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2125از کرخه تا راینملایمارکسترالزیر صدا - ایام هفته
2126از کرخه تا راین 2ملایمارکسترالزیر صدا - ایام هفته
2127از کرخه تا راین 3ملایمارکسترالزیر صدا - ایام هفته
2128سرود بوی بهارقدمیشاهین یوسف زمانیمولاناملایمارکسترالبهاری
2129سرود آواز عشقکاشیمهرداد دلنوازیمولاناملایمسنتیایام هفته
2130سرود تبار نورمنفردهادی آرزممحمود شاهرخیملایمارکسترالهفته دفاع مقدس
2131سرود بهاریه 2هاتفملایمپاپجشن عاطفه ها - ایام هفته
2132سرود بهاریه 3بهادریشادپاپبهاری - ایام هفته
2133سرود آیت ایمانبهرام گودرزیملایمارکسترالهفته دفاع مقدس - آزادگان
2134سرود حماسهسپهرملایمارکسترالهفته دفاع مقدس - بسیج
2135سرود جاودانبهرام گودرزیملایمسنتیهفته دفاع مقدس - شهدا
2136سرود قفس تنبهرام گودرزیملایمارکسترالهفته دفاع مقدس - شهدا
2137سرود روز کارگرمحمد گلریزمارشارکسترالروز کارگر
2138سرود روز کارگر 2محمد گلریزمارشارکسترالروز کارگر
2139سرود فاتحانگروه کرسنگینارکسترالهفته دفاع مقدس
2140سرود دایه دایهملایمسنتیهفته دفاع مقدس
2141سرود ای شهیدگروه کرسنگینارکسترالهفته دفاع مقدس - شهید
2142سرود جنگ جنگ استقدمیملایمسنتیهفته دفاع مقدس - شهدا
2143سرود پیر جمارانگروه کرملایمسنتیدهه فجر - 22 بهمن
2144سرود امام آمدعباس بهادریملایمارکسترال12 بهمن
2145سرود چگونه می شودتورج زاهدیملایمپاپدهه فجر - 12 بهمن
2146سرود یار بی نشانبیژن خاوریفرید شب خیزملایمپاپدهه فجر
2147سرود جهادهاتفملایمارکسترالدهه فجر
2148سرود یاد توجمال الدین منبریمحمد سریرسعدیملایمارکسترالمناجات - ایام هفته
2149سرود شباحمد مرتضی پورعلی رحیمیانمشفق کاشانیملایمارکسترالشب - ایام هفته
2150سرود ترکم مکناسد الله کثیریملایمسنتیایام هفته
2151گلستان عشقفرید شب خیزشادپاپایام هفته
2152مردابملایمتکنوازیزیر صدا - ایام هفته
2153سرود ویژه عید غدیرجلیل کربلایی - راجب عبدالعلی سینک و کرشادقوالیمدح علی (ع) - عید غدیر
2154سرود مادرمهرداد کاظمیشادسنتیمادر
2155سرود مهربانیهاتفشادپاپبهاری
2156سرود بهار 2سپهرملایمپاپبهاری
2157-سپهرملایمپاپایام هفته
2158سرود گل می روید به باغعباس بهادریشادپاپبهاری
2159سرود بهاریعباس بهادریشادپاپبهاری
2160سرود مادر گوهرهامهرداد کاظمیملایمسنتیحضرت زهرا (س)
2161سرود کعبه آمالبهرام حصیریاسدالله ملکملایمسنتیایام هفته - مناجات
2162سرود خیال روی توجمال الدین منبریجمال الدین منبریملایمارکسترالایام هفته
2163سرود مهد عشقگروه کربهمن کاظمیمیترا سعیدیشادسنتیایران
2164سرود دریافریدون سلامتمهدی حاجیهاملایمارکسترالدریا - ایام هفته
2165سرود بهار نرگسعلی خداییرجبی اسلامیحسن عسگریشادسنتیبهاری
2166سرود روزتان بخیربیژن خاوریفریدون حافظیپونهشادپاپآنوس - آرم
2167سرود باران و پنجرهمرتضی محمدیجابر اطاعتیمشفق کاشانیشادسنتیآرم - آنونس
2168سرود سلام صبحگاهیلطیف کاظمیجابر اطاعتیمحمود دست پیششادسنتیآرم - آنونس
2169سرود آرم طبیعتحسن همایونفالجمال الدین منبریمشفقشادارکسترالآرم - آنونس
2170سرود آرم شکار لحظه هاعلی خداییجمال الدین منبریمشفقشادسنتیآرم - آنونس
2171سرود کانون محبتاسفندیار قره باغی و کرمحمود بلوریمحمود دست پیشملایمسنتیآرم - آنونس
2172سرود راز نهانیمنفردیوسفزمانیعطارملایمارکسترالایام هفته
2173سرود بهار آمدکاظمی و کراکبر پورمولاناملایمارکسترالبهاری
2174سرود روله جو (فرزند جان)گودرزیجعفریعبدالملکیانملایمسنتیایام هفته
2175سرود آمد بهارعلی خداییمهرداد دلنوازیمحمود شاهرخیشادسنتیبهاری
2176سرود نوای شیفتگانجمال الدین منبریمزدا انصاریسعدیشادارکسترالایام هفته
2177سرود تشریف قربمهرداد کاظمیافشین رامینمحمود شاهرخیملایمسنتیمناجات
2178سرود نوید عیدحسن همایونفالامید سیارهحسن عسگریملایمارکسترالتولد ائمه (ع)
2179سرود تاج سر مادرمهرداد کاظمیمهرداد زرینمهرداد کاظمیملایمسنتیروز مادر
2180سرود بهار شادیمحمد رضا متینصفر علی جاویدسعید بذلیملایمسنتیبهاری
2181سرود آزاد لیق سوغاتی (سوغات آزادی )ودود موذن زادهکامبیز رحیمیشادارکسترالدهه فجر
2182سرود بهار گیتی (بهار آورده ای)پرویز طاهریساورائیتبریزلیملایمسنتیدهه فجر
2183سرود پیراهن زمرد بهارمرتضی محمدی و کرجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالدهه فجر
2184پرواز در بهاراحمد علی راغبشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2185نسیم باد نوروزیاحمد علی راغبشادسنتیایام هفته
2186آسمانیمهرداد زرینیشادسنتیایام هفته
2187بارانعلی بیگلری پورملایمارکسترالدریا - ایام هفته
2188دالاهو (در ازل)محمد بیگلری پورشادسنتیایام هفته
2189سرود راز هستیبهرام حصیریاسدالله ملکمشفق کاشانیملایمسنتیمناجات - ایام هفته
2190سرود بیا تا گل برافشانیمعلیرضا افتخاریحافظشادسنتیبهاری - ایام هفته
2191سرود خورشید شبستانعلیرضا افتخاریعلی جعفریانمشفق کاشانیملایمارکسترالایام هفته
2192سرود طره به طرهحسام الدین سراجحسام الدین سراجرفعت سمنانیملایمسنتیایام هفته
2193سرود کیمیای عشقمهدی بهزاپور فخری ملک پور محمود شاهرخیملایمسنتیایام هفته
2194سرود جهان افروزمهدی حبیبیحسین فرهاد پورحافظ - کاشانیملایمسنتیمناجات
2195سرود مهر مه رویانعلیرضا براتیانحمیدرضا شجاعیحافظشادسنتیایام هفته
2196سرود شور بلبلانحسن منوچهریمنوچهر فیروزیمحمود شاهرخیشادسنتیایام هفته
2197سرود فیض جاودانعبد الرسول کارگشاحسین فرهاد پورمحمود شاهرخیشادسنتیعید غدیر
2198سرود جلوه رویابهرام گودرزیعلی اصغر هنر جومحمود شاهرخیشادسنتیایام هفته
2199سرود امام سبز پوشمهرداد کاظمیمحمد بیگلری پورمحمدرضا ترکیسنگینارکسترالرحلت امام خمینی (ره)
2200سرود خورشید ظلمت سوزحمید غلامعلیمحمد بیگلری پورمحمود شاهرخیسنگینسنتیرحلت امام خمینی (ره)
2201سرود در سوگ امام راحلحمید غلامعلیمحمد بیگلری پورقاسم آذرسنگینسنتیرحلت امام خمینی (ره)
2202سرود حاشا دل از تو برکنممرتضی محمدیجابر اطاعتیمحمود دست پیشسنگینارکسترالرحلت امام خمینی (ره)
2203سرود غیبت خورشیدچنگیز حبیبیانساسان جمالیانمحمود شاهرخیعزاارکسترالرحلت امام خمینی (ره)
2204سرود پیر ما کو؟بیژن خاوریفرید شب خیزمحمد خلیل جمالیسنگینپاپرحلت امام خمینی (ره)
2205سرود گل آفتابگردانبهرام حصیریمحمد بیگلری پورحداد عادلسنگینارکسترالعرفانی - ایام هفته
2206ساز و آواز شماره 19 - پیمانه دلتوکلیاسدالله ملک - فضل الله توکلشمس مغربیملایمسنتیایام هفته
2207ساز و آواز شماره 18 - بهشت گمشدهبهرام حصیریاسدالله ملک - فضل الله توکلمشفق کاشانیملایمسنتیایام هفته
2208سرود پرواز در بهارتورج پور نویدهاحمد علی راغبشیون فومنیملایمپاپبهاری
2209سرود گیسوی نگارمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیحافظملایمارکسترالایام هفته
2210سرود نسیم باد نوروزیعلاء الدین بابا شهابیعلاء الدین بابا شهابیشادسنتیبهاری
2211سرود آسمانیخسرو احمدیمهرداد زرینیحافظشادسنتیایام هفته
2212سرود عشق به سامان آمدجمال الدین منبریاحمد علی راغبذکریا اخلاقیملایمارکسترالایام هفته
2213سرود گل افشانمجید اخشابیمجید اخشابیمشفق کاشانیشادپاپبهاری
2214وطن نغمه سیسلیمیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2215وطن نغمه سی 2سلیمیملایمسنتیایام هفته
2216وطن نغمه سی 3سلیمیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2217آوای محرمسلیمیسنگینسنتیعزاداری - ایام هفته
2218موسیقی ایرانی - سیمای آزادی کوهستان - قطعه اولحسین بهروزی نیاملایمسنتیایام هفته
2219موسیقی ایرانی - سیمای آزادی کوهستان - قطعه دومحسین بهروزی نیاملایمسنتیایام هفته
2220موسیقی ایرانی - سیمای آزادی کوهستان - قطعه سومحسین بهروزی نیاشادسنتیایام هفته
2221موسیقی ایرانی - سیمای آزادی کوهستان - قطعه چهارمحسین بهروزی نیاشادسنتیایام هفته
2222موسیقی ایرانی - سیمای آزادی کوهستان - قطعه پنجمحسین بهروزی نیاشادسنتیایام هفته
2223موسیقی ایرانی - سیمای آزادی کوهستان - قطعه ششمحسین بهروزی نیاشادسنتیایام هفته
2224سرود جلوه یاربهرام گودرزیشادسنتینیمه شعبان
2225سرود یاد یاررضا مستجابشادسنتینیمه شعبان
2226سرود مولانا علی (ع)گودرزیحسن ریاحی سنگینارکسترالمدح امام علی (ع)
2227سرود راز و نیازگروه کرمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیسنگینارکسترالرمضان
2228سرود آمد امام مومنینرشید وطن دوستعلی بکانعلیرضا زندیسنگینارکسترال12 بهمن - دهه فجر
2229سرود شقایقهارشید وطن دوستجابر اطاعتیمحمد رنجیسنگینارکسترالدهه فجر
2230سرود عزای علی (ع)مهرداد کاظمیمهرداد کاظمیحسانعزاارکسترالشهادت امام علی (ع)
2231سرود راز سرخحمید غلامعلیحمید شاهنگیانسهیل محمودیعزاارکسترالتاسوعا - عاشورا - شهادت امام حسین(ع)
2232سرود ای عاشقان ای عاشقانحسام الدین سراجعلی رحیمیانملایمارکسترالایام هفته
2233سرود بهاریه 4سپهرمحمود منتظم صدیقمشفق کاشانیملایمپاپبهاری
2234سرود آوای شادیعباس بهادریاحمد علی راغبمشفق کاشانیشادسنتیبهاری
2235دهه فجرعباس بهادریحسین بهادریملایمپاپدهه فجر
2236سرود این کیست این؟حسام الدین سراجملایمسنتی12 بهمن - ایام هفته
2237سرود عشوه های پنهانیملایمسنتیایام هفته
2238سرود بوی یار می دهدمحمد علی قدمیملایمارکسترالدهه فجر
2239سرود آذریودود موذن زادهملایمسنتیایام هفته
2240رستمیانملایمسنتیمناجات - ایام هفته
2241موسیقی محلی گیلانیملایمسنتیایام هفته
2242سرود برخیزبهادریشادسنتیکار و تلاش - صبح
2243سرود فصل بهار آمدمحمد علی قدمیملایمسنتیبهاری
2244سرود محمد (ص)ملایمسنتیتولد پیامبر (ص)
2245بهاریهشادپاپبهاری
2246موسیقی سنتی ملایمملایمسنتیایام هفته
2247موسیقی آذریشادسنتیایام هفته
2248موسیقی سنتی نیم ملایمملایمسنتیایام هفته
2249موسیقی سنتی با عظمتملایمارکسترالایام هفته
2250خیال روی توجمال الدین منبریملایمارکسترالایام هفته
2251مهد عشقبهمن کاظمیشادسنتیایران - وطن - ایام هفته
2252دریامهدی حاجیهاملایمارکسترالایام هفته
2253بهار نرگسرجبی اسلامیشادسنتیایام هفته
2254وله برنامهمحمود منتظم صدیقشادپاپبهاری - ایام هفته
2255وله برنامه 2محمود منتظم صدیقشادپاپبهاری - ایام هفته
2256میان برنامه (بهاره)صفر علی جاویدملایمسنتیایام هفته
2257میان برنامه (بهاره) 2صفر علی جاویدملایمارکسترالایام هفته
2258از سرزمین نورفریدون شهبازیانملایمارکسترالایام هفته
2259از سرزمین نور 2فریدون شهبازیانملایمارکسترالایام هفته
2260از سرزمین نور 3فریدون شهبازیانملایمارکسترالایام هفته
2261غمها و شادیهامحمود جعفری امیدشادارکسترالایام هفته
2262میان پردهساسان جمالیانملایمپاپایام هفته
2263میان پرده2ساسان جمالیانملایمپاپایام هفته
2264میان پرده 3ساسان جمالیانملایمپاپایام هفته
2265میان پرده 4ساسان جمالیانملایمپاپایام هفته
2266میان پرده 5ساسان جمالیانملایمپاپایام هفته
2267گل دوستیافشین رامینشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2268آینه بهارملایمپاپایام هفته
2269موسیقی سنتیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2270موسیقی با عظمت سنتیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2271دیداردانا کبیریمحزونسنتیایام هفته
2272انتظاردانا کبیریمحزونسنتیایام هفته
2273موعوددانا کبیریمحزونسنتیایام هفته
2274موزیکملایمسنتیایام هفته
2275ساری گلینحسینعلی حیدریشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2276عشق به سامان آمداحمد علی راغبملایمارکسترالایام هفته
2277موسیقی سنتی 2ملایمسنتیایام هفته
2278موسیقی سنتی 3ملایمسنتیایام هفته
2279گیل آواعلی اکبر پورملایمسنتیایام هفته
2280در ازل 2مهدی کلهرملایمارکسترالایام هفته
2281سرود آتش هجرحسن همایونفالاحمد علی راغبمحمد جواد باهنر......هفته دولت - شهادت دکتر باهنر
2282سرود صبح آمدعباس بهادریحسین بهادریملایمپاپامام زمان (عج) - 12 بهمن
2283تمنای عشقعلی بهادریعلی بهادریملایمپاپامام زمان (عج) - 12 بهمن
2284سرود گوزل طبیعت (طبیعت زیبا)محمد رضا متینعلی برلیانیمحمود دست پیشملایمسنتیبهاری - ایام هفته
2285سرود نسیم سحرگاهعبد الرسول کارگشاعلی تحریریزهره نارنجیملایمسنتیمحیط زیست - ایام هفته
2286سرود نوای شیفتگان 2جمال الدین منبریمزدا انصاریسعدیملایمارکسترالعرفانی - ایام هفته
2287سرود تشریف قرب 2مهرداد کاظمیافشین رامینمحمود شاهرخیملایمارکسترالمناجات
2288بوسنی و هرزگوینملایمپاپبوسنی و هرزگوین
2289ساز و آواز - آرزوی گمشدهبهرام حصیریاسدالله ملککاشانیملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
2290ساز و آواز - بهشت گمشدهبهرام حصیریاسدالله ملککاشانیملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
2291سرود چلچله هابهرام حصیریاسدالله ملککاشانیملایمسنتیایام هفته
2292تصنیف ناز نگاهعلیرضا افتخاریمحمد جواد ضرابیانحافظملایمسنتیایام هفته
2293ساز و آوازعلیر ضا افتخاریمحمد جواد ضرابیانحافظملایمتکنوازیمناجات
2294تصنیف شب تنهاییعلیر ضا افتخاریمحمد جواد ضرابیانحافظملایمسنتیمناجات - ایام هفته
2295شادان (3)سعید انصاریملایمارکسترالایام هفته
2296شادان (2)سعید انصاریملایمارکسترالایام هفته
2297شبانهسعید انصاریملایمارکسترالایام هفته
2298ستاره هاجابر اطاعتیملایمسنتیایام هفته
2299راهی به سوی همسایهامید جواد زادهملایمارکسترالایام هفته
2300موسیقی کلاسیک - والسملایمکلاسیکزیر صدا - ایام هفته
2301موسیقی شوپنملایمکلاسیکایام هفته
2302موسیقی فانتزیملایمکلاسیکایام هفته
2303موسیقی فانتزی امپروپملایمکلاسیکایام هفته
2304اتودملایمکلاسیکایام هفته
2305اتود 2ملایمکلاسیکایام هفته
2306پیانوجواد معروفیشادتکنوازیایام هفته
2307پیانو 2جواد معروفیملایمتکنوازیایام هفته
2308پیانو 3جواد معروفیملایمتکنوازیایام هفته
2309پیانو 4جواد معروفیشادتکنوازیایام هفته
2310پیانو5جواد معروفیملایمتکنوازیایام هفته
2311موسیقی کلاسیک کورساکوف - شهرزادملایمکلاسیکایام هفته
2312موسیقی کلاسیک کورساکوف ملایمکلاسیکایام هفته
2313موسیقی کلاسیک کورساکوف ملایمکلاسیکایام هفته
2314موسیقی کلاسیک کورساکوف ملایمکلاسیکایام هفته
2315موزیک ملایم طبیعت - آرامشملایمپاپایام هفته
2316موزیک ملایم طبیعت - آرامش 2ملایمپاپایام هفته
2317موزیک ملایم طبیعت - آرامش3ملایمپاپغروب -ایام هفته
2318موزیک ملایم طبیعت - آرامشملایمپاپغروب -ایام هفته
2319موزیک ملایم طبیعت - آرامشملایمپاپغروب -ایام هفته
2320موزیک ملایم طبیعت - آرامشملایمپاپایام هفته
2321موزیک ملایم طبیعت - آرامشملایمپاپایام هفته
2322موزیک ملایم طبیعت - آرامشملایمپاپایام هفته
2323طبیعت-محبتملایمپاپایام هفته
2324شاد -فانتزیملایمپاپایام هفته
2325طبیعتملایمپاپایام هفته
2326طبیعت 2ملایمپاپایام هفته
2327طبیعت-محبت 2 ملایمپاپایام هفته
2328طبیعت-محبت 3ملایمپاپایام هفته
2329طبیعت-محبت 4ملایمپاپایام هفته
2330غروبملایمپاپایام هفته
2331بداهه نوازی بر اساس ردیف - کمانچهدرویش رضا منظمیملایمسنتیایام هفته
2332بداهه نوازی تار و دفشهریار فر یوسفیملایمپاپایام هفته
2333رقص پروانهآذر هاشمیشادسنتیایام هفته
2334بداهه نوازی تار و دف(دو نوازی)شهریار فر یوسفیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2335شبها در باغهای اسپانیامانو ئل دومانیاملایمکلاسیکموسیقی شب -ایام هفته -زیر صدا
2336شبها در باغهای اسپانیا 2مانو ئل دومانیاملایمکلاسیکموسیقی شب -ایام هفته
2337شبها در باغهای اسپانیا 3مانو ئل دومانیاملایمکلاسیکموسیقی شب -ایام هفته
2338سازو آواز اصفهانروح افزاشهریار فر یوسفیحافظملایمتکنوازیمناجات ایام هفته
2339ساز و آواز بیات ترکروح افزاشهریار فر یوسفیسعدیملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
2340سازو آواز اصفهانجمال الدین منبریشهریار فر یوسفیسعدیملایمتکنوازیمناجات ایام هفته
2341ساز و آواز سه گاهجمال الدین منبریشهریار فر یوسفینیاز جوشقانیملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
2342سرود زهرای پاکمهرداد کاظمیمحمد بیگلری پورراکعیسنگینارکسترالحضرت زهرا (س)
2343سرود ولادت حضرت زهرا (س)جواد یادگاریجواد یادگاریعطارملایمارکسترال تولد حضرت زهرا (س)
2344میلاد حضرت زهرا(س)گودرزیاصغر هنر جوبهرام کاشانیملایمسنتیتولد حضرت زهرا (س)
2345سرود عصمت کبریبنی اسدحسین فرهاد پورکاشانیملایمارکسترالتولد حضرت زهرا (س)
2346سرود مادرمهرداد کاظمیاحمد علی راغبملایمپاپروز مادر
2347سرود لیلای دشت فضیلتسیامک علیقلی علی رحیمیانکاشانیملایمسنتیتولد حضرت زهرا (س)
2348سرود نور باغ بهشتبهرام گودرزیملایمسنتیتولد حضرت زهرا (س)
2349سرود عید عید هامحمد گلریزاحمد علی راغبملایمسنتیتولد حضرت زهرا (س)
2350سرود کودک دلخستهمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیوفامارشمقامیمحرم - عزاداری
2351سرود بنال ای دلمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیکاشانیمارش...محرم
2352سرود دل شوریدهمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیمارش...محرم
2353سرود آب و آئینهگروه کردرخشان(محمد علی حیدر نیا)کاشانی......بهاری
2354سرود دامن گلشنپرویز طاهریمحمد علی حیدر نیامحمود شاهرخیملایمپاپبهاری
2355سرود دامن گلشن 2گروه کرمحمد علی حیدر نیاشادپاپبهاری
2356سرود شبنم عاطفهبیژن خاوریفرید شب خیزملایمپاپبهاری
2357سرود بهار آمدعباس بهادریدرخشان(محمد علی حیدر نیا)شادپاپبهاری
2358سرود کاروانمهرداد کاظمیمحزونارکسترال شهدا-عزاداری -رحلت امام خمینی (ره)
2359سرود آفتابمهدی سپهرمولاناملایمارکسترالرحلت امام خمینی (ره)
2360سرود بی تو به سر نمی شودجمال الدین منبریعلی رحیمیانملایمارکسترالرحلت امام خمینی (ره)
2361سرود آتش عشقپارسامولاناملایمسنتیایام هفته
2362سرودشاد باشحسن فداییانحسین فرهاد پورملایمارکسترالبهاری
2363سرود بوی یاسمنبری - فدائیانحسن ریاحی ملایمارکسترالدهه فجر
2364سرود جان جانانحسن فداییانشادسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
2365سرود همدلیمهرداد واقفیدانا کبیریمارش...دهه فجر - جشن عاطفه ها
2366سرود بوی بهارسیامک علیقلی حسن ریاحی مولاناملایمارکسترالبهاری
2367سرود مستانهبهروز توکلیعند لیبیمولاناملایمسنتیایام هفته
2368سرود مهر مادرمحمد رضا متینکامبیز رحیمیسعید بذلیملایمارکسترالمادر
2369سرود نغمه سحریمهرداد کاظمیعلی رئیس فرشیدنظامی گنجویملایمپاپمناجات - ایام هفته
2370سرود مست عشقجمال الدین منبریکمال مدنیعراقیملایمارکسترالایام هفته
2371سرود خوش بخوانعبد الرسول کارگشامحمود تاجبخش مهدخت مخبرملایمسنتیایام هفته
2372سرود میهنحمید غلامعلیامید سیارهقاسم سیارهملایم...وطن - ایران
2373سرود عطر بارانعلی خداییفریدون خالقیکاشانیشادسنتیبهاری
2374سرود بگو با منبهرام حصیریفضل الله توکلشادسنتیایام هفته
2375سرود بگو با من 2بهزاد بهزاد پورفضل الله توکلشادسنتیایام هفته
2376سرود جان عشقبهرام حصیریاسدالله ملکملایمسنتیایام هفته
2377سرود گل آفتابگردانبهرام حصیریمحمد بیگلری پورملایمارکسترالامام زمان (عج) - ایام هفته
2378فولکلوریک یونان و سوئیسملایمتکنوازیایام هفته
2379فولکلوریک یونان و سوئیس 2ملایمتکنوازیایام هفته
2380فولکلوریک یونان و سوئیس 3ملایمتکنوازیایام هفته
2381فولکلوریک یونان و سوئیس 4ملایمتکنوازیایام هفته
2382فولکلوریک یونان و سوئیس 5ملایمتکنوازیایام هفته
2383فولکلوریک یونان و سوئیس 6ملایمتکنوازیایام هفته
2384فولکلوریک یونان و سوئیس 7ملایمتکنوازیایام هفته
2385فولکلوریک یونان و سوئیس 8ملایمتکنوازیایام هفته
2386فولکلوریک یونان و سوئیس 9ملایمتکنوازیایام هفته
2387موزیک لایت -باند(1)ملایمپاپایام هفته
2388موزیک لایت -باند(2)ملایمپاپایام هفته
2389موزیک لایت -باند(3)ملایمپاپایام هفته
2390موزیک لایت -باند(4)ملایمپاپایام هفته
2391موزیک لایت -باند(5)ملایمپاپایام هفته
2392موزیک لایت -باند(6)ملایمپاپایام هفته
2393سرود تاب بنفشهبهزاد بهزاد پورموید محسنیملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
2394سرود صبح سعادتبهزاد بهزاد پورموید محسنیمولاناملایمسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
2395سرود بهار آمدبهزاد بهزاد پورموید محسنیمولاناملایمسنتیبهاری
2396سرود هله عا شقانبهزاد بهزاد پورموید محسنیمولاناملایمسنتیاعیاد
2397سرود طیب جانجمال الدین منبریجمال الدین منبریحافظملایمارکسترالایام هفته
2398سرود مهر مه رویانعلیرضا براتیانشجاعیحافظشادسنتیامام زمان (عج) - ایام هفته
2399سرود آئینه لطفجهانگیر زمانیعلی رئیس فرشیدمحمود شاهرخیشادسنتیتولد پیامبر (ص)
2400سرود غم دردعلی خداییحسین فرهاد پورملایمسنتیایام هفته
2401سرود رزم آورانگروه کرملایم...دفاع مقدس
2402قطره مهرملایمسنتیایام هفته
2403تاب بنفشهملایمسنتیایام هفته
2404هله عاشقانملایمسنتیایام هفته
2405طبیب جانملایمارکسترالایام هفته
2406ابر رحمتملایمسنتیایام هفته
2407صدف رازشادسنتیتولد پیامبر (ص)
2408سرود عید آمدهگروه کربهمن کاظمیوفا کرمانشاهیشادسنتیتولد پیامبر (ص)
2409سرود ابر رحمتبهرام گودرزیحسینعلی رجبی اسلامی کاشانیشادسنتیتولد پیامبر (ص)
2410سرود صدف رازبهرام گودرزیمهرداد زرینیمحمد هاشمی کرمانشاهیشادسنتیتولد پیامبر (ص)
2411سرود مهر جان افروزمجید اخشابیمجید اخشابیسعید بذلیملایمسنتیتولد پیامبر (ص)
2412سرود یا رسول الله (ص)کوثر علی شهبازیسعید بذلیملایمسنتیتولد پیامبر (ص)
2413سرود ولادت محمد (ص)رشید وطن دوستجابر اطاعتیمحمود دست پیشملایمارکسترالتولد پیامبر (ص)
2414سرود شکر خداکوثر علی شهبازیسعید بذلیملایمسنتیتولد پیامبر (ص)
2415سرود وحدتمحمد رضا متینکامبیز رحیمیمحمود دست پیشملایمارکسترالتولد پیامبر (ص)- هفته وحدت
2416قطعه کوچملایمسنتیایام هفته
2417مقامته رز(طرز)ملایمسنتیایام هفته
2418قطعه ضربیملایمسنتیایام هفته
2419مگو با منشادسنتیایام هفته
2420کایرملایمارکسترالایام هفته
2421عطر نو بهارانشادسنتیبهاری
2422آستانه لیلیجمال الدین منبریملایمسنتیایام هفته
2423ساز سلو و ارکسترجمال الدین منبریملایمارکسترالایام هفته
2424آستانه لیلی 2جمال الدین منبریملایمارکسترالایام هفته
2425فرود سلونی و ارکسترجمال الدین منبریملایمسنتیایام هفته
2426اندیشه باران و رنگجمال الدین منبریملایمسنتیاعیاد - ایام هفته
2427فصل گل و گندمعلی بکانملایمپاپایام هفته
2428مهر جهان افروزمجید اخشابیشادسنتیاعیاد - ایام هفته
2429موسیقی آذری وحدتکامبیز رحیمیملایمارکسترالایام هفته
2430شد خزانبدیع زادهملایمسنتیایام هفته
2431سرود کایرحسن فداییاندانا کبیریشادارکسترالایام هفته
2432سرود شد خزانحسن فداییانبدیع زادهرهی معیریملایمسنتیایام هفته
2433سرود بهار امدحسن فداییانمحمود تاجبخش سعدیملایمسنتیبهاری
2434سرود گیل مردانحسن فداییانجمال الدین منبریمحمود شاهرخیملایمسنتی کار و تلاش -ایام هفته
2435سرود راز عاشقانحسن فداییانجمال الدین منبریمحمود شاهرخیملایمسنتیایام هفته
2436سرود کوچه ها ی روشن دلحسن فداییانحسین فرهاد پورساعد باقریملایمسنتیایام هفته
2437مادرحسینعلی رجبی اسلامی ملایمسنتیایام هفته
2438بانوی نورمهرداد کاظمیعزاارکسترالایام هفته
2439بر آستان مدداحمد علی راغبملایمسنتیایام هفته
2440نقره می پاشد امشب مهتاب حمید شاهنگیانشادسنتیایام هفته
2441پائیزانمهرداد زرینیملایمسنتیایام هفته
2442سرود بانوی نورمهرداد کاظمیمهرداد کاظمیملایمسنتیحضرت زهرا (س)
2443سرود تو ای مادرجبرائیل پوراحمد علی راغبملایمسنتیمادر
2444سرود بر آستان مادرحسن همایونفالاحمد علی راغبملایمسنتیمادر
2445 سرود نقره می پاشد امشب مهتاب چنگیز حبیبیانحمید شاهنگیانملایمسنتیحضرت زهرا (س) - مادر
2446ساز و آواز 2قاسم رفعتیاسدالله ملکملایمتکنوازیمناجات - ایام هفته
2447سرود در دشتهای سبزحسن فداییانمحمد سریرملایمارکسترالایام هفته
2448سرود آئینه دلحسن فداییانلاهیجهملایمسنتیایام هفته