ورزش شروعی دوباره

ورزش شروعی دوباره

کاری از : گروه ورزش شبکه سه سیما

شرح مختصر :

- اولین دوره مسابقات بسکتبال با ویلچرپیشکسوتان جانباز –اصفهان

-اردوی تیم ملی ناشنوایان والیبالزمان پخش : پنجشنبه 12 بهمن  - 15:30